Aanmelden Lid of Donateur


De snelste wijze om uw aan te melden als lid

Mail de volgende gegevens door aan buitenlust @ hotmail.com

1. Straat huisnummer en woonplaats
2. Postcode
3. Telefoon waaronder te bereiken
4. Van elk aan te melden kind de voornaam en het geboortejaar

In het Buurthuis zijn ook aanmeldingsformulieren aanwezig.

Contributie per jaar (Betaalinformatie)
- Gezin zonder kinderen 13,50
- Gezin met kinderen 18,50
- Donateur 6,00

Comments