LULEÅ BIODLARFÖRENING 

  

 


 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER  
(uppdaterad 9/1  2019)

MÖTEN & AKTIVITETER                  (uppdateras löpande)

PROTOKOLL                      (uppdaterad 22/11 2016)

DIVERSE                            (uppdaterad 9/5 2019)

GALLERI                            (uppdaterad 8/6 2008)

DRAGDAGBOK 2008  
(uppdaterad 29/7 2008)

SVÄRMAR & HONUNG      (uppdaterad 8/9 2017)

(uppdaterad 10/5 2019)

BOKNING SLUNGA & BIVAXSMÄLTARE    (uppdaterad 10/5 2019)

ÄLDRE NOTISER               (ny 10/50 2019)Välkommen till Luleå Biodlarförening! "Luleå bf"  är en del av SBR, Sveriges Biodlares  Riksförbund, som organiserar biodlare i Sverige. Vill du veta mer om SBR eller om biodling titta gärna in på www.biodlarna.se ! Medlemskap tecknas via den hemsidan, ange Luleå som tillhörighet/ lokalförening.          På SBR-hemsidan tar du också ut betalningunderlag i samband med anmälan.                                                   OBS! Familjemedlemskap kostar bara 90:- kr/familjemedlem & år. Antingen loggar ordinarie medlem bosatt på samma adress som du in i medlemsregistret och anmsluter dig som familjemedlem (det finns specell sida) eller så kontaktar du Annette Irebro på kansliet så hjälper hon dig. Du bör då veta namn och medlemsnummer på ordinarie medlem (bosatt på samma adress som du):  tel. 0142-482003  anette.irebro@biodlarna.se                             Medlemsförmåner, se här                                                                                                                  Vi är förstås också en del av SBR Norrbottens Biodlaredistrikt

Luleå Biodlarförening har ett 80-tal medlemmar som på ett eller annat sätt är engagerade i biodling. På  denna hemsida informeras om vad som är på gång i vår del av bisverige.                                                                                                                        Besök en biodlare: idag kanske du inte vet så mycket om bin eller biodling men sommartid är du välkommen på ett besök till någon av oss, då har vi "Öppet hus".
alternativt besök vår informationsbigård invid Friluftmuseet Hägnan i Gammelstad som normalt ör "bifolkad" under 15 juni- 15 augusti. Där får du se, läsa och höra om vad det innebär att börja med biodling. Samla ett gäng själv och/eller boka en träff  hos någon av våra medlemmar eller boka guidad visning via vår e-post
Föreningslokalen i Gammelstad innehåller både biodl.-bibliotek,, utbildnings-mtrl., biodlingsredskap/utrustning/slungrum, vaxsmältare, vilket medför att även boende i hyresrätt med små ytor kan vara biodlare. Se även under fliken Möten & Aktiviteter

e-post till Luleå Biodlarförening biodlare@gmail.com

På gång "just nu":  (uppdaterad 18/8  2019)

Se även under flik till vänster: "Möten och Aktiviteter"!  

Varroa: tyvärr har det under juni 2019 konstaterats varroa i bisamhällen i Antnäs (Nederluleå församling), behandling har genomförts. Samtliga biodlare uppmanas att lägga in nedfallsbricka och kolla nedfallet varje vecka samt rapportera till bitillsynen om något misstänkt upptäcks!

I "bikupan" augusti:  Honungsdraget avtar tvärt runt månadsskiftet och drottningen går ner i äggläggningstakt, bara några enstaka ägg per dygn för att så småningom helt upphöra, och yngelklotet krymper ihop allt eftersom fullutvecklade bin kryper och "vinterbin" föds. Pollendraget fortsätter så att bina kan bygga upp sin fettkropp inför vinterns utmaningar. Nu i början av augusti är det dags för skattning och invintring, slungning och honungsberedning. Bara att sätta igång! Invintringen blir starten på nästa biodlingssäsong. Minst motsvarande 18 kg socker i torrvikt ska varje samhälle ha inför vintern, ju mer honung vi lämnar desto mindre foder behöver vi ge.      De som håller nordiska bin "klarar sig" med motsvarande 16 kg i torrvikt.

