LULEÅ BIODLARFÖRENING 

  

 


 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER  
(uppdaterad 6/1 2017)

MÖTEN & AKTIVITETER                  (uppdateras löpande)

PROTOKOLL                      (uppdaterad 22/11 2016)

DIVERSE                            (uppdaterad 22/11 2015)

GALLERI                            (uppdaterad 8/6 2008)

DRAGDAGBOK 2008  
(uppdaterad 29/7 2008)

SVÄRMAR & HONUNG      (uppdaterad 25/6 2017)

(uppdaterad 22/11 2016)

BOKNING SLUNGA    (uppdaterad 7/4 2017)

ÄLDRE NOTISER               (ny 9/6 2016)


Välkommen till Luleå Biodlarförening! "Luleå bf"  är en del av SBR, Sveriges Biodlares  Riksförbund, som organiserar biodlare i Sverige. Vill du veta mer om SBR eller om biodling titta gärna in på www.biodlarna.se ! Medlemskap tecknas via ovanstående hemsida, ange Luleå som tillhörighet/lokalförening.  På hemsidan tar du också ut betalningunderlag i samband med anmälan.                                                        OBS! Familjemedlemskap kostar bara 90:- kr/familjemedlem & år. Du kontaktar Annette Irebro på kansliet så hjälper hon dig. Du bör veta namn och medlemsnummer på ordinarie medlem bosatt på samma adress som du:                   tel. 0142-482003  anette.irebro@biodlarna.se

 Vi är förstås också en del av SBR Norrbottens Biodlaredistrikt

Luleå Biodlarförening har ett 80-tal medlemmar som på ett eller annat sätt är engagerade i biodling. På  denna hemsida informeras om vad som är på gång i vår del av bisverige.                                                                                                                        Besök en biodlare: idag kanske du inte vet så mycket om bin eller biodling men sommartid är du välkommen på ett besök till någon av oss, då har vi "Öppet hus". Då får du se själv och höra mer om vad det innebär att börja med biodling. Samla ett gäng själv och/eller boka en träff  hos någon av våra medlemmar, e-post enl. nedan.
Föreningslokalen på Kronan H3 innehåller både biodl.-bibliotek,, utbildnings-mtrl., biodlingsredskap/utrustning/slungrum, etc., vilket medför att även boende i hyresrätt med små ytor kan vara biodlare. Se även under fliken Möten & Aktiviteter

e-post till Luleå Biodlarförening biodlare@gmail.com

På gång "just nu":  (uppdaterad 17/7  2017)

Se även under flik till vänster: "Möten och Aktiviteter"!

Drottningodling: teoridel med tre träffar och 18 deltagare uppdelade på två kurser är genomförd i vinter. Den praktiska delen pågår under försommaren, tidsschema se Möten & aktiviteter. Framodlade bidrottningar finns i parningskupor och vi inväntar nu att de ska bli parade och börja lägga ägg.

Stor risk för svärmning under veckorna före och efter midsommar. Hjälp med svärminfångning hittas under fliken "Svärmar & honung" till vänster

I "bikupan" juli:   Bisamhällena "drar" så fort vädret tillåter: pollen, nektar och vatten. Utvecklingen till stora, kanske svärmande samhällen, är i snart över. Honungsramar/lådor fylls med nektar vid fin väderlek, vissa dagar med regn krävs för att blommorna ska finnas kvar och ge nektar. Husbina omvandlar nektarn till honung genom att tillsätta olika enzymer, upp till 13 sorters mjölksyrabakterier samt torkar nektarn från 60-70 % vatteninnehåll till 16-17 %. Honung är genom mjölksyra-bakterierna ett syrat livsmedel på samma sätt som t.ex. youghurt.  Vi tror fortfarande på en fantastisk biodlarsommar!

Honungspriset i Luleå ligger på 130-140: -kr/500 g burk. De flesta har slut av 2016 års skörd men någon enstaka har kvar till försäljning.

Bivax: Ta vara på och smält ner allt gammalt bivax ! Det är stor brist i landet och i sommar har leverantörerna blivit tvugna att ransonera, vissa beställare kan bli utan. Priset för bivax har därför nära på fördubblats på bara ngt år. Du som inte ids att smälta ner ditt gamla bivax, skär ut det ur ramarna, lägg i tät plastsäck och skänk till föreningen, så att det kommer till nytta!   :-)  Föreningen har köpt vaxsmältare som finns i vår föreninglokal. Vax kan avlämnas till Håkan Gustavsson på lokalen Kronan H3

Info- & instruktionsbigård invid "prästgården" intill Hägnan, Gammelstad Planket av tryckimpregnetat är prefabricerat av "Praktiska Gymnasiet"och montage på plats är nästan klart. Bisamhällen finns i de tre trä-ytterhusen, en avläggare planeras till COOP-kupan. COOP-medlemmar har köpt bin för sina medlemspoäng och Luleå Biodlarförening har blivit tilldelad att sköta ett bisamhälle, honungen det producerar kommer att säljas i lokal COOP-butik.  

