Om lägenheten

Ändring i lägenhetenVill man göra ändringar i sin lägenhet skall man begära tillstånd av föreningens styrelse. Det är mycket bra om underlag till ändringen i form av en blankett kommer in till styrelsen. Blanketten hittar du här (pdf-fil).
Skötselanvisningar för ventiler - Luftdon MiniSom en del i lägenheternas frånluft- och självdragssystem har ett luftdon ”Mini” under och bakom elementet (radiatorn) installerats i kök, vardagsrum och sovrum. Här tillförs ny luft som är filtrerad och förvärmd. Den friska luften strömmar genom bostaden och fångar upp föroreningar på sin väg till spiskåpa och frånluftventiler.
Byte av filterLuftdonet ingår i bostadens ventilationssystem och filtret ska regelbundet bytas av bostadsrättsinnehavaren årligen eller minst vartannat år. Luftdonet (ventilen) får ej tejpas för. Filtret bytes så här:1. Lyft av luftdonets renslucka och dra ut filtret.2. För in det nya filtret i öppningen (se teckning nedan). Kontrollera att filtret lutar mot dig och är vänt åt rätt håll (etiketterna ska vara vänd mot dig).3. Tryckfast rensluckan så att filtret och luckan låses fast.Mer information om filterbyte kan du läsa här (pdf-fil)
Rengöring av filterFiltret ska kontrolleras och kan dammsugas vid behov. För bästa effekt bör filtret bytas enligt ovan.
Beställning av filterNya filter beställs från Acticon. Hemsida http://www.acticon.se/se/ Tel 036-37 07 90Ev. övriga frågor. Kontakta Riksbyggens förvaltning