DAF Y 2300 Serie

[wielbasis 3.60m]

[wielbasis 4.45m]

[wielbasis 4.45m]

[wielbasis 4.50m]

[wielbasis 4.85m]

[wielbasis 4.85m]

[wielbasis 4.85m]

[wielbasis 5.35m]

De DAF YAZ-2300 werd in 1983 geleverd aan defensie. De YAZ-2300 is een zeswiel aangedreven tientonner met een wielbasis van 4.85 m. Later ontstonden uit dit type 2 afgeleide types. Dit waren de YKZ-2300 met een wielbasis van 4.45 m. en de YGZ-2300 met een wielbasis van 5.35 meter.

Tevens werden nog twee vierwiel aangedreven voertuigen afgeleid van de YAZ-2300: de YAV-2300, een zestonner met een wielbasis van 4.50 m, en de YTV-2300, een trekker met een wielbasis van 3.60 m.

Uit deze hoofdtypes ontstonden later weer vele subtypes.

Al deze types waren voorzien van de DAF F218 kantelcabine die ontwikkeld werd in 1969

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) voor het jaar 1994

In februari 1980 werd aan zes leveranciers van vrachtauto's offerte gevraagd voor de levering van 1128 voertuigen vanaf uiterlijk 1983. Dat waren vijf buitenlandse leveranciers te weten Berliet (Renault), Fiat, Magirus, MAN en Mercedes. Ook aan DAF Trucks bv werd een offerte gevraagd. Begin 1981 besloot de toenmalige staatssecretaris van Defensie de 1128 voertuigen voor de eerste fase bij DAF te bestellen. De vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer heeft op 7 april 1981 (kamerstuk 16400, X, nr. 54) met dat voornemen ingestemd. Doorslaggevend bij deze keuze waren de economische criteria: a. de hoge toegevoegde waarde door het ontwikkelingswerk bij DAF b. het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland op langere termijn; c. het uitstralingseffect op de bedrijfswagenmarkt en het verkrijgen van export-perspectieven van een nieuw DAF-produkt voor civiele en militaire markten.

Aangezien DAF als leverancier voor de eerste fase werd gekozen, moesten, voorafgaande aan de levering van de serievoertuigen, oorspronkelijk niet geplande beproevingen van prototype worden gehouden.

Op grond van standaardisatie binnen de Koninklijke landmacht en financiële voordelen werd in de behoefte voor de tweede fase voorzien door het plaatsen van vijf vervolgbestellingen bij de firma DAF in de periode november 1985 tot en met februari 1988. Deze omvatten in totaal 701 voertuigen.

Met ondersteuning van de Koninklijke landmacht heeft DAF eind jaren tachtig 85 vrachtauto's 50 kN, afgeleid van het ontwerp van de vrachtauto 100-120 kN, aan AFCENT geleverd. Aan de Koninklijke Luchtmacht leverde DAF 99 voertuigen en aan de Koninklijke Marine 26 voertuigen.

Op grond van de herstructurering en verkleining van de Koninklijke landmacht vermindert de absolute behoefte aan wielvoertuigen. Bestudeerd wordt in hoeverre de vrijkomende capaciteit in het kader van de herstructurering een herbestemming kan krijgen. Noodzakelijke ombouw naar andere typen wordt daarbij niet uitgesloten. Er zijn reeds tien voertuigen omgebouwd tot hoog/laagwerker voor genie-eenheden en er zijn 40 voertuigen gereserveerd voor het project snelle mast (vervangen ZODIAC fase 4). Daarnaast bestaat eventuee! de mogelijkheid de vrachtauto 100 kN te gebruiken voor het project mobiele geneeskundige operatiekamers waarover ik U onlangs heb geïnformeerd. (kamerstuk 22 800, X, nr. 67)

De vrachtauto's 100-120 kN zullen in de periode 2005-2009 aan het eind van hun levensduur zijn. Vervanging van de voertuigen is nog niet in de plannen voorzien, in afwachting van de afronding van een studie naar de logistieke structuur van het operationele deel van de Koninklijke landmacht. Toekomstige voertuigen voor de Koninklijke landmacht zullen aan de eisen moeten voldoen die gesteld worden bij het optreden aan de rand van het Navo-verdragsgebied of buiten Europa onder uiteenlopende geografische en klimatologische omstandigheden zoals beschreven in de Prioriteitennota.