Hem‎ > ‎

Kontakt

 Styrelsen
 Namn  Funktion  Kontaktuppgifter 
 Ordinarie ledamöter    
 Tomas Wenell      Ordförande  tomas.wenell@towe.se
 Patrik Andersson 
 Sekreterare  
 Lars-Göran Lekman  Ledamot  
 Fredrik Alm  Ledamot  
 Mats Hermansson
 Ledamot  
 Kristian Pälviä  Ledamot  Riksbyggens repr.   
 
 Suppleanter    
 
 Kathrin Strand
 suppleant  
 Martin Eriksson 
 suppleant  
 Martin Widmark
 Riksbyggens repr.  

 Revisor 
 Joseph Tamasang
 
 


 Valberedning
 RolandStenbacke
 Berit Andersson


Felanmälan och utelåsning       Läs mer här >>

Riksbyggens förvaltning
Förvaltare heter Martin Widmark.
Föreningen har tecknat ett totalförvaltningsavtalt med Riksbyggen, vilket innebär att Riksbyggen står för all yttre skötsel av fastigheterna samt marken runt omkring. Det är medlemmen som är ansvarig för att sköta de inre delarna av lägenheten.