BEHANDLING AV FUKTIGA BETONGGOLV

Creom ytbehandlingsmedel är en produkt som i första hand förstärker betongen, binder betongdamm, tar bort fukt och mögel samt hindrar att ny fukt tillkommer. På utfört arbete med medlet lämnas 10 års garanti. Garantin är återförsäkrad i IF försäkringsbolag.Produkten finns registrerad hos: 
                                           https://www.byggvarubedomningen.se/