Nybörjarkurs Biodling: start februari 2020, intresseanmäla via mail.

Honungspriset 2019 års skörd i Luleå ligger mellan  150 - 160: -kr/500 g burk resp.  105 -110: - kr/350 g burk. Flytande honung som avhämtas i egen förpackning direkt efter slungning ligger på 280:- kr/kg nettovikt. 2019 års skörd blev ganska normal.

Honungsetiketter: Luleå Biodlarförenings honungsetiketter säljs till medlemmar i rullar om 500 st, ansvarig Carl-W Rutqvist (kontakt, se under styrelse & funktionärer)             se bild på etiketten    Det enda du behöver komplettera med är din adressetikett (ca-mått      11 x 32 mm) som klistras i den vita rutan så att aktuell vikt framgår (350 eller 500 g). Antingen gör du adressetiketterna själv i  t.ex. excel och skriver ut på självhäftande A4 och klipper ut eller så beställer du färdiga etiketter hos någon lämplig leverantör.                             Pris per rulle om 500 honungsetiketter: 250:- kr, dvs 50 öre/etikett, viket är otroligt billigt. För att få köpa etiketten ska honungen ha blivit "prövad och godkänd" av honung-bedömningskommitté n, allt för att hjälpa biodlaren få fram en prima livsmedelsprodukt.

Bivaxsmältare: två styck finns för uthyrning till föreningens medlemmar.       Bokning, se under flik till vänster "Bokning Slunga & Bivaxsmältare"

Bivax: Ta vara på och smält ner allt gammalt bivax ! Det är stor brist i landet och i sommar har leverantörerna varit tvugna att ransonera, vissa beställare har blivit utan. Priset för bivax har därför nära på fördubblats på bara ngt år.                                                                     Du som inte ids smälta ner ditt gamla bivax, skär ut det ur ramarna, lägg i tät plastsäck och skänk till föreningen, vi tar reda på det så att det kommer till nytta! :-)               Utskutet bivax kan avlämnas till Håkan Gustavsson på föreningslokalen Gamla Hamngatan 5, Gammelstad, eller enl. ö-k. med Håkan.

Honungsslunga: föreningens medlemmar kan hyra slunga/slungrum, mer info: se under flik till vänster "Bokning Slunga & Bivaxsmältare"

Tidigare händelser:

2019:

I "bikupan" juni-juli:  De flesta bisamhällen har hög takt i äggläggningen och i början av juni börjar trenden av minskande bimängd (vinterbina dör unden) att vända för att åter öka. Runt midsommar brukar antalet nystiftade celler var på topp, drottningen lägger runt 3000 ägg per dygn då det ju är ljust dygnet runt och nektar/pollen strömmar in i kupans förråd, ett verkligt överflöd.  Vi får då se upp så att inte svämdriften "vaknar" pga att det blir trångt i kupan, vi utökar i god tid/ställer på skattlåda. Om "stiftade"/täckta drottningceller hittas delar vi omgående samhället/gör avläggare. Drottningodlingens tid är juni-juli och när vi ser utkrypna drönare är det bara att försöka samt hålla tummarna att vädret står oss bi så att det lyckas. Om så inte blir fallet får vi ta nya tag/snarast larva om igen för ett nytt försök. Juli blir oftast lite lugnare (om vi inte slarvat och måste skaffa mer materiel: spika/tråda ramar, etc.), svärmdriften avtar bara det finns utrymme i bikupan, men fortfarande kan vi behöva dela på bisamhällen. Framodlade äggläggande drottningar får nu ersätta lite äldre för att "hålla ångan uppe". Vi kanske kan skatta någon mogen honungsram och slunga för att smaka årets primörhonung, mmmmmmm ........   Sedan förbereder vi slungning, burkar och foder inför invintringen kommande månadsskifte.

Nybörjarkurs Biodling 2019: två parallella kurser startade i februari, med vardera 8 anmälda. Ylwa C. resp. Linda B. har varit cirkelledare med ibland inhoppande medlemmar som berättar om ngt specifikt ämne. Praktisk del har hållits under sommaren och avslutades i och med slkattning/invintring/slungning/honungsberedning.