Vi fortsätter söka sponsring och bidrag för att komma vidare i vår satsning på info-& intruktionsbigård som är tänkt att hållas öppen för allmänheten under sommartid.

Tidigare händelser:

2017:

I "bikupan" juni:  Våren har varit väldigt sen, myror kan vara ett stort problem fram tills löven slår ut och bladlössen etablerar sig, bäst att se upp! Många samhällen har gått åt pga myror. Övervintringen verkar ha varit väldigt ojämn, en del har haft stora förluster medan andra klarat sig bättre. De som inte rensat bottnar i maj gör bäst i att utföra det omgående, nedfallet sparas i en papperspåse för analys. Bisamhällena "drar" så fort vädret tillåter: pollen, nektar och vatten. Utvecklingen från små övervintrade samhällen till stora, kanske svärmande samhällen, är därmed i full gång. Foderåtgången ökar då och det får aldrig bli mindre än 3-4 kg foder kvar. Vissa har i vår stödfodrat med foderdeg/ /sockerlösning och/eller med pollen / pollenersättning. När två lådor börjar bli fulla sätts skattlåda på. Gärna med 6-8 ramar "mellanväggar" så att ungbin sysselsätts med utbyggnad av vaxkakor, det dämpar svärmlusten. Vi tror på en fantastisk biodlarsommar!

Länsmedlemsträff: Pitedalen bf inbjöd till länsträff i Öjebyn lördag den 17 juni i fint väder med många revliga inslag. Mkt tack för det 

I "bikupan", maj:  Flertalet bisamhällen har varit ut på "rensfykt" och tömt tarmen under varma dagar och drottningen har så smått börjat lägga ägg. Några få samhällen sitter fortfarande stillaDet är nu största risken att samhällena svälter ihjäl eftersom det går mkt. foder för att "ruva" och mata upp yngel. I början/mitten maj brukar ca 3/4 av vinterförrådet ha gått åt. Resterande 5-6 kg behövs under maj/början av juni. Det får aldrig bli mindre än 3-4 kg foder kvar. Vissa biodlare börjar nu stödfodra med foderdeg/sockerlösning och/eller pollen/pollenersättning. Idag sågs bin med de första "pollenbyxorna" i Luleå.

Onsdagsträffarna: i lokalen på Kronan H3 är avslutade för i vår, vi har byggt avläggarlådor, isolerhuvar, högbottnar, foderramar, etc. Vi får fundera över vad som behöver fixas till hösten  :  )

Medlemsträff: Kristihimmelfärds dag torsdag 25/5 kl 11.00 träffades vi vid föreningsbigården på Hägnan. Vi grillade och snackade bin, förmedlade bisamhällen till intresserade och gick igenom bisamhällen i kuporna. Inmätning av placering av informationsbigård påbörjades, erfarenheter bytte "ägare" och alla hade en trevlig dag i vårvädret  .... 

Vinterjobb: om det inte redan är gjort återstår att sortera ut ramar och smälta ner bivax, rensa och underhållaa mtrl.,  förvara lådor med slungade vaxkakor i ett mus- & bi-tätt utrymme, helst ett kallutrymme, spika & tråda nya ramar, etc. 

I "bikupan", april:  Flertalet bisamhällen sitter fortfarande i "vinterklot", vissa har varit ut på "rensfykt" och tömt tarmen under varma dagar och har så smått börjat röra på sig, flertalet sitter dock ganska stilla. Någon drottning kan ha börjat "stifta" (lägga ägg) i liten omfattning. I slutet av april/mitten maj brukar ca 2/3 av vinterförrådet ha gått åt. Resterande 7-8 kg behövs under maj/början av juni för att kunna hålla temperaturen i bikupan samt till mat, bl.a. för larver och drottning. Det får aldrig bli mindre än 3,5 kg foder kvar. Vissa biodlare börjar planera för stödfodring efter sista rensflykt i maj.

I "bikupan", december-mars:  Bisamhällena är invintrade och bina sitter i "vinterklot" för att hålla drottningen varm, det blir oftast inte under + 20 gr. C i centrum där hon sitter.  Nu tillser vi att inte någon gren e.dyl. kan ligga och slå mot kuporna i vinden, att inte fåglar, möss eller snöskotrar, etc. kan störa bisamhällena och att "vintermössan" sitter säkert hela vintern m.h.a. spännband e.dyl. Eventuellt kan något bisamhälle flyga ut och "tömma tarmen" om det blir några varma dagar i slutet av februari, eller under mars. I slutet av mars brukar ca hälften av vinterförrådet om 20 kg kg foder (honung eller socker)  ha gått åt. Resterande 10 kg kommer bina behöva för att höja temperaturen i bikupan och till mat, bl.a. för larver och drottning, då hon börjar lägga ägg framåt våren.

