Lleis aprovades pel CGJ (2003-2018)

Aquí trobareu una relació de totes les proposicions de llei debatudes i aprovades, any per any, en el sí del Consell General dels Joves. Al final del llistat trobareu -com a documents adjunts- els diferents butlletins del Consell General que contenen el text de les diferents proposicions.


16è Consell General dels Joves (2018)

Publicació de la Proposició de llei de modificació de la constitució per a poder tenir més d’una nacionalitat.

Publicació de la Proposició de llei per a la creació d’un centre per menors amb addiccions.

Publicació de la Proposició de llei per a reduir el consum de drogues entre els adolescents i/o joves.

Publicació de la Proposició de llei per a la promoció de l’esport-estudi.

Publicació de la Proposició de llei sobre el dret d’asil a Andorra.

Publicació de la Proposició de llei per a la igualtat entre homes i dones.15è Consell General dels Joves (2017)

PROPOSICIONS DE LLEI REFERENTS AL PATRIMONI CULTURAL

Proposició de llei per promoure la cultura i tradicions autòctones

Proposició de llei sobre el foment del patrimoni cultural

PROPOSICIÓ DE LLEI DE TEMA LLIURE

Proposició de llei per la redistribució de la jornada escolar

Proposició de llei sobre les adopcions internacionals

Proposició de llei de conscienciació i prohibició del consum d'alcohol als menors d'edat

Proposició de llei per la creació d'un cos voluntari de Protecció civil


14è Consell General dels Joves (2016)

PROPOSICIONS DE LLEI REFERENTS ALS DRETS HUMANS

Proposició de llei del ciberbulliyng

Proposició de llei per a la no discriminació salarial per raons de sexe

Proposició de llei per a una mort digna

Proposició de llei per a l'augment del salari mínim

PROPOSTES DE LLEI DE TEMA LLIURE

Proposició de llei sobre la intolerància al gluten

Proposició de llei per autoritzar l'ús d'instruments musicals a la via pública13è Consell General dels Joves (2015)

PROPOSTES DE LLEI REFERENTS A L'EDUCACIÓ

Proposició de llei per a la creació d'un programa de pràctiques per estudiants

Proposició de llei d'ampliació de l'oferta de formació professional a Andorra.

Proposició de llei per fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic d'estudiants del Principat i del continent Europeu

PROPOSTES DE LLEI DE TEMA LLIURE

Proposició de llei per a què els residents no andorrans tinguin dret a vot a les eleccions comunals

Proposició de llei per lluitar contra les drogues als centres escolars

Proposició de llei per la introducció de la tecnologia Energy Floor per fomentar l'augment d'autoproducció energètica al país (no aprovada)12 è Consell General dels Joves (2014)

PROPOSICIONS DE LLEI REFERENTS A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS

Proposició de llei reguladora del transport públic d’autobusos

Proposició de llei per a la implantació de desfibril·ladors

Proposició de llei de modificació de la Llei del comerç

PROPOSICIONS DE LLEI DE TEMA LLIURE

Proposició de llei de modificació de l’horari lectiu en l’etapa de segona ensenyança

Proposició de llei per a la creació del centre Esport Estudi d’Andorra.

Proposició de llei per a l’ajut al coneixement de les llengües anglesa i francesa.11è Consell General dels Joves (2013)

Proposició de llei per al dret a la privacitat en les xarxes socials.

Proposició de llei per a la incorporació de l’ordinador portàtil a les escoles. ( no aprovada)

Proposició de llei per a la inversió estrangera en empreses de telefonia d’àmbit europeu.

Proposició de llei sobre l’allargament de la baixa de maternitat.

Proposició de llei per a la neteja dels sotaboscos andorrans.

Proposició de llei per a la promoció i la conservació del sector primari a Andorra.