Vintern/vårens Medlemsaktiviteter: medlemmarnas önskemål om kommande aktiviteter är bl.a. Kupvåg med fjärravläsning, Dragväxter, Mjöd och andra honungsdrycker, Biprodukternas goda egenskaper, Honungsberedning. Även "enkel och snabb varroakontroll" har diskuterats. För program: se flik "Möten och Aktiviteter"

I "bikupan" maj:  De flesta bisamhällen har löst upp sitt vinterklot och rensflugit/bina flyger varma dagar och kommer med pollen/drottningen har påbörjat äggläggning/yngelsättning, kallare dagar sitter bina inne, då går det mkt foder. Biodlaren kollar att det finns nog med foder (minst 5-6 kg) i samhällena. Vid lägre vikt fodras på ngt sätt, helst mha foderdeg ovanpå yngelramarna. Någon kanske spikar/trådar/vaxar ramar, rengör lådor/bottnar/spärrgaller/fodrare, etc., smälter/renar bivax inför valsning. En botten-rengöring är troligen utförd, vi inväntar varmare väder för vårgenomgång, helst 14-15 grader. Se upp för myrinvasioner och/eller foderbrist, båda kan komma snabbare än vi räknat med. Dessutom får vi se upp så inte svämdriften "vaknar" om det blir trångt i kupan, vi bör utöka i god tid/ställa på skattlåda. Om "stiftade"/täckta drottningceller hittas måste vi omgående dela samhället/göra avläggare.

I "bikupan" april:  Vissa bisamhällen sitter fortfarande i vinterklot, andra har löst upp det och rensflugit/drottningen har kanske påbörjat äggläggning/yngelsätt-ning. Biodlaren kollar att det finns nog med foder (minst ca 8 kg) i samhällena. Någon har kvar nersmältning av avtäckningsvax/ gamla ramar. Sedan kan ju någon även ha kvar att spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/spärrgaller/fodrare, etc., smälta/rena bivax/skicka för valsning, köpa in biodlingssmtrl. , etc.  Vi ser fram emot bins första ordentliga flykt så att vi kan gå in och hjälpa till att vårstäda i kuporna, men då bör det  helst vara uppåt 12 grader ute. Men en bottenregöring kanske kan utföras redan nu utan problem. Se upp för myrinvasioner, de kan komma snabbare än vi räknat med

Drottningodling teorikurs:  söndag 14/4 hölls kurs i Studieförbundet Vuxenskolan´s lokaler på södra hamn, för ca 25 deltagare runt om från 6 lokalföreningar.

I "bikupan" december- mars:  Bina sitter i vinterklot för att hålla bidrottningen varm så hon inte blir kall/steril samt  för att minska foderåtgången, biodlaren ser till att inga yttre detaljer stör genom skrap av grenar, etc. mot kupan. Ev. kan de flyga ut vid varmare väder för att tömma tarmen eller hämta vatten. De flesta biodlare har tappat sin honung på burk. Någon har bara nersmältning av avtäckningsvax/ gamla ramar kvar att utföra parallellt med försäljning. Sedan återstår ju även att planera vad som ska utföras innan kommande säsong startar: spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/pärrgaller/fodrare, etc., smälta/ rena bivax/skicka för valsning, inköp av biodlingssmtrl. , deltagande marknader'/biodlings-förenings-aktiviteter/-kurser i höst/vinter, etc.                                                                                   Eller läsa lite biodlingslitteratur  .......   :-)                                                                                              Vi ser fram emot biodlarföreningens kommande medlemsakiviteter under vårvintern.

