Cv de Hèvers

Carnavalsvereniging De Hèvers is opgericht op 24 februari 1957, toen een aantal Noorbekenaren bij een schietwedstrijd bij elkaar zaten en de carnaval ter sprake kwam.

Omdat men vond dat de mensen van Noorbeek in eigen dorp carnaval moesten kunnen vieren, besloot men om op 26 februari een algemene vergadering te houden in paviljoen Berggalm.

Op deze vergadering werd een raad van elf en een prins gekozen.

Enkele regels uit het toen opgestelde statuten waren:

De vereniging draagt de naam "De Hèvers" en is opgericht op 24 februari 1957.

Doel van de vereniging is dat Noorbekenaren lol en plezier kunnen maken met carnaval.

In het huishoudelijk reglement stond o.a. het volgende:

De prins is voorzitter

De prins moet uiterlijk op de zondag voor carnaval bekend gemaakt worden.

De prins treedt in het openbaar op in gezelschap van ten minste 6 leden van de raad.

Deze regels zijn de loop der tijd wel wat aan gepast.

Tegenwoordig is de president voorzitter en wordt prins cq prinsenpaar nu op de eerste vrijdag na nieuwjaar bekend gemaakt.

Op zondag 3 maart 1957 werd met een prinsenwagen onder begeleiding van de harmonie naar het paviljoen getrokken, waar uit een dennenboom Gilbert Raeven als eerste prins tevoorschijn kwam. Tot 1970 werd de prins gekozen uit de leden van de raad. Daarna konden ook mannen van buiten de raad prins worden.

Al vanaf 1958 werd op carnavalsmaandag een kinderoptocht georganiseerd en in 1972 is deze naar de dinsdag verhuisd.

Sinds 2004 wordt na de mis op de zaterdagavond voor de carnaval, de Hèver rechtgezet door de jeugdprins(es) en prins cq prinsenpaar, als opening van de carnaval.

Deze wordt dan op carnavalsdinsdag om 12 uur 's nachts weer neergelaten, als teken dat de carnaval weer voorbij is.


Herkomst van de naam "De Hèvers"

De naam "De Hèvers" komt voort uit een eeuwenoude traditie in Noorbeek, namelijk het halen en plaatsen van de Brigida-den voor de kerk van Noorbeek.

Deze den wordt gepland naar aanleiding van een belofte, die de inwoners van Noorbeek in 1634 hebben gedaan aan de Heilige Brigida, de patrones van Noorbeek en van het gehoornde vee.

Er heerste toen veepest in Noorbeek en omgeving.

De inwoners van Noorbeek beloofden om ter ere van Brigida elk jaar voor de kerk een den te planten als zij de pest zou laten verdwijnen.

Dit gebeurde en de belofte wordt nog tot op de dag van vandaag nagekomen.

Elk jaar veertien dagen na Pasen trekt de jonkheid (de ongetrouwde mannen) met een kar met daarvoor circa 30 paarden naar het bos om een nieuwe den te kappen.

's Avonds na terugkeer in het dorp wordt de den door de getrouwde mannen recht gezet, gehèven op zijn Noorbeeks.

Een Hèver is dus iemand die iets tilt of heft (dit kan dus ook een glas bier zijn).

In het logo van de carnavalsvereniging zien we dan ook twee narren die proberen een den te hèven.