Invigning Föreningslokal: Vi hade invigning av vår nya föreningslokal i Kronan H3 (ett av de gamla Lv7-logementen) på onsadg 2017-02-22 kl. 18.30.                                                       Vi söker fortfarande "lämplig lokal" för bivaxsmältning: del i grovgarage, etc.

Biodling Nybörjare:  studiecirkel startade tisdag  21/2. 2017 kl.18.00 med 11 entusiastiska deltagare. Ny utbildningsledare: Ylwa Christoffersson

2016:

Föreningslokal: Då förening erhållit en donation till ändamålet beslöt årsmötet att ordna föreningslokal med slungrum.. Vi har därför tecknat hyreskontrakt med Rikshem för lokaler i Kronan H3 (ett av de gamla Lv7-logementen), inflytt årsskiftet 2016/2017. Lämpliga möbler efterlyses. Förhoppningsvis blir detta början till en ny era för biodlingen i Luleå!  Vi söker fortfarande "lämplig lokal" för vaxsmältning: del i grovgarage, etc.

I bikupan, oktober-november:  Säsongen är över. Snittet för skörden hamnade mellan 50-60 % av normalskörd, det varierar lite beroende på "lokal", sämre utåt kusten/bättre inåt landet. Försommaren gav en mkt snabb blomning och redan andra veckan i juli "hade alla blommor blommat över" med nektarbrist som följd. Bisamhälllena hann inte med i den snabba utveclingen. Honungspriset i Luleå ligger kvar på 120: -kr/500 g burk. 

Bisamhällena är nu invintrade och ska ha motsvarande 20 kg "socker i torrvikt" indraget i bikupan (väger ca. 24 kg netto + övrig vikt för bin, ramar, lådot, etc.)  Avläggare som inte vuxit till sig under sommarens nektarbrist har "slagits samman".

Om det inte redan är gjort återstår att sortera ut ramar och smälta ner vax, rensa och underhålla mtrl.,  förvara lådor med slungade vaxkakor i ett mus- & bi-tätt utrymme, helst ett kallutrymme, spika & tråda nya ramar, etc.

OBS! Ta vara på och smälta ner bivaxet ! Det är stor brist i landet och i sommar har leverantörerna varit tvugna att ransonera, vissa beställare har blivit utan. Priset för bivax har därför nära på fördubblats på bara ngt år. Smält ner och sälj (eller skänk bivaxavfallet till föreningen) så att det kommer till nytta!   :-)

Varroabrickan bör nu tas bort inför vintern och granskas nogsamt. Om du misstänker varroa, kontakta bitillsynen, se:     Bitillsynen Norrbotten

Info- & instruktionsbigård: är tänkt vara öppen för allmänheten, att nyttjas för besök/information om pollinerande insekter för skolklasser, företag, övriga intresserade.    Vi har markupplåtelseavtal med Svenska Kyrkan, Nederluleå församling, har tillstånd från Länsstyrelsen (fornminnesmark) att med vissa förbehåll få ställa upp info-bigård invid Friluftsmuseet Hägnan, har  bygglovet beviljat. Info-kupa och två nya kup-ytterhus är nymålade, plank av tryckimpregnetat med skärmtak ska prefabriceras av "Praktiska Gymnasiet" under vintern. Två bisamhällen finns invintrade. Leverans av 18 omgångar färgglada biskyddsoveraller för barn, att användas vid visning i instruktionsbigård, har anlänt från "BB Wear Limited" och verkar vara av hög kvalitet. 

Föreningslokal: Vi söker med "ljus och lykta" efter en lämplig lokal till rätt pris: hyra, inköp eller annan lösning. Vi har behov av tillgång till el, minst rinnande "sommarvatten" samt toalett, ev. samlingslokal och förråd vore ett plus. Vår tanke är att få till en honungs- och bivax-hanteringslokal, helst med möjlighet att kunna ställa upp en snickarbänk, etc. , ett biodlingsbibliotek, kunna samlas och ha gemyt, kanske som "samarbetslokal" tillsammans med ngn annan. Kanske del i större grovgarage kan nyttjas för vaxhantering ? Vi är öppna för alla lokal-förslag!

Medlemsenkät bland medlemmarna visar att de önskar lokaler för (i löpande ordning)  Honungs- & vaxhantering                                                                                                           Möteslokal med "fackbibliotek"                                                                                                   Grovlokal för tex. snickeriarbeten / förråd / etc

Årsmöte hölls tisdag 15 Nov. hos SV-Luleå. Vi fick en ny styrelse med ny ordförande: Lind Backlund. Till årets bästa Honung korades Sven Pettersson för andra året i rad av honungbedömningskommitten. Årets Bidrottninglotteri drogs bland de inlämnade årsrapporterna och vinnare blev Lale Andrea, Råneå.