Nybörjarkurs Biodling: start februari 2019, anmäla via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida under Luleå Djur, natur och miljö: Biodling Nybörjare 2019 - Luleå 

2018:

Flytt till ny lokal: vi flyttade från Kronan H3, Luleå till Gamla Hamngatan 5 i Gammelstad den 28/11, där vi delar lokal med några övriga föreningar. Vi kommer bjuda in till träff under vårvintermn när det hunnit bli lite "ordning och reda"

I "bikupan" oktober-november:  Binas aktivitet är mest inne i kupan där de försöker hålla värmen på drottningen så hon inte blir för kall och blir steril. Ev. flyger de vi varmare väder ut för att hämta vatten eller tömma tarmen. De flesta biodlare har slungat klart, ev. pågår deras honungsberedning innan de kan tappa på burk. Någon har bara nersmältning av avtäckningsvax/gamla ramar kvar att utföra parallellt med försäljning. Sedan återstår ju även att röja "lagret"/planera vad som bör utföras innan kommande säsong: spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/pärrgaller/fodrare, etc., smälta/rena bivax/skicka för valsning, inköp av biodlingssmtrl. , deltagande marknader'/biodlings-förenings-aktiviteter/-kurser i höst/vinter, etc.                                                                                 Vi ser fram emot biodlarföreningens kommande höst & vinterakiviteter    :- )

Årsmöte: hölls i föreningslokalen Kronan H3 onsdag 14/11, styrelsen blev omvald, en motion blev antagen och medlemsavgift beslutades höjas med 25: - kr/år. Avtal om ny lokal i Gammelstad har tecknats, flytt sista veckan november.

Ramkokning i Björsbyn: lördag  13 oktober slöt 10-talet medlaemmar upp hemma hos vår ordförande Linda Backlund. Vi bjöds på fika och kokade rent biramar i kaustiksodalösning så att vi slipper smutsiga ramar som riskerar sprida smitta. Trevligt gemyt med mycket bisnack trots tråkigt disig väderlek. 

I "bikupan" september:  Binas aktivitet utanför kupan går oftast ut på att samla pollen för att äta "upp sig"/fylla på fettkroppen inför vintern. Honungsskattningen är avklarad och eventuellt kvarstår att fylla på lite mer foder till ngt bisamhälle så att de har motsvarande 18 kg vinterfoder (torrvikt). Den som slungat klart kanske har nersmältning av avtäckningsvax/gamla ramar kvar att utföra parallellt med honungsberedning/tappning på burk/försäljning. Sedan återstår ju även att röja "lagret"/planera vad som bör utföras innan kommande säsong: spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/pärrgaller/fodrare, etc., smälta/rena bivax/skicka för valsning, inköp av biodlingssmtrl. , deltagande marknader'/biodlings-förenings-aktiviteter/-kurser i höst/vinter, etc.                                                                                                                                             Listan tar visst aldrig slut   ;- )

I "bikupan" augusti:  veckan efter midsommar hade flertalet bisamhällen "tomt"/vi fick stödfodra, vi hoppades på en "mirakelupphämtning" och något åt det hållet hände under de två veckorna i mitten av juli. Dock fortfarande otroligt torrt. Under augusti återstår skattning/invintring då vi lägger grunden för nästkommande biodlingssäsong samt slungning/honungsbehandling /tappning och försäljning, puhh...  Solvaxsmältaren har nyttjats för fullt denna rekordvarma sommar, nu återstår bara vaxrening samt ramkok.

Nybörjarkurs Biodling startade 2018-02-08 med 8 intresserade deltagare, är slutförd under augusti.

Bevara Surretett samarbete mellan Coop och Svenska Bin. Går ut på att coop-medlemmar kan växla intjänade "medlemspoäng mot bin". Ett sätt att främja den lokala närmiljön på ett konkret sätt genom att öka antalet pollinerande insekter. Under 2017 växlades 500 000 bin och det gav ett flertal nya bisamhällen som  lokala biodlarföreningar sköter, ett bisamhälle sköts av Luleå biodlarförening och finns invid Friluftmuséet Hägnan i Gammelstad. Bina pollinerar i närmiljön och den honung de producerar säljs i den lokala coop-butiken på Storheden. Den som önskar delta i kampanjen för att bli "miljöhjälte" loggar in på   https://www.coop.se/medlem/Poangshop/Valgorenhet/  eller drar sitt kort i butikens Medlemspunkten, väljer Poängshop/Samhällsnytta:                                                            Välj sedan BI HAPPY  (300  eller  100 bin). 

