Coachen met paarden op Texel

Laat het paard je raken en vertrouw op het proces !

Coachen met paarden 

Bij het equine assisted coaching roepen we de hulp in van paarden bij het coachen van individuen. Door naast het paard te werken, leer je over jezelf en over andere na te denken.

Coachen met paarden heeft dezelfde doelstellingen als een normaal coaching traject. Deelnemers willen zich ontwikkelen en de coach helpt daarbij door objectief waar te nemen en open vragen te stellen. Door te coachen met de hulp van paarden, vindt er een verdieping van het coaching traject plaats. Paarden zijn authentiek, leven in het hier en nu en zijn oordeel vrij.


 

Hoe ziet een sessie er uit;

We werken buiten bij de paarden. 

Een sessie duurt 1.5 h.

Dus zorg voor stevige schoenen en kleding.

-we starten met een kort gesprek.

Hoe is het gegaan sinds de vorige sessie.

Wat speelt er nu.

-de coachee formuleert een vraagstelling om vandaag aan te werken

-als coach kies ik een opdracht bij de paarden waarbij jouw vraagstelling centraal staat.

-de coachee heeft alle ruimte om naar zijn idee deze opdracht bij de paarden uit te voeren.

We leggen de nadruk op het ervaren en gewaarzijn van je eigen lijf en gedachten.

-daarbij is het natuurlijk super interessant om te zien wat de paarden gaan doen.

En wat doet dat met de coachee.

-Er hoeft vandaag geen oplossing te komen voor jouw vraagstelling. Je neemt je ervaringen bij de paarden bewust en onbewust met je mee.


Een traject met paarden of honden is een kado aan jezelf! 

Ervaringsgericht

Door het uitvoeren van een activiteit naast een paard, wordt u uitgedaagt om op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus,  te werken vanuit gevoel.

Door de directe feedback van het paard op uw handelen komen voor u belangrijke thema's gemakkelijker aan de oppervlakte.

 

 

Oplossingsgericht 

Bij het coachen met paarden gaan wij er vanuit dat u de oplossing voor al uw vragen in u heeft. De coach zal dan ook proberen uw eigen oplossingsmogelijkheden aan te boren.

En u vanuit het hier en nu te stimuleren uw eigen oplossing of antwoorden te vinden. We richten ons op het vinden van oplossingen, meer dan dat we ons verdiepen in problemen.

Waarom met paarden?

Paarden zijn eerlijke leermeesters.

Die zonder omwendingen eerlijk reageren op wat iemand doet.

De paarden doen al het werk, de coach laat de coachee er enkel woorden aan geven. De paarden bieden de mogelijkheid om met nieuw gedrag te oefenen.

Je krijgt de vrijheid om fouten te maken, want ze vergeven het je.

De paarden reageerde feilloos op het gedrag en de lichaamstaal van de mensen, wat indruk maakt, omdat je gelijk met je eigen gedrag wordt geconfronteerd in het hier en nu.

Door hun eigen persoonlijkheid maken paarden elke sessie weer verrassend. De ene keer brengen ze humor de andere keer troost.

"Ze gaven wat we nodig hadden, elke keer weer".

Nooit moe, nooit humeurig maar altijd gewoon zoals ze zijn.

Het werken met dieren kan muren breken, kan zorgen dat mensen zich kwetsbaarder op durven te stellen.

‘Ik kan alles bij het dier kwijt, want ze zullen het nooit doorvertellen of oordelen’ en ‘dieren vertouw ik wel, in tegenstelling tot mensen’.

Dit zijn enkel opmerkingen van coachees wat laat zien wat de paarden toevoegen aan het proces.