BIO IDEA na čistom plavom Dunavu


Siromaštvo i nezaposlenost žena u seoskim područjima Zapadne Bačke okruga grada Sombora, dovodi do marginilizacije položaja žena, rizika od nasilja i ugrožavanja zdravlja. Rizici su još veći jer se radi o seoskim područjima sa različitom nacionalnom i verskom strukturom, gde ugrožene žene ostaju nevidljive u svojim zatvorenim zajednicama. Pokretanjem edukativnih radionica za ekonomsko osnaživanje i promociju socijalnog preduzetništva, želimo stvoriti održivu mrežu ženskih udruženja i uključiti je u program Socijalne franšize BIO IDEA sapuni, pomoći zapošljavanje žena i njihovo uključivanje u društvo. Projekat sem socijalnog aspekta ima i ekološku komponentu jer aktivno radi na zaštiti voda Dunava.

Video prezentacija projekta:

Najava projekta BIO IDEA na čistom plavom Dunavu - april


Sastanak projektnog tima BIO IDEA na čistom plavom Dunavu


Značaj međusektorske saradnje u projektu BIO IDEA na čistom plavom Dunavu

Potpisivanje ugovora o saradnji sa srednjom skolom Sveti Sava iz Sombora

YouTube Video


YouTube Video


Slike sa projekta


Podršku našem projektu dala je Ekumenska Inicijativa Žena iz Omiša * kroz finansijska sredstva ali i kroz značajne edukacije koje doprinose jačanju kapaciteta naše organizacije BIO IDEE za održivi razvoj.


Sve zainteresovane nezaposlene žene sa područja grada Sombora i Apatina koje se žele priključiti obukama molimo da popune aplikacioni formular na sledećem linku ili da direktno kontaktiraju
BIO IDEU na 063 7847610


Projekat sprovodimo do kraja avgusta 2018. na području Zapadno Bačkog okruga sa ciljem postizanja pozitivnih promena u lokalnoj zajednici koje će omogućiti rešavanje dubljih društvenih problema vezanih za ostvarivanje ženskih ljudskih prava.
Od februara do prve polovine maja u saradnji sa Sigurnom kućom Sombor postigli smo značajne rezultate u okviru lobiranja za našu ideju i dobijanja podrške od strane institucija, lokalne samouprave i privrednog sektora u lokalnoj zajednici. Takođe radili smo i na mapiranju ženskih udruženja koja će biti trajno okupljena oko Sigurne kuće što će omogućiti održivost i nakon završetka projektnih aktivnosti.
Podršku smo dobili od Ambasadorke Indije njene ekselencije gospođe Narinder Čauhan
https://www.facebook.com/notes/bio-sapuni/bio-idea-na-%C4%8Distom-plavom-dunavu/1727347700636170/

Potpisan je ugovor sa Regionalnom privrednom komorom Sombor u cilju ekonomskog osnaživanja žena koje pripadaju ranjivim grupama u zajednici
Somborska srednja škola “Sveti Sava”prepoznala je potencijal ovog projekta radi mogućnosti za pokretanje radionice za proizvodnju BIO SAPUNA ali i iz želje da ženama u Sigurnoj kući bar malo ulepšaju boravak sa lepim frizurama i šminkom. Pogledajte video u kome direktor Srednje škole Sveti Sava, ljudski jednostavno navodi razloge za saradnju.
Udruženje “ Brežanke “iz Bačkog brega organizovalo je informativni sastanak sa zainteresovanim nezaposlenim ženama, gde smo dogovorili osnovne aktivnosti u skladu sa izraženim interesovanjem žena.

Najznačajnije promene u zajednici inicirane aktivnostima projekta "BIO IDEA na čistom plavom Dunavu"

Подстранице (1): Najznačajnija promena april / maj
Comments