Buurtvereniging 

BuitenlustDatum van plaatsing - 10 september 2023

Kratong - Emper  Mogelijkheden tot zaalhuur

(Het downloaden van de applicatie "Dropbox" wordt wel gevraagd, maar is NIET noodzakelijk om het boekje te bekijken, ga gewoon door met de browser)

Agenda voor de maanden september 2023 tot en met december 2023

Activiteiten per weekdag


Elke maandag: 14:00 Schilderclub

Elke dinsdag: 15:30 - 17:30 Activiteiten voor en door Jongeren

Elke dinsdag: 19:30 Haak maar aan (handwerken)

Elke derde dinsdag van de maand: 20:00 BINGO

Elke  woensdagochtend : 10:00  - 12:00 open Koffiehuis

Elke woensdagavond : 19:30 Line-Dance

Elke eerste woensdag van de maand : 14:00 - 16:00 Knutselclub  (zie ook mededelingen op Facebook)

Elke donderdagochtend : 10:30 Ouderen Gym 

Donderdagavond op de even weken : 19:00 - 20:30 Voor de jeugd van 12 - 17 jaar

Elke vrijdag: 20:30 Klaverjassen

Wijzigingen en aanvullingen op website zijn altijd welkom. Sturen aan: buitenlust @ hotmail.com