Priroda je ženskog roda

BIO IDEA priroda je ženskog roda

Nakon završenog prvog dela obuka BIO IDEA je dobila novu franšiznu radionicu u Bačkom Monoštoru
to je Etno kuća Mali Bodrog koju je osnovala i podigla Bešenji Jelisaveta Eržika
Nova fransiza BIO IDEA

Nova fransiza BIO IDEA Etno kuća Mali Bodrog 
BIO IDEA priroda je zenskog roda

BIO IDEA priroda je zenskog roda
25. oktobar 2017.Beogradski sajam knjiga  Konferencija "Priroda je ženskog roda"
*************************************************************************************************************************************************

Comments