SBR Föreningsdag lördag 12 Nov., hölls i Luleå med information, föredrag och gemenskap.  Programet som var hittar du här.  Drygt 30 deltagare deltog under dagen som lyssnade på de sex representanter från SBR.

I bikupan, september:  Säsongen är i stort över. Vi har skattat och vissa har slungat klart, nu återstår bl.a. invintring samt att bereda honungen innan den tappas på burk. Det är många som vill köpa flytande nyslungad honung

Samtidigt pågår att lägga grunden för nästa sommar: att invintra, dvs. biodlaren kollar att bisamhället är invintringsdugligt, har tillräckligt med honung kvar samt ger dem lite sockerlösning vid behov. De bör ha minst motsvarande 20 kg "socker i torrvikt" indraget i bikupan innan hösten inträder (väger ca. 24 kg netto + övrig vikt för ramar, låda, etc.) samt man bör vara säker på att alla vaxkakor i övre yngellåda är helt fyllda (inte har "hål" efter utkrupet yngel). När dessa "hål" är utfyllda kan oftast infodringen avslutas. Avläggare som inte vuxit till sig under sommarens nektarbrist kan behöva "slås samman"

Sockerdebatten verkar ha tagit den vändning som alla vi biodlare känt på oss: socker är det enda alternativet som är rimligt, i alla fall f.n. Det har ju fungerat i över 150 år så varför skulle det ha blivit skadligt just nu ?  Tur att vår biprofessor samt biodlingskonsulenten "röt till för att få ordning på torpet". Ingen blir betjänt av att bisamhällen svälter ihjäl i vinter. 

Varroabrickan kollas löpande för ev. varroanedfall och ev. kanske genomförs ett "provocerat nedfallsprov" mha. myrsyra i början/mitten av månaden. Om du hittar varroa, meddela bitillsynen omgående! 

"Fler pollinerande insekter": lördag 24 och söndag 25 sept 2016 fanns vi hos COOP Forum - Storheden för att informera om de pollinerande insekternas stora betydelse. Vi bjöd även på smakprov av årets honungsskörd samt sålde någon burk. Vi uppmärksamm-ade många COOP-medlem,ar på deras unika möjlighet att bli "miljöhjälte" genom att växla in COOP-poäng mot bin, och intresset var väldigt stort. Vi hoppas att det snart är nog många poäng inväxlade för att biodlarföreningen ska få ett bisamhälle av COOP/Svenska Bin så att den lokala pollineringen ökar och så att lokalproducerad honung kan säljas i COOP-butik.

I bikupan, augusti:  dragsäsongen är i stort över, i alla fall det som kan påverka i ngn större omfattning. Nu återstår det stora jobbet med att snarast skatta/slunga/bereda honung. Det var spännande att få smaka på årets skörd, rinnande honung över yoghurt eller på ett rostat bröd, eller över jordgubbar, eller .........  Mums!   

Priset verkar ligga kvar på 120: -kr/500 g burk eftersom årets skörd inte verkar komma upp till normal nivå. Avläggare har behövt fodras för att bli invintringsdugliga.

Samtidigt återstår att lägga grunden för nästa sommar: att invintra bisamhällena. Och lite senare materielvård med att sortera ut och smälta ner vaxkakor, etc. Finns hur mkt som helst att göra just nu, tur att semestern är avklarad så man får ngt gjort  :-)

Invintring: biodlaren kollar att bisamhället är invintringsdugligt, har tillräckligt med honung kvar samt ger dem lite sockerlösning vid behov. De bör ha minst motsvarande 20 kg "socker" i torrvikt indraget i bikupan när september inträder samt man bör vara säker på att alla vaxkakor i övre yngellåda är helt fyllda. 

Varroabrickan kollas löpande för ev. varroanedfall och ev. kanske genomförs ett "provocerat nedfallsprov" mha. myrsyra i mitten/slutet av månaden. 

I bikupan, juli:  Största risken för svärmning för svärmning är nu över men kan förekomma ändå. Bäst förhindras svärmning genom att vi håller unga drottningar samt alltid har byggramar i skattlådan. Drottningodlingen pågår för fullt. Skattlådorna börjar nu bli fulla, kanske dags att ställa på en ny ?  Eller ta ut några täckta honungsramar och hänga i  nya byggramar? Snart har sommaren passerat och vi börjar så smått förbereda för skattning och invintring. 

Att löpande kolla varroabrickan för ev. varroanedfall är ett givet inslag, ev. kanske genomförea ett "provocerat nedfallsprov" mha. myrsyra. Om du hittar varroa, meddela bitillsynen omgående! 

Vi hoppas som vanligt på en bättre skörd än i fjol.

