Testresultat

Ytförstärkning
Creom ytförstärkningstest har gått till på följande sätt. Fyra prismor i betong K40 tillverkades och fick torka i tre veckor. Därefter Creombehandlades ovansidan på två prismor, som fick torka i en vecka. De återstående två prismorna lämnades obehandlade. Därefter fick ett hjul av hårt material rulla runt i 1600 varv på alla fyra prismorna. Sedan gjordes mätningar på slitaget på de fyra prismorna.

Resultat: De obehandlade prismorna visade ett slitage på 1,8 mm. På de behandlade prismorna uppmättes ett slitage på 0,09 mm. Med andra ord så uppnåddes 20 gångers förstärkning på de Creombehandlade prismorna.

 

Motoroljebeständig

Creombehandlade prismor fick ligga i oljebad i tre veckor. Därefter kontrollerades prismornas draghållfasthet. Resultatet visade att oljan ej hade påverkat prismorna.

Användningsområde: I parkeringsgarage där bilar står och droppar olja. Vanligtvis går oljan långt ner i betongen som sedan är svår eller omöjlig att få ren utan att någon fläck blir kvar. När man förbehandlar med Creom är det lätt att göra rent med till exempel torrt sågspån.

Resultat: Inga spår efter oljan.

 

Skäroljebeständig

Creombehandlade prismor fick ligga i skärolja i tre veckor. Därefter kontrollerades prismornas draghållfasthet. Resultatet visade att oljorna ej hade påverkat prismorna.

Användningsområde: Som skydd ovan färg av exempelvis typen tvåkomponentsfärg epoxy. Utan detta skydd blir det svarta fläckar på färgytorna. Varför då? -För att när skäroljan kommer i kontakt med färgen uppstår en kemisk reaktion och en svart fläck bildas.

 

Diffusionsöppen -Creom andas!

Creombehandlad betong eller trä har mätningar gjorts på ånggenomgångsmotståndet. Creombehandlade betonggolv släpper ut ångtryck som kan bildas, t ex när solen ligger på och gassar. Samma gäller på Creombehandlat trä. Det bildas inga luftbubblor bakom/under en Creombehandlad yta.

Resultat: Fukt och ångtryck stängs inte in. Så kallade bom och avflagning uppstår ej.