Bemiddeling mediation

Onze jarenlange ervaring leert dat 1 op 3 geschillen door bemiddeling kan worden opgelost.

Wij spreken van bemiddeling, omdat wij veel meer bieden dan enkel "mediation".

Mediation bestaat hoofdzakelijk uit een aantal gesprekstechnieken, die ervan uitgaan dat partijen met elkaar aan tafel willen zitten.

Wij beginnen meestal met onze bemiddeling in situaties waarin partijen niet of nauwelijks met elkaar willen praten...