Sortiment

Det här är våra produkter:

Creom ytförstärkning
Förstärker betongen upp till 20 gånger, beställ provintyg SP 13724. Bra till garage nedfarter och körstråk där det är extremt högt slitage. Skyddsmedeleffekt mot alla oljor, skäroljor beställ provintyg SP 86B3/4704
Creom ytbehandling fukt & mögel
CREOM   tar bort all fukt och allt mögel. CREOM skyddar mot att nya problem uppstår. CREOM är också miljövänligt vattenbaserat medel som inte innehåller några giftiga ämnen. CREOM är diffusionsöppen beställ provintyg SP 86B3/4704.
Här kan du läsa om ett konkret exempel där Creom Ytbehandling fukt & mögel har använts framgångsrikt.
Creom dammbindning
Hindrar att betongdamm uppstår och gör underlaget lättstädat. Ett vanligt problemområde är källargångar. Kan pigmenteras i önskade färger.
Creom klotterskydd
En klotterskyddad yta rengöres fem gånger snabbare än en obehandlad.CREOM är också miljövänligt vatten- baserat medel som inte innehåller några giftiga ämnen.
Här kan du ta del av Statens Provningsanstalts testresultat av Creom klotterskydd.
Creom membranhärdare
Behandling av nygjutning av betong. Förhindrar sprickbildning och krackelering  i torkningsprocessen.


Comments