Bomenrechtspraak

Sinds 1992 verzamelen en systmatiseren wij rechtspraak over bomen en bos.

Anno 2010 omvat deze Jurisprudentieverzameling Bomen en Recht (hierna: JBR) ruim 1350 rechterlijke uitspraken.

Het unieke van JBR in vergelijking met andere rechtspraakverzamelingen is gelegen in:

1. systematisering op bomen en bos met oog het groene vakjargon, vermelding van boomsoorten enz.

2. unieke uitspaken; een deel van deze rechtspraak is nooit elders gepubliceerd (eigen verzameling).

3. oude en zeer oude rechtspraak is ook gedigitaliseerd samengevat en toegankelijk gemaakt vanaf 1860.

Lange lijnen in de rechtspraak worden zo duidelijk.

U kunt per email rechtspraak bij ons opvragen.