VÄLKOMMEN TILL BRF ROSENHAGA!

Styrelsen informerar:
ParkeringPrivata numrerade parkeringar har röstats igenom. Parkeringsplatser kommer märkas upp och kommer hyras ut via riksbyggen som objektsnummer, samma som garagen görs idag och parkeringsavgiften kommer ligga på 50kr/mån. Detta kommer på fakturan i samband med din hyra. Ca 15 gästparkeringar kommer finnas och till dessa kommer Sms-parkering att gälla.Vi kommer informera mer om hur detta kommer ske i praktiken i god tid innan de nya reglerna träder i kraft.Just nu är inget datum satt så fri parkering gäller tills vidare för oss boende.
Målet med de nya parkerings-reglerna är att endast vi boende och gäster till oss på Rosenhaga ska nyttja och få plats på våra parkeringar.

GrillningBeslut har tagits att det nu är tillåtet med grillning i föreningen och att detta ska ske på ett ansvarsfullt sätt. På altan/bottenplan är grillning med kol-, gasol- och el-grill tillåtet. På balkonger gäller enbart el-grill. Vid grillning med kol ha alltid tillgång till brandsläckare eller vatten.När grillningen är avslutad så släck kvarvarande aska/glöd med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller kolrester i soporna eller i trädgården eller motsvarande.Om gasolgrill används ska tuben förvaras säkert, vilket innebär att den inte får förvaras i förråd/källare eller garage då dessa är gemensamma förvaringsutrymmen. Flytta kol- eller gasol-grillen så långt ut som möjligt på din uteplats vid grillning för att respektera grannar.
LekplatsenMer belysning på lekplatsen kommer installeras för att kunna nyttja lekplatsen året runt. Plantering av häck vid ena sidan av lekplatsen kommer också ske för att skärma av gentemot hus nr. 20 och även för att göra lekplatsen till en säkrare plats att leka på.


Nyhetsbrev/välkomstbrevTidigare har det varit en fin tradition att det kommer ut nyhetsbrev några gånger per år med information och nyheter om vad som händer här på Rosenhaga. Det är något som vi nu åter kommer ta upp. I vår/sommar kommer det första nyhetsbrevet ut i brevlådan. Håll utkik!


Bastu & RelaxBastun och relaxen är igång sedan en tid tillbaka och här hittar du information om bokning m.m.

Ny styrelseFlera nya ansikten i årets styrelse. Ni hittar alla här och deras roller.