Under lördagen 21 april var föreningen representerad på Stora Coop Storheden där vi informerade om kampanjen och bjöd på lokalproducerad honung Vi hoppas på ett stort gensvar så att det blir ett ytterligare bisamhälle i föreningsbigården!

Foto Stora Coop 21 april

Lördag 28 juli hade föreningen värdskapet för biodlaredistrikets sommarträff, invid Friluftmuseet Hägnan, Gammelstad. Ett 60-tal biodlare från länets olika föreningar deltog och lyssnade på föreläsningar, utbildning, deltog i firande av 70-års jubileum med invigning av ny informations-, instruktions., och föreningsbigård. Lotta Fabricius och Bihälsokonsulent Preben Kristiansen deltog liksom livsmedelsstrateg Jenny Bucht, Länsstyrelsen.  En verkligt lyckad dag med god mat, honungsbedömning och många trevliga kontakter. 

I "bikupan" juli:   En ovanligt "tidig "sommar, det mesta blommar två veckor tidigare än normalt men trots det har vissa samhällen (även fullstora) haft lite foder. Vissa har fodrats så sent som veckan efter midsommar. Vi hoppas på en "mirakelupphämtning" så vi slipper ett ytterligare år med dålig honungsskörd, även om det mesta har blommat över. Vi behöver regn, regn och åter regn, det är otroligt torrt. De som inte har klart all vaxåtervinning har fina dagar med solvaxsmältare framför sig.

I "bikupan" juni:   En ovanligt tidig "sommar, det mesta blommar två veckor tidigare än normalt men många samhällen har haft en tuff vinter och har mkt att hämta igen. Många har lite foder kvar, bäst hålla koll, kanske fodra. Fler samhällen än vanlig har utvintrat och mkt rengöringsarbeten och vaxåtervinning återstår.

I "bikupan" april-maj:   Bina sitter fortfarande i vinterklot men börjar så småningom öka på ämnesomsättningen allt eftersom det blir varmare och de glesar ut och löser upp "klotet.  Så småningom någon varm dag när snön smält undan framför flustret flyger binaentlig koll och vid behov fodra med foderdeg eller hänga in foderramar från i fjol. Det får aldrig finnas mindre är 5 kg foder under våren. Precis när bina syns börja flyga kan man även börja ge dem pollen eller "bibröd" som man samlat in föregående år, genom att knåda in det i foderdegen. Det ger drottningen en "spark i röven" så att äggläggningen kommer igång. Om man inte har pollen/bibröd kan man köpa pollenersättning att lägga ovanpå ramarna eller ge lite ekologiskt sojamjöl ute på en vind/regnskyddad bricka, helst minst 60-70 m från kupan. Det är dessutom mkt viktigt att tillse att det finns vatten inom den närmaste området för bina att hämta. Förhoppningen är att bisamhället snabbt ska utvecklas och växa i antal individer.När säljen börjar blomma i mitten maj har bina både nektar och pollen att hämta ute i naturen och äggläggningen accelererar utefter vilket drag det blir. ut på "rensflygning" och tömmer tarmen, då gäller det att hålla sig undan. De flesta drottningar börjar försiktigt att "yngla" (lägga ägg) och då ökar förbrukningen av foder. Biodlaren måste därefter vid tillfälle kontrollera att samhället har nog med foder i kupan. Enklast är att försiktigt lyfta lådorna och jämföra med tomma skattlådor, då känner man om det verkar vara nog vikt. I början/mitten av maj bör det vara minst 8-10 kg´s vikt utöver kup- & bi-vikten.  Om det är mindre får man hålla ord

Info- & instruktionsbigård invid "prästgården" intill Hägnan, Gammelstad.  Vi fortsätter söka sponsring och bidrag för att komma vidare i vår satsning som är tänkt att hållas öppen för allmänhet och skolor. Våren - sommar 2018, i samband med att föreningen firar 70 år (bildades 1948), planeras invigning av bigården.

