FUKTSPÄRR I FUKTIGA BETONGGOLV

Creom fuktspärr är en produkt som i första hand tar hand om fukt och mögel. Creom fuktspärr förstärker dessutom betongen, binder betongdamm, tar bort fukt och mögel samt hindrar att ny fukt tillkommer. På utfört arbete med Creom fuktspärr lämnas 10 års garanti som är återförsäkrad i IF försäkringsbolag.

Produkten finns registrerad hos: