Lidmaatschap

Kosten per jaar:

Gezin met kinderen - 18,50

Gezin zonder kinderen - 13,50

Donateur - 6,00

Bankrekening: IBAN: NL54 RBRB 0693 1773 57, ten name van Buurtvereniging Buitenlust Oegstgeest

Leden en donateurs ontvangen 4 keer per jaar het kwartaalboekje.

Zie ook (Aanmelden Lid of Donateur)

Zie ook Contributiebetaling