Contributie-betaling

Aan alle leden en donateurs wordt gevraagd vóór 1 mei de verschuldigde contributie te voldoen.

De bedragen zijn: 18,50 euro voor een gezin met kinderen / 13,50 euro voor een gezin en 6 euro voor onze donateurs.

Er zijn 3 manieren om te betalen:

1. Via een bankoverschrijving op Rekening: NL54 RBRB 0693 1773 57, ten name van “Buurtvereniging Buitenlust” (Maak er meteen een periodieke overschrijving van, dan kan je het niet meer vergeten);

2. Als je in de Indische Buurt woont: Betalen aan Ria Groenendijk of Mieke van Delft die in deze wijk de contributie aan de deur komen ophalen;

3. Aan de bar van het Buurthuis.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er aan het Buurthuis in 2017 heel veel is verbeterd. Dat heeft uiteraard veel geld gekost. Daarom vragen wij aan jou dat je de Buurtvereniging steunt door een vlotte betaling van de contributie.

De Penningmeester

Zie ook Lidmaatschap