Najznačajnija promena jun/ juli 2018 - rezultati projekta "BIO IDEA na čistom plavom Dunavu"

Projektom"BIO IDEA na čistom plavom Dunavu" , koji je sufinansiran od strane EIŽ Omiš, želimo da jedan održiv koncept socijalnog preduzetništva (Socijalna franšiza BIO IDEA SAPUNI) predstavimo udruženjima žena iz seoskih sredina Zapadno Bačkog okruga. Cilj je ekonomsko osnaživanje žena koje pripadaju ranjivim grupama (žene sa sela i žene žrtve porodičnog nasilja), koje će dovesti do promena u njihovim životima kako bi one, tako osnažene, mogle izazvati i promene na bolje u celoj zajednici.