Biodlarträff 2/7:  alla länets biodlare  var inbjudna av Arvidsjaur´s Biodlarförening till  biodlaträff i Raivoberg, Moskosel, lördag den 2 juli. 35 hade hörsammat inbjudan och dök upp på plats. Vi fick mkt information och hade även en "frågestund" för biodlarfrågor där alla fick vara med och besvara frågorna. Även frågesport för att "lära mer", ett mkt omtyckt inslag Sedan var det även skogslunch och kaffe. Vi kunde bese årets drottningodling med alla dess parningskupor. Vi hoppas på ett gott slutresultat!

Samköpt mtrl: har levererats, betalninghar skett. Även insänt bivax för särbehandlad valsning är utlämnat.

I bikupan, juni:  OBS! Risk för svärmning då det varit fint väder ngn vecka med bra drag och mycket yngel. Nu då det blivit kallt under flera dagar tvingas alla bin sitta i kupan och det blir mkt trångt, svärmdriften ökar markant. Om du inte har satt in några "mellanväggar" för utbyggnad så att de unga bina har "fullt upp" börjar de ofta att mata upp nya drottningar. 

Nu flyger bin för fullt efter att sälg och maskros och alla andra blommor kommit med nektar och pollen. Drottningen behöver mkt utrymme för sin äggläggning, skattlådor ska på och vi måste hålla koll på ev svärmtendens. Se till att de har nya ramar att bygga ut, det dämpar svärlusten. Dessutom måste vi kolla ev. varroa-kvalster genom provocerat nedfallsprov med varroabricka under. Om du hittar varroa, meddela bitillsynen omgående!

Samköp honungsburkar: fram till den 6/6 kunde intresserade anmäla önskemål om antal förpackningar till sekreteraren, särskilt mail i frågan utsänt.

I bikupan, april--maj:  Många bisamhällen har nu helt eller delvis rens-flugit (bina har varit ut och tömt tarmen efter en lång vinter i kupan). Vi rengör/byter bottnar under April och tar reda på nedfallet i papperspåse för ev. senare varroakontroll (märk påsen med kupans beteckning), alternativt bränner eller komposterar nedfallet. Vissa drottningar börjar lägga ägg lite försiktigt i början april och temperaturen i kupan höjs, det börjar därför förbrukas mycket foder och bina får behov av bra vattentillgång i närheten. Ett tecken på en äggläggande drottning är den temperaturhöjning som kan kännas med handel ovanpå lådans täckning under toppisoleringen. Tillse att bikupan är ordentligt "ombonad" (isolerad). Biodlaren kontrollerar även i början av april att det finns lagom med foder kvar, 4-5 vaxkakor, dvs 8-10 kg. Har du "plasttäckning" ser man ganska enkelt genom plasten hur mycket som finns kvar. Annars kan man lyfta försiktigt på "kupan" och jämföra vikten med en "tomlåda".  Om det är mer än 10-12 kg foder (>4 ramar)  i början av maj bör någon foderram bytas ut mot en tom utbyggd ram (som sätts in i kanten av yngelklotet) så att drottningen får plats att lägga ägg. Annars finns risk att man får en "sockersvärm" tidigt på våren pga att drottning begränsas i sitt arbete. Ev. uttagen foderram sparas till avläggare (delning av starkt samhälle till fler samhällen) under juni månad. Om det är mindre foder hålls koll så att de alltid har minst 2,5 ramar = 5 kg foder. Om mindre och du vet att samhället rensflugit ordentligt,  fodras med 50%-igt  sockervatten. Om du inte vet om de rensflugit ordentligt lägger man snabbt in foderdeg ovanpå ramarna i bikupan eller på botten (om det är "högbotten") alternativt ställer en "uppochned"-vänd honungsburk över foderhålet (foderkoppen tas bort) som ombonas ordentligt ovanpå.                                             Då temperaturen uppgår till minst +12 gr . C & det är vindstilla kan en snabb vårgenomgång av samhället utföras. Helst bör det vara uppåt +14 gr. C. Vi tittar då mkt. snabbt efter ägg/larver (= fungerande drottning finns), ev. sjukdomssymtom, ev. mögliga vaxkakor som i så fall byts samt att det finns foder/utrymme för äggläggning. Vi genomför genomgången under så kort tid som möjligt så att inte ynglet "förkyls". 

I mitten/slutet maj: om samhället är invintrat på en låda blir det nu dags att ställa på ytterligare låda för drottningen att lägga ägg i. Ett bra sätt är att flytta ramen med ägg som drottningen går på till "centrum" av den nya lådan med en utbyggd ram på vardera sida med foderramar närmast och ställa denna nya låda under den gamla, där en utbyggd ram sätts in i s.f. den urtagna "drottning/äggramen.                                                                        Om samhället är invintrat på två lådor kan en liknande manöver behövas för att få ner drottningen till nedre lådan (= bilda större yngelklot) men ordningen (övre/undre) behålls då oftast. Övre/undre låda kan då ofta med fördel skiftas två veckor senare.

