BIO IDEA želi da podeli     znanje   o izradi ekoloških sapuna

BIO sapune radimo od prirodnih sirovina, bez konzervansa! Posedujemo Sertifikat starih zanata br.264 izdat od strane Ministarstva ekonomije Srbije koji garantuje ručnu izradu.


Industrijska simbioza inovativna strategija za održivost poslovanja socijalnih preduzetnica

BIO IDEA Beograd i Zavičaj u tegli Medveđa pridružuju se obeležavanju Dana planete Zemlje (22. april) s ciljem podizanja svesti o važnosti održivog razvoja i ekološki prihvatljivog načina života. Tokom cele nedelje od 22. do 28. aprila 2023. godine, u okviru projekta "Industrijska simbioza - inovativna strategija za održivost poslovanja socijalnih preduzetnica", sprovodiće se radionice, obuke i prezentacije sa ciljem promovisanja cirkularne ekonomije i doprinosa ženskih preduzetničkih inicijativa zelenoj tranziciji ka klimatskoj neutralnosti. Konkretno, fokus je na smanjenju bio-otpada od ajvarske paprike kroz proizvodnju prirodne kozmetike i sapuna korišćenjem inovativne industrijske simbioze koja se primenjuje na poslovni model socijalne franšize Bio Idea sapuni. Ovo je primer dobre prakse u kojem se ne samo postiže korist za poslovanje, već se i doprinosi zaštiti životne sredine.

Prvi deo aktivnosti održaće se na radionici BIO SAPUNA u Beogradu, na kojoj će se članovi okupiti radi donošenja novog strateškog plana i osnivanja ogranka u Medveđi. Drugi deo aktivnosti sprovodiće se u Medveđi od 25. do 28. aprila 2023. godine. Ove aktivnosti uključuju predstavljanje Mreže industrijske solidarne simbioze (MISS), poslovnog modela socijalne franšize Bio Idea sapuni Preduzetničke radionice Zavičaj u tegli iz Gazdara i javni poziv svim zainteresovanima za radionice izrade biosapuna i prirodne kozmetike. Formular za beplatne obuke izrade bio sapuna od upotrebljenog jestivog ulja i prirodne kozmetike nalazi se na linku INDUSTRIJSKA SIMBIOZA U PRAKSI.


Projekat se realizuje u okviru inicijative "EU za Zelenu Agendu u Srbiji", koju finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, a koju sprovodi UNDP u Srbiji u partnerstvu sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine RS, Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom.

Ubrazavanje cirkularne ekonomije Bio Idea želi da podeli znanje o izradi ekoloških sapuna. Smatramo da se u svakom domaćinstvu može napraviti sapun. Proces pravljenja je jednostavan i lak, kao da pravimo domaći hleb.

Sirovinu od koje pravimo sapune već imamo u kuhinji.To je upotrebljeno ulje od prženja. Od jednog litra upotrebljenog kuhinjskog ulja možemo napraviti 10 sapuna. Prestanimo da bacamo upotrebljeno kuhinjsko ulje koje zapušava odvode. Malom promenom u navikama , doprinosimo rešavanju ekološkog pitanja odlaganja upotrebljenog kuhinjskog ulja i prekomerne upotrebe deterdženata.

DIGITALNA PISMENOST ŽENA 

SJENIČKO-PEŠTERSKE VISORAVNI 2022

https://sites.google.com/site/bioideasapuni/home/digitalno-opismenjavanje-ena
Digitalno opismenjavanje 1-2 .pdf
Digitalno opismenjavanje 3-4.pdf
Digitalno opismenjavanje 5-6 .pdf

Tri priručnika na temu " Digitalno opismenjavanje žena ruralnih oblasti - Projekat "Digitalna era za žene sa Peštera- 2022."- rezultat su zajedničkog rada tima BIO IDEA za održivi razvoj. Tim su sačinjavali mentori i studenti koji su zajedno osmislili jednostavne i praktične priručnike koji su namenjeni ženama seoskih područja u cilju digitalnog opismevanja.  Projekat je podržalo Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije RS.


OD OTPADA DO POZITIVNOG UTICAJA

KRUŽNA EKONOMIJA 

ZELENA / DRUŠTVENA

Uticaj BIO IDEJA

Promovišući zelenu ekonomiju (održiva proizvodnja ekoloških sapuna), promovišemo i reciklažu otpadnih ulja iz domaćinstava jer je jedna linija naših proizvoda zasnovana na njima kao vrednim sirovinama.  Projekat je finansiralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS

HLADNI POZIV ZA HLADNU PLANETU

Žene u oblasti zaštite životne sredine

Udruženje žena BIO IDEA kroz međusektorsku saradnju sa Sigurnom kućom Sombor i Centrom za socijalni rad Sombor, nastoji da maksimalno aktivira žene i ženska udruženja seoskih naselja zaštićenog područja Bačkog Podunavlja kojima pripadaju sela Bački Monoštor, Bački Breg, Kolut i Bezdan. Cilj je da seoske žene kroz realizaciju zajedničkih projekata steknu potrebna znanja i veštine i budu ohrabrene da pokrenu „zelenene“poslove koji će im omogućiti boju egzistenciju i uticaj na zajednicu u kojoj žive. Sa druge strane njihovom aktivacijom rešavaju se pored ekoloških, ekonomski i socijalni problemi. Težište projekta je da podigne kapacitete ženskih OCD u zaštićenim područjima radi postizanja održivog razvoja lokalne zajednice u kojoj deluju i transparentnije uprave u zatićenim područjima SRP Bačko Podunavlje

Najveća promjena
Najveća promjena
Najznačajnija promjena

Siromaštvo i nezaposlenost žena u seoskim područjima Zapadne Bačke okruga grada Sombora, dovodi do marginilizacije položaja žena, rizika od nasilja i ugrožavanja zdravlja. Rizici su još veći jer se radi o seoskim područjima sa različitom nacionalnom i verskom strukturom, gde ugrožene žene ostaju nevidljive u svojim zatvorenim zajednicama. 

BIO IDEJA na bistro plavom Dunavu

Pokretanjem edukativnih radionica za ekonomsko osnaživanje i promociju socijalnog preduzetništva, želimo stvoriti održivu mrežu ženskih udruženja i uključiti je u program Socijalne franšize BIO IDEA sapuni, pomoći zapošljavanje žena i njihovo uključivanje u društvo. Projekat sem socijalnog aspekta ima i ekološku komponentu jer aktivno radi na zaštiti voda Dunava. Projekat sufinansira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša

OD 6. oktobra do 30. novembra BIO IDEA sprovodi projekat PRIRODA JE ŽENSKOG RODA, kojeg sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine. 

Priroda je ženstvena

Cilj inkluzivne radionice BIO SAPUNI je da se nezaposlene žene sa područja opštine Bačka Topola uključe u rad već formirane radionice, da usvoje tehnologiju izrade i da pomognu korisnicima doma u složenijim poslovima. Na taj način ostvarujemo dvosmernu inkluziju a nezaposlenim ženama dajemo priliku da pronađu svoj interes (posao) i prihvate ove divne ljude bez predrasuda. Projekat je sufinansiran od strane Australijske ambasade, a obuke su besplatne.

https://www.facebook.com/BIOIDEA/videos/1357662610938016/

Uspesno smo zavrsili nas projekat Inkluzivna radionica BIO SAPUNA koji je sufinansiran kroz program DAP Australijske ambasade u Beogradu. Zamenik ambasadora Australije gospodin Glenn Morrison je posetio nasu radionicu i upoznao korisnike Doma za lica ometena u mentalnom razvoju Otthon Stara Moravica. Oni su predstavili svoj rad i osecali su se ponosno zbog toga.

Kako funkcioniše Socijalna franšiza BIO IDEA i šta su joj ciljevi?

Objašnjenje na primeru projekta"INKLUZIVNA RADIONICA BIO SAPUNI DOM OTTHON"

koji se realizuje uz podršku Programa DAP Australijske ambasade u Beogradu

BIO IDEA sapuni besplatne obuke

                23-24. novembar od 10-14.00 Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograd; Trg Nikole Pašića 8; Besplatne obuke za nezaposlene žene sa teritorije grada Beograda radi dobijanja sertifikata koji omogućava apliciranje za bespovratna sredstva za samozapošljavanje kod NSZ Srbija Prijave slati na BIO SAPUNI

Radionicke obuke socijalne fransiye BIO IDEA
Besplatne radionice prirodnog sapuna u Beogradu
Konferencija Zelena socijalna ekonomija BIO IDEA sapuni
Socijalna franšiza BIO IDEA

 Zaštita životne sredine i održiv posao cilj je projekta kojeg realizuje BIO IDEA za održivi razvoj uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Projekat nosi naziv "Čista voda u dva poteza : Primeni i promeni". U četiri  grada organizujemo besplatne obuke i molimo sve zainteresovane devojke i žene da popune formular koji se nalazi na ovom linku

Prva od 4 radionice zaredom Bačka Topola / Stara Moravica / Dom Othho

Druga od 4 radionice u Apatinu / Prigrevici

Treća od 4 radionice Kragujevac

Kuća radionica za čistu vodu OTTHON
Radionica BIO IDEA prirodni sapuni Apatin
BIO IDEA radionica bila je sapun Kragujevac

                          

Uspešnim završetkom obuke u Domu Otthon u Staroj Moravici dokazali smo da korisnici doma mogu savladati tehnološki proces za izradu BIO SAPUNA. 

OTTHON RADIONICA u Staroj Moravici

pokloni za 8. mart
Prirodni rucno radjeni BIO Idea sapuni Beograd
pokloni za 8. mart