Lidmaatschap

Kosten per jaar:
Gezin met kinderen - 18,50
Gezin zonder kinderen - 13,50
Donateur - 6,00

Bankrekening:  IBAN: NL54 RBRB 0693 1773 57, ten name van Buurtvereniging Buitenlust Oegstgeest
 
Leden en donateurs ontvangen 4 keer per jaar het kwartaalboekje.
 

Zie ook Contributiebetaling
Comments