Vårträff: 28/5  med arbetsinsats/efterföljande grillfest hölls i vår nya föreningsbigård invid Hägnan (gamla prästbostället), Gammelstad. Vi blev bara ett drygt 10-tal men hade tur med vädret och passade förutom att grundmåla på att ha vårgenomgång av vårt bisamhälle. Hamburgarna och fikat var utsökt, tack för det!
Info-kupan

I bikupan, oktober-mars:  invintringen, som nu är avslutad (att ge bina sitt vinterfoder), lägger grunden för nästa års aktiviteter, det gäller att börja i tid (senast 15/8) så att bina hinner lägga på sitt vaxlock över indraget foder, annars kan fodret börja jäsa. Efter invintringen, från mitten september kan bina gärna få sitta lite svalt, utan extra isolering, fram till november då man "ombonar" kuporna med vinterisoleing. På så sätt avslutar bina säsongen snabbare, går i "vinterklot" och det åtgår mindre foder, dvs. det blir mindre belastning i deras tarmsystem fram mot vårkanten, innan de äntligen kan komma ut och göra sina behov utan att frysa ihjäl. 

I oktober-november tillser vi att:                                                                                                      - fåglar inte kan hacka på kupa/fluster för att locka ut vaktbin (som då ätes upp) t.ex.             hönsnät framför fluster, insvep med vindduk eller t. ex. en "kråkbulvan" på bikupan för att skrämma bort fåglarna                                                                                                                       - att ev. yttre störmoment inte blir ett problem under kommande vinter, kanske ta bort en gren som kan skrapa mot kupan eller att förtöja kupa/tak mot vindens framfart  eller spärra av närområdet mot snöskotertrafik så att bikuporna inte blir överkörda                                       Under vintern:                                                                                                                                        - delta i föreningens årsmöte och övriga aktiviteter, gärna komma med goda idéer och             hjälpa till att genomföra dessa, det är medlemmarna som "gör föreningen"                                  - smälta ner täckvax och gamla ramar, rengöra och reparera så att du har klart då våren         nalkas, kanske bygga en visningskupa med glasväggar eller något för din drottningodling   - läsa igenom "Bihusesyn" och tänka genom vad som kan förbättras inför nästa säsong och     genast vidta åtgärder för detta                                                                                                              - köpa in/låna lite ny eller antik bi-litteratur för att lära mer/fräscha upp minnet                  Under vårvintern:                                                                                                                                              - tillse att flustret inte fryser igen, pga. upprepade varma och kalla växlingar, så att bina          alltid har tillgång på frisk luft. Nätbottnar har visat sig fungera mkt bra.


Medlemsmöte hölls söndag 3/4 kl. 18-20 i Gammelstads Baskets lokal, Stadsötorget 3, Gammelstad. Vi var 17 av drygt 60 medlemmar och det informerades om vad som skedde på Nordbi-konferensen och på Beecome. Dessutom fastslogs att vår-/arbets-träff/grillfest  sker lördag 28/5 kl. 9.30 -17 c:a, i den nya föreningsbigården invid Hägnan, Gammelstad. Först arbetar vi med att färdigställa så mycket som möjligt i bigården, sedan grillar vi hamburgare och umgås/snackar bin. Alla medlemmar är Välkomna!                                                                Mer detaljerad kallelse senare via mail.

Vi var 4 biodlare från länet som åkte till Nordbi-konferensen i Ånge den 5-6/2 2016, vilket var en mycket trevlig och gemytlig tillställning. För mer info: se:  www.nordbi.se 

Beecome, Malmö 11-13/3  vi var 4 från länet som åkte till den 4é Europeiska Beecome-kongressen i Malmö 11 till 13 Mars 2016, en otroligt stor mässa, lördag hade närmare 1500 deltagare, mkt hög kvalite på föreläsningar, etc. 

Nybörjarkurs Biodling 2016: startade tisdag 23/2 och omfattar minst 40 lektioner, kostnad 1500:- kr/person + litteraturkostnad 397:-/omgång. 16 personer har lämnat intresseanmälan, 13 har slutligt anmält sig. Vi håller därför två parallella cirklar. 

Biodlaredistriktet höll årsmöte i Älvsbyn 13/februari, i princip omval av alla förutom ett fyllnadsval på 1 år. Mats F. blev ordf. 2016 och distriktet planerar uppta NDK´s nedlagda verksamhet under "sina vingar". De efterlyser förslag till komplettering av deras versamhetsplan för året. Ev. kommer sommarträffen hållas i Raivoberg hemma hos Mats.

2015:
Årsrapport sändes till sekreteraren senast 11/11. Vi fick in 100 % årsrapporter i år, honungsutfallet blev bedrövligt även här uppe i norr, bara 1/3 del av normal skörd. Inlämnade årsrapporter  utgjorde en lott i årsmötets bidrottning-lotteri som vanns av Liselotte Rehnman, Ale.