Onsdagsträffar Kronan H3, vintertid normalt kl. 18.30, se dock alltid i flik "Möten och aktiviteter" till vänster enl. ovan. Vi fortsätter med påbörjade projekt, kanske startar vi nya, deltagarna bestämmer om vi ska bygga något eller bara ska förkovra oss t.ex. Fika är dock ett ordinarie inslag, 

Bivaxinsamling pågår tom 15/3, vi måste upp över 100 kg för att kunna få igen vårt eget vax efter valsning. 

I "bikupan" november-mars:   Bina har gått i vinterklot och drar ner på ämnesomsättningen desto tätare de sitter. Biodlaren kan bara försöka förhindra yttre störningar som medför ökad aktivitet inne i kupan och därmed ökad foderförbrukning. Talgoxar kan vara besvärliga men är oftast inget större problem för ett starkt bisamhälle. Den som inte redan smält ner sitt gamla bivax har sysselsättning liksom att underhålla bilådor, ramar, etc. I slutet av mars försöker vi "samla ihop" minst 100 kg av medlemmarnas rena nedsmälta bivax för att gemensamt skicka på uppbearbetning/valsning hos ngn biredskapsfabrikant. Andra trevliga vinteraktiviteter är att tillverka honunssenap, bivaxsalvor och bivaxcerat, verkligt uppskattade julgåvor. För att inte tala om att sätta lite mjöd (honungsvin) på jäsning, blir klart först efter tre til fem års lagring.

Nordbikonferens hölls i Ånge 3-4 mars: vi var fem från Norrbotten som deltog, mkt trevligt och intressanta föreläsningar. se www.nordbi.se 

Biodlaredistriktet´s utbildnings-träff  & Årsmöte hölls i Boden söndag  2018-02-11.

2017:

Årsmöte hölls onsdag 15 november 18.30     Ny styrelse valdes, se fliken högst upp till vänster. 

I "bikupan" oktober:   "Invintringen" är avklarad och bina har täckt fodret som blivit inlagrat i vaxkakorna med vaxlock. Vackra dagar flyger bina efter pollen elller vatten men för det mesta sitter de inne i värmen. Biodlaren har tapppat honungen på burk av det lilla som blev under 2017. Många har redan sålt slut medan ett fåtal har kvar lite honung till salu. 

Uppstart Onsdagsträffar 
Kronan H3, hölls 18 oktober kl. 18.30. Honungsbedömning och honungsberedning. Föreningens egen honung från Hägnan blev årets bästa honung.

Söndag 8 oktober KL 13.00: Bivaxhantering, Ram-kok & varroatest.                                Plats: hemma hos ordförande Linda Backlund, Valles Backe 7, Björsbyn.                                      Varma kläder var viktiga då vi höll till utomhus i blåst och "uppehållsregn"

Slungrum: med slunga, avtäckningbord, etc. finns på Kronan H3 och medlemmar kan hyra in sig, se flik till vänster

Honungsskörd 2017: för det stora flertalet urusel, nu för tredje året i rad mkt under normalskörd. Dcn sena starten på vår/sommar, i snitt ca två veckor senare än normalt medan blomnektarn som vanligt sinat i slutet av juli, har starkt påverkat säsongen. Att dessutom medeltemperaturen varit klart lägre än normalt gjorde inte det hela bättre. De två tidigare dåliga åren hade medfört att många bisamhällen varit starkt försvagade och därför inte "orkat" samla ett överskott, all nektar har gått åt till att återuppbygga samhällena igen.  Närmast kusten låg årets skörd bara runt 8 kg/samhälle, lite in i landet blev det lite bättre.

I "bikupan" september:   "invintringen" är i princip klar och bina täcker med vaxlock allt eftersom fodret blivit "inlagrat" i vaxkakorna. Vackra dagar flyger bina efter pollen, deras protein för att kunna bygga upp "fettkroppen" inför vintern och för att ha pollen lagrat till våren när yngelsättningen kommer igång. Biodlare slungar klart det sista, bereder honung och tapppar på burk av det lilla som blev under 2017. Vissa har redan sålt allt som nyslungat/flytande. Nedsmältning av gammalt bivax är höstens sysselsättning liksom att underhålla bilådor, ramar, etc.

Info och instruktionsbigård: planket av tryckimpregnetat har prefabricerat av "Praktiska Gymnasiet"och montage på plats är nära på klart. Bisamhällen finns i de tre trä-ytterhusen. En avläggare från i sommar finns i COOP-kupan, då COOP-medlemmar har "köpt" bin för sina medlemspoäng och Luleå Biodlarförening har blivit tilldelad att sköta ett bisamhälle. Honungen som det producerar kommer att säljas i lokal COOP-butik på Storheden

I "bikupan" augusti:   draget är i princip över och bina täcker med vaxlock allt eftersom honungen blir klar. Biodlaren skattar/tar överskottet för slungning/tappning samt kontrollerar sedan om det finns varroa-kvalster genom "provocerat nedfallstest" mha myrsyrabehandling under 4 timmar. Vid ev. upphittade kvalster kontaktas bitillsynsman omgående. Honungsskörden verka väldigt medioker ännu ett år, många har tomt i skattlådorna och priset rusar i höjden. Nyslungad honung börjar finnas om än i liten omfattning. Invintring med sockerlag sker där inte vinterfodret beräknas räcka, vardera samhälle ska ha ca 18 kg i torrvikt, dvs drygt 21 kg i inlagrat foder. Invintringen börjar direkt efter "skattning" och bör vara klar efter 3 veckor, dvs omkring 1/9

Bifor vinterfoder för bisamhällen har sambeställts av intresserade och fanns fr.o.m. 8 augusti för avhämtning hos Erik Heedman, Luleå. Alla har nu avhämtat sina hinkar.

I "bikupan" juli:   Bisamhällena "drar" så fort vädret tillåter: pollen, nektar och vatten. Utvecklingen till stora, kanske svärmande samhällen, är i snart över. Honungsramar/lådor fylls med nektar vid fin väderlek, vissa dagar med regn krävs för att blommorna ska finnas kvar och ge nektar. Husbina omvandlar nektarn till honung genom att tillsätta olika enzymer, upp till 13 sorters mjölksyrabakterier samt torkar nektarn från 60-70 % vatteninnehåll till 16-17 %. Honung är genom mjölksyra-bakterierna ett syrat livsmedel på samma sätt som t.ex. youghurt.  Honungsskörden verkar inte bli speciellt bra i år men vi tror dock fortfarande på en fantastisk biodlarsommar!

Risken för svärm-ning är störst under veckorna före och efter midsommar. Hjälp med svärm-infångning hittas under fliken "Svärmar & honung" till vänster

Drottningodling: teoridel med tre träffar och 18 deltagare uppdelade på två kurser genomfördes i vinter. Den praktiska delen utfördes under försommaren. Framodlade bidrottningar finns parade i parningskupor och vi tillsätter dessa i samb. med invintring.

I "bikupan" juni:  Våren har varit väldigt sen, myror kan vara ett stort problem fram tills löven slår ut och bladlössen etablerar sig, bäst att se upp! Många samhällen har gått åt pga myror. Övervintringen verkar ha varit väldigt ojämn, en del har haft stora förluster medan andra klarat sig bättre. De som inte rensat bottnar i maj gör bäst i att utföra det omgående, nedfallet sparas i en papperspåse för analys. Bisamhällena "drar" så fort vädret tillåter: pollen, nektar och vatten. Utvecklingen från små övervintrade samhällen till stora, kanske svärmande samhällen, är därmed i full gång. Foderåtgången ökar då och det får aldrig bli mindre än 3-4 kg foder kvar. Vissa har i vår stödfodrat med foderdeg/ /sockerlösning och/eller med pollen / pollenersättning. När två lådor börjar bli fulla sätts skattlåda på. Gärna med 6-8 ramar "mellanväggar" så att ungbin sysselsätts med utbyggnad av vaxkakor, det dämpar svärmlusten. Vi tror på en fantastisk biodlarsommar!