10è Consell General dels Joves (2012)

Proposicions de llei per fer front a la crisi:

Proposició de llei per a la mancomunació de serveis

Proposició de llei de creació del museu nacional

Proposició de llei de rehabilitació d'edificis i de protecció del paisatge

Proposicions de llei de tema lliure:

Proposició de llei per legalitzar el matrimoni homosexual

Proposició de llei sobre els medicaments genèrics

Proposició de llei sobre el reciclatge de paper (no aprovada)9è Consell General dels Joves (2011)

Proposició de llei per a la utilització de bosses reutilitzables

Proposició de llei per a la instal·lació de panells solars als edificis d’Andorra

Proposició de llei de protecció del dret a la pròpia imatge

Proposició de llei per a la promoció del vehicle elèctric a Andorra

Proposta d’acord per millorar la relació d’Andorra amb els països veïns

Proposició de llei relativa a la instal·lació de limitadors de velocitat al terra a les zones escolars (no aprovada)8è Consell General dels Joves (2010)

Proposició de llei per al testament vital

Proposició de llei per al foment de les TIC a l’escola

Proposició de llei per fomentar les competicions escolars

Proposició de llei per afavorir la integració de les diverses nacionalitats residents al Principat

Proposició de llei relativa a la denúncia de tot tipus de discriminació


7è Consell General dels Joves (2009)

Proposició de llei de creació de la setmana de descoberta professional

Proposició de llei contra l’assetjament als centres escolars d’Andorra

Proposició de llei per a la millora de les condicions de vida dels malalts mentals

Proposició de llei per a la creació d’una borsa de treball per als joves d’entre 14 i 18 anys

Proposició de llei per promoure l'ús del català entre la població treballadora

Proposició de llei sobre la restricció de la venda i el consum de tabac en diversos espais (no aprovada)

Proposició de llei sobre els treballs a la comunitat per delictes lleus (no aprovada)6è Consell General dels Joves(2008)

Proposició de llei per a la subvenció dels llibres escolars

Proposició de llei sobre la diversificació econòmica d'Andorra

Proposició de llei relativa a l’adaptació de centres de dia per a la gent gran

Proposició de llei d'educació sexual

Proposició de llei per a la creació d'escoles verdes

Proposició de llei per millorar la qualitat de vida dels deficients visuals5è Consell General dels Joves (2007)

Proposició de llei per a la promoció dels esports

Proposició de llei sobre la legalització del cànnabis

Proposició de llei relativa als espais públics sense fum

Proposició de llei sobre la forma de pagament a la cass

Proposició de llei d’instal·lació de taquilles a les escoles

Proposició de llei per crear una línia telefònica d’atenció als joves (no aprovada)4t Consell Generaldels Joves (2006)

Proposició de llei relativa a locals per a joves a baix preu

Proposició de llei per evitar el fracàs escolar

Proposició de llei per a la millora en la protecció de l’infant i/o adolescent

Proposició de llei de limitació de les construccions a Andorra

Proposició de llei per regular els horaris escolars al Principat d’Andorra (no aprovada)

Proposició de llei per a la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral (no aprovada)

3r Consell General dels Joves (2005)

Aquesta edició del CGJ no va celebrar-se en trobar-se dissolt el Consell General per la convocatòria d'eleccions generals.2n Consell General dels Joves (2004)

Proposició de llei relativa a la igualtat entre els homes i dones

Proposició de llei per a la creació d’habitatges per als joves

Proposició de llei sobre els espais lúdics

Proposició de llei de transport públic

Proposició de llei per a la protecció del medi ambient

Proposició de llei de circulació restringida per a vehicles pesats i lents (no aprovada)1r Consell General dels Joves (2003)

Proposició de llei relativa a apropar la política als joves

Proposició de llei relativa a fomentar l’esport de base

Proposició de llei per fomentar l’entreteniment per a tots els habitants d’Andorra

Proposició de llei per millorar el transport públic

Proposició de llei relativa a establir ajudes econòmiques a les famílies necessitades

Proposició de llei sobre el medi ambient