Årsmöte hölls onsdag den 18/11 och ny styrelse valdes, se under fliken "Styrelse och funktionärer" uppe till vänster.  Årets bästa honung 2015 korades och Sven Pettersson blev den lycklige vinnaren Biredskapslotteriet hade flera fina vinster. I övrigt bjöds bl.a. på kaffe, te, glögg, pepparkakor och aktuell biodlingsinformation.


SBR Cirkelledarutbildning Biodling: i samarbete med SV hölls en kurs för studiecirkelledare inom biodling under Lördag 10/10 i Luleå. Bland annat delar av de pedagogiska grunderna samt nytt utbildningsmateriel gicks igenom för de 18 deltagarna från Norr- & Västerbotten.

Årets skörd: resultatet verkar mkt nedslående, vissa biodlare har inget fått något alls medan andra har fått något lite: 5-10 kg/samhälle. Vi får se vad utfallet blir i år, medlvärdet för de sista 30 åren i länet är runt 23 kg/samhälle.

Enligt uppgift har priset på lokala marknader varit rekordhögt i höst: 120 kr/500 gr. burk och folk köper ändå som bara den, verkar nästan som "hamstring" av vår unikt goda lokalproducerade honung. Det hela tyder på hög kvalitet   :-)

I bikupan, august:  Sommaren var verkligt bedrövlig men avslutades med lite välbehövlig värme och sol, blommningen har varit  1-2 veckor sen. Nektar/honung har flödat in första veckan i augusti och reparerade något lite av sommarens vedermödor. De flesta rapporterar att det blev en rekordlåg skörd.  Det ble så dags att avsluta säsongen, men de flesta väntade någon dag extra eftersom allt varit så sent. Övervintringsdugliga samhällen kollades och övriga "slogs ihop" , någon drottning blev utbytt till en yngre eller till en annan ras. Infodring med sockerlösning eller Bifor påbörjades kring den 15/8.

Årets skörd: resultatet verkar mkt nedslående, vissa biodlare har inget alls att slunga medan någon har fått lite: 5-10 kg/samhälle. Vi får se vad utfallet blir i år, snittet i länet är 23 kg/samhälle.

Enligt uppgift har priset på marknader varit rekordhögt: 240: - kr/kg och folk köper som bara den, verkar nästan som "hamstring" av vår unika lokalproducerade honung.


Nybörjarkurs Biodling 2015: startade den 24 februari och har haft 10 deltagare. I samband med slungträff avsmakades årets honung som var otrolig god. Uppsamlingsträffen den 10 september avslutade utbildningen: fyra deltagare har skaffat bin, två ytterligare har för avsikt att skaffa bin kommande sommar.

I bikupan, juli:  Sommaren var verkligt bedrövlig med regn och åter regn och ingen vidare värme som medger de få blommor som finns att lämna nektar, blommningen var 1 - 2 veckor sen, vissa samhällen behövde stödfodras och vi undrade om det skulle bli någon skörd överhuvudtaget? I övrigt var det mest att se till att bina har tillräckligt med tomma ramar & byggramar för  att kunna lagra nektar/honung och pollen samt för drottningen att kunna lägga ägg, men det var tyvärr inget stort problem denna säsong.

Skolverksamhet, första veckan i juni: besöktes ett flertal småskoleklasser som fick information om pollinerande insekter, bin och biodling. Tyvärr har vi måst ställa in besöken i bigård då vår skyddsutrustning för barn är för sliten och måste kasseras.

I bikupan, juni:  Det var dags för utökningar med enbart mellanväggar så att ungbina hade att göra samt så att drottningen fick behålla plats att lägga ägg i samt att sedan minst var tionde dag hålla koll på svärmtendenser. Vid ev. svärmrisk, dela samhället mitt itu med den gamla drottningen flyttad till dn nya kupan, då riskeras inte honungsskörden. 

Vårträff: lördag 13 juni var vi 16 biodlare hemma hos Calle Rutqvist, Gammelstad, där vi fikade, snackade biodling och hade trevligt. En mkt uppskattad träff där vi bl.a. fick info om varroastrategin: att alltid kolla nedfallet, samt info om planerad visningskupa och föreningsbigård invid Hägnan. Förmedling av bisamhällen var också ett tema liksom drottningodling.

