Startpagina

Kratong - Emper (Mogelijkheden Zaalhuur)  

   Agenda Jeugd en Volwassenen (per dag)

Vaste Activiteiten
Elke maandag: 14:00 Schilderclub; 19:00 Darten Jongeren
Elke dinsdag: 19:30 Haak maar aan (handwerken)
Elke woensdag: 19:30 Line-Dance
Elke donderdag: 10:30 Ouderen Gym; 20:00 Sjoelen
Elke vrijdag: 10:00 Zumba; 20:30 Klaverjassen

Komende Evenementen voor Volwassenen en Jeugd  (bijgewerkt 31 december 2018)
Zie ook laatste kwartaalboekje (zie) Het nieuwe kwartaalboekje verschijnt begin 2019

Legenda: 
Volwassenen / 
Jeugd / 
Iedereen / 
Ouderen

Dinsdag 8 januari 2019: 19:00 
Iedereen Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 15 januari 2019: 20:00 Volwassenen Bingo (iedere 3e dinsdag)

Woensdag 30 januari 2019: 14:00 - 16:00 Jeugd Knutselclub

wordt nog verder aangevuld
Dartkalender LACO (Jeugd) (zaterdagen)
 LACO wedstrijden Start 12:30 uur


Ranking wedstrijden Start 13:00 uur


Overige informatie


Volwassenen elke 3e dinsdag van de maand: Bingo

Volwassenen elke 1e vrijdag van de maand: Koppelklaverjassen

Jongere Jeugd elke laatste woensdag  van de maand Knutselclub (zie boven)

Darten Jeugd diverse zaterdagmiddagen (zie Dart-kalender)

   Agenda Jeugd en Volwassenen

Agenda voor Volwassenen en Jeugd: Zie

Contact/adres: Zie     Email: buitenlust @ hotmail.com     /    Links naar andere buurtverenigingen en andere informatie rond de buurt

Kwartaalboekje:    Kwartaalboekje in kleur: 2e periode 2018 / Alle oude nummers van het kwartaalboekje (vanaf 1992)   (kopij voor 1 maart 2018 inleveren bij de hotmail van Buitenlust)

Bestuur: Zie   

Activiteiten Volwassenen:   Zie: 

Activiteiten Jeugd:   Zie:

Lidmaatschap: Zie     (Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van bijzondere activiteiten en evenementen, kunt u uw emailadres doorgeven aan: buitenlust @ hotmail.com)

Wijzigingen en aanvullingen op website zijn altijd welkom. Sturen aan: buitenlust @ hotmail.com