VÄLKOMMEN TILL BRF ROSENHAGA!


Aktuellt5/10 2020- Styrelsen har nu beslutat att säkra de olåsta avfallskasunerna med lås. Detta för att minska olycksrisk då nyfikna barn setts leka vid stationerna. Arbetet påbörjas inom kort, fram till dess får vi hjälpas åt att ha koll på de små.

Det har kommit till styrelsens kännedom, att barnvagnsförråden används som t.ex. cykel förvaring. Även diverse andra prylar påträffas understundom i förråden, som definitivt inte hör hemma där. Styrelsen vill därför påminna om att dessa förråd endast är avsedda för rollatorer och barnvagnar! Något vi i styrelsen efter påstötning känner att vi även måste påtala, är att det självfallet inte är tillåtet att ruska/piska sina mattor på balkongen. Grannen under uppskattar sällan att få in mattornas innehåll i sin bostad, vilket borde vara lätt för alla att inse. Använd i stället de för ändamålet avsedda piskställningarna på gården, så bibehåller vi den goda grannsämjan. Som vanligt gäller det att tänka till en smula, och alltid visa hänsyn gentemot omgivningen.
RelaxRelaxen är nu reparerad. Boende är nu välkomna att boka relaxen.
Comhem -avtalet Information angående nya avtalet med Comhem, har distribuerats till samtliga 189 hushåll på området. Den 1/10 träder det nya avtalet i kraft, varpå ni kan ta del av hela det utbud ni beställt. Observera att samtliga boende måste höra av sig till Comhem, på det speciella telefonnummer som finns i informationsmaterialet. Dvs även ni som enbart vill ha basutbud/bashastighet/bastelefoni. Detta för att Comhem skall kunna veta vilken utrustning som skall distribueras, och till vilka hushåll.