"Biodlare på stan": vi var 5 tappra biodlare vid "Floras kullar" lördag 6 juni (nationaldagen) mellan 10 - 14 där vi "socialiserade", informerade om bin/biodling samt gav smakprov på honung Vi väckte uppmärksamhet genom att bära biodlaroverall, elda rökpust och ha glatt humör. Kaffetermos med bulle var bra. Vädret var inte det bästa men vi hade som mest lite duggregn under 5-10 minuter

I bikupan, mitten av april-början juni: de flesta samhällen har rensflugit lite under några varmare dagar av april med + 10-+12 gr. C. Drottningarna börjar så smått lägga ägg/bina mata upp yngel, efter vinterns uppehåll. Bina höjer då temperaturen runt drottning och ägg/yngel till runt +36 gr. C., det blir varmt högst upp inunder isoleringen och det går åt  mycket foder. Biodlaren kollar att de har bra med foder (minst 5, helst 7 kg), lyfter försiktigt på kupan och jämför med tom kupa, detta så att de klarar våren fram till de börjar finnas "dragväxter" som lämnar nektar & pollen. Samtidigt rengörs bottnarna från vinternedfallet, vilket sparas i en papperspåse (så det inte möglar). Därefter skuras bottnen av (vid behov med lite målarsoda uppblandat i varmt vatten för att lösa vaxnedfall, etc., efter 5 min blötläggning med efterföljande renskurning renspolas botten). Vi kan sedan hemma gå igenom nedfallet för att utesluta ev. varroa-angrepp. Den som ev. upptäcker varroa i nedfallet sparar provet och meddelar bitillsynen omgående. Om något bisamhälle "utvintrat"/dött under vintersäsongen tas lådor/ramar omgående in så att inte röveri  startar från andra bisamhällen och att dessa bin därmed hämtar hem ev. smitta till överevintrade samhällen. Början av april är alla vårgenomgångar utförda och utökning med skattlådor har genomförts

OBS! Viktigt att du vet från vilket bi-samhälle nedfallsprovet kommer, märk papperspåsen!

I bikupan: bina bör i slutet av mars fortfarande sitta i "vinterdvala" med gott om foder i ramarna, så att värmen i centrum av kupan där drottningen sitter kan upprätthållas till minst + 20 gr. C. Tyvärr har det tidvis varit så varmt att vissa bisamhällen redan varit ut och "rensflugit" och några drottningar har redan börjat lägga ägg på allvar. Med kylan som återkom avstannar förhoppningsvis äggläggningen.

Fram till början av februari brukar normalt c:a 1/3 av fodret ha förbrukats för att i mars vara c:a 50 % kvar. Resterande fodermängd behöver bina under vårvintern-våren då äggläggningen så sakta brukar komma igång med yngeluppfödning av årets första arbetsbin. Då höjs temperaturen runt drottning och ägg/yngel till runt +36 gr. C. och det går åt  mycket foder. Bäst att hålla koll på fodermängden! (lyft försiktigt på kupan och jämför med tom kupa), minst 7 kg bör de ha under månadsskiftet mars/april, annars får de svårt att klara våren.

Vi brukar hoppas på jämna och stabila vintertemperaturer utan för mycket fluktationer runt noll-strecket, men i vinter har detta inte uppfyllts. Varför önskar vi då detta? Jo, så att inte kondens bildas i för stor omfattning med mögel i vaxkakorna som följd och så att inte flustret kan frysa igen med is & snö. Denna vinter har därför nätbottnar varit ovärderliga!

Anmälan uppställningsplats av bisamhällen till:  Bitillsynen, Länsstyrelsen.
OBS! Om alla anmäler så kan vi enklare "mota bort" bisjukdomar och parasiter:                Varje biodlare med bisamhällen ska anmäla uppställningsplats minst vart tredje år (eller i s.m. du skaffat ny uppställningsplats),   2015-03-31 är "sista datum" för denna tre års period.  Blankett kan laddas hem från SJV´s (Statens Jordbruksverk) hemsida över  Regler för Biodling.               Fyll i dina uppgifter, sparas om filen på eget media (pc), bifoga sedan filen i mail till:  anita.heikkila@lansstyrelsen.se  med kopia till norrbotten@lansstyrelsen.se , ange rubriken:  Bitillsyn Om man sparar resp. ifylld blankett med årsangivelse i filnamnet så finns uppgifterna kvar nästa gång det är dags igen. Om du inte kan editera i filen eller du vill skicka den med brevpost så kan du skriva ut blanketten, fylla i för hand och posta till: Länsstyrelsen, Bitillsynen, 97186 Luleå.                     Bästa sättet att ange bigårdens placering är att ange kart-koordinater. Man kan gratis ladda hem Google Earth för att få fram latitud & longitud angivelser, de får anges i separat bilaga om man fyller i blankett via dator (koordinater rymms ej i textfältet). 

Distriktsårsmöte i Öjebyn hölls  lördag 14/2 2015, ny distriktsstyrelse utsågs enligt de nya stadgarna, med de flesta ledamöter från tidigare år men med någon nytillkommen ledamot, se distriktets hemsida. Vi önskar dem lycka till i sitt viktiga arbete 2015.


För tidigare händelser: klicka på fliken "Äldre notiser" ovan till vänster