Contributie en Inschrijving

De lessen van Dansant zijn het hele jaar te volgen in twee periodes van vijf maanden. Tussentijds instromen is (vrijwel) altijd mogelijk! Tijdens de schoolvakanties en de maanden juli en augustus is Dansant gesloten.


CONTRIBUTIE

Contributie per periode van 5 maanden


1x per week 45 min. (o.a. peuters en kleuters)

€ 93,00

1x per week 60 min. (t/m 17 jaar)

€ 113,00

1x per week 60 min. (vanaf 18 jaar)

€ 129,00

1x per week 30 min. (Dansgroep Dansez)

€ 41,00

1x per week 10 min. (Spitzenles)

€ 17,00


1x per week 60 min. (Demo team)

€ 82,00

Let op! De inschrijving loopt automatisch door bij geen schriftelijke opzegging. Ook in het nieuwe dansseizoen.


PROEFLES

U kunt u via dansant.zwijndrecht@gmail.com aanmelden voor een proefles. De eerste les is altijd gratis en vrijblijvend.


INSCHRIJVEN

In de les ontvang u een inschrijfformulier en reglement of deze is hieronder te downloaden. Na aanmelding ontvangt een e-mail met daarin de contributie tot aan het einde van de periode en bij het begin van elke nieuwe periode. Dit bedrag kunt u dan overmaken op bankrekening nr.: NL 11 INGB 0006 8056 33 t.n.v. Dansant dans- en balletschool. Onder vermelding van naam en achternaam lid en factuurnummer.


UITSCHRIJVEN

Uitschrijven kan uitsluitend via dansant.zwijndrecht@gmail.com. Deze behoort te ontvangen en bevestigd zijn door Dansant uiterlijk 1 maand voor het begin van een nieuwe periode (dus vóór 1 augustus of vóór 1 januari ). Uw opzegging is pas van toepassing als u een bevestiging terug heeft ontvangen van Dansant.

Let op! De inschrijving loopt automatisch door bij geen schriftelijke opzegging. Ook in het nieuwe dansseizoen.


GEZINSKORTING

Bij 3 danslessen per week (van 45 min./ 60 min.) per gezin krijgt u 15% korting over het gehele bedrag. Neem hiervoor contact op met: dansant.zwijndrecht@gmail.com

Meld je nu aan