Buurtvereniging

BuitenlustDatum van plaatsing - 3 januari 2023

Kratong - Emper Mogelijkheden tot zaalhuur

(Het downloaden van de applicatie "Dropbox" wordt wel gevraagd, maar is NIET noodzakelijk om het boekje te bekijken, ga gewoon door met de browser)

Agenda voor de maanden januari tot en met april 2023


Activiteiten per weekdag


Elke maandag: 14:00 Schilderclub;

Elke dinsdag: 15:30 - 17:30 Activiteiten voor en door Jongeren

Elke dinsdag: 19:30 Haak maar aan (handwerken)

Elke derde dinsdag van de maand: 20:00 BINGO

Elke woensdagochtend : 10:00 - 12:00 open Koffiehuis

Elke woensdagavond : 19:30 Line-Dance

Elke eerste woensdag van de maand : 14:00 - 16:00 Knutselclub

Elke donderdagochtend : 10:30 Ouderen Gym

Donderdagavond op de even weken : 19:00 - 20:30 Voor de jeugd van 12 - 17 jaar

Elke vrijdag: 20:30 Klaverjassen

Wijzigingen en aanvullingen op website zijn altijd welkom. Sturen aan: buitenlust @ hotmail.com