Länsmedlemsträff: Pitedalen bf inbjöd till länsträff i Öjebyn lördag den 17 juni i fint väder med många revliga inslag. Mkt tack för det 

I "bikupan", maj:  Flertalet bisamhällen har varit ut på "rensfykt" och tömt tarmen under varma dagar och drottningen har så smått börjat lägga ägg. Några få samhällen sitter fortfarande stillaDet är nu största risken att samhällena svälter ihjäl eftersom det går mkt. foder för att "ruva" och mata upp yngel. I början/mitten maj brukar ca 3/4 av vinterförrådet ha gått åt. Resterande 5-6 kg behövs under maj/början av juni. Det får aldrig bli mindre än 3-4 kg foder kvar. Vissa biodlare börjar nu stödfodra med foderdeg/sockerlösning och/eller pollen/pollenersättning. Idag sågs bin med de första "pollenbyxorna" i Luleå.

Onsdagsträffarna: i lokalen på Kronan H3 är avslutade för i vår, vi har byggt avläggarlådor, isolerhuvar, högbottnar, foderramar, etc. Vi får fundera över vad som behöver fixas till hösten  :  )

Medlemsträff: Kristihimmelfärds dag torsdag 25/5 kl 11.00 träffades vi vid föreningsbigården på Hägnan. Vi grillade och snackade bin, förmedlade bisamhällen till intresserade och gick igenom bisamhällen i kuporna. Inmätning av placering av informationsbigård påbörjades, erfarenheter bytte "ägare" och alla hade en trevlig dag i vårvädret  .... 

Vinterjobb: om det inte redan är gjort återstår att sortera ut ramar och smälta ner bivax, rensa och underhållaa mtrl.,  förvara lådor med slungade vaxkakor i ett mus- & bi-tätt utrymme, helst ett kallutrymme, spika & tråda nya ramar, etc. 

I "bikupan", april:  Flertalet bisamhällen sitter fortfarande i "vinterklot", vissa har varit ut på "rensfykt" och tömt tarmen under varma dagar och har så smått börjat röra på sig, flertalet sitter dock ganska stilla. Någon drottning kan ha börjat "stifta" (lägga ägg) i liten omfattning. I slutet av april/mitten maj brukar ca 2/3 av vinterförrådet ha gått åt. Resterande 7-8 kg behövs under maj/början av juni för att kunna hålla temperaturen i bikupan samt till mat, bl.a. för larver och drottning. Det får aldrig bli mindre än 3,5 kg foder kvar. Vissa biodlare börjar planera för stödfodring efter sista rensflykt i maj.

I "bikupan", december-mars:  Bisamhällena är invintrade och bina sitter i "vinterklot" för att hålla drottningen varm, det blir oftast inte under + 20 gr. C i centrum där hon sitter.  Nu tillser vi att inte någon gren e.dyl. kan ligga och slå mot kuporna i vinden, att inte fåglar, möss eller snöskotrar, etc. kan störa bisamhällena och att "vintermössan" sitter säkert hela vintern m.h.a. spännband e.dyl. Eventuellt kan något bisamhälle flyga ut och "tömma tarmen" om det blir några varma dagar i slutet av februari, eller under mars. I slutet av mars brukar ca hälften av vinterförrådet om 20 kg kg foder (honung eller socker)  ha gått åt. Resterande 10 kg kommer bina behöva för att höja temperaturen i bikupan och till mat, bl.a. för larver och drottning, då hon börjar lägga ägg framåt våren.

Invigning Föreningslokal: Vi hade invigning av vår nya föreningslokal i Kronan H3 (ett av de gamla Lv7-logementen) på onsadg 2017-02-22 kl. 18.30.                                                       Vi söker fortfarande "lämplig lokal" för bivaxsmältning: del i grovgarage, etc.

Biodling Nybörjare:  studiecirkel startade tisdag  21/2. 2017 kl.18.00 med 11 entusiastiska deltagare. Ny utbildningsledare: Ylwa Christoffersson


För tidigare händelser: klicka på fliken "Äldre notiser" ovan till vänster