LULEÅ BIODLARFÖRENING 

  

 


 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER  
(uppdaterad 9/1  2019)

MÖTEN & AKTIVITETER                  (uppdateras löpande)

PROTOKOLL                      (uppdaterad 22/11 2016)

DIVERSE                            (uppdaterad 22/11 2015)

GALLERI                            (uppdaterad 8/6 2008)

DRAGDAGBOK 2008  
(uppdaterad 29/7 2008)

SVÄRMAR & HONUNG      (uppdaterad 8/9 2017)

(uppdaterad 22/11 2016)

BOKNING SLUNGA & BIVAXSMÄLTARE    (uppdaterad 20/9 2017)

ÄLDRE NOTISER               (ny 29/10 2017)Välkommen till Luleå Biodlarförening! "Luleå bf"  är en del av SBR, Sveriges Biodlares  Riksförbund, som organiserar biodlare i Sverige. Vill du veta mer om SBR eller om biodling titta gärna in på www.biodlarna.se ! Medlemskap tecknas via den hemsidan, ange Luleå som tillhörighet/ lokalförening.          På SBR-hemsidan tar du också ut betalningunderlag i samband med anmälan.                                                   OBS! Familjemedlemskap kostar bara 90:- kr/familjemedlem & år. Du kontaktar Annette Irebro på kansliet så hjälper hon dig. Du bör då veta namn och medlemsnummer på ordinarie medlem bosatt på samma adress som du:              tel. 0142-482003  anette.irebro@biodlarna.se                                                                      Medlemsförmåner, se här                                                                                                                               Vi är förstås också en del av SBR Norrbottens Biodlaredistrikt

Luleå Biodlarförening har ett 80-tal medlemmar som på ett eller annat sätt är engagerade i biodling. På  denna hemsida informeras om vad som är på gång i vår del av bisverige.                                                                                                                        Besök en biodlare: idag kanske du inte vet så mycket om bin eller biodling men sommartid är du välkommen på ett besök till någon av oss, då har vi "Öppet hus". Då får du se själv och höra mer om vad det innebär att börja med biodling. Samla ett gäng själv och/eller boka en träff  hos någon av våra medlemmar, e-post enl. an.
Föreningslokalen på Kronan H3 innehåller både biodl.-bibliotek,, utbildnings-mtrl., biodlingsredskap/utrustning/slungrum, vaxsmältare, vilket medför att även boende i hyresrätt med små ytor kan vara biodlare. Se även under fliken Möten & Aktiviteter

e-post till Luleå Biodlarförening biodlare@gmail.com

På gång "just nu":  (uppdaterad 1/1  2019)

Se även under flik till vänster: "Möten och Aktiviteter"!  

Flytt till ny lokal: vi har flyttat (fr. Kronan H3, Luleå) till Gamla Hamngatan 5 i Gammelstad, där vi delar lokal med några övriga föreningar. Flytt skedde 28/11, vi kommer bjuda in till träff när det hunnit bli lite "ordning och reda"

Nybörjarkurs Biodling: preliminär start februari 2019, anmäla via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida under Luleå Djur, natur och miljö: Biodling Nybörjare 2019 - Luleå 

Honungspriset 2018 i Luleå ligger mellan  140 - 160: -kr/500 g burk samt               100 -110: - kr/350 g burk. Flytande honung som avhämtas i egen förpackning direkt efter slungning ligger på 250-260:- kr/kg nettovikt. Årets skörd blev i alla fall bli bättre än fjolårets katstrofalt dåliga, ett antal medlemmar har till och med aviserat en god skörd.

Honungsetiketter: Luleå Biodlarförenings honungsetiketter säljs till medlemmar i rullar om 500 st, ansvarig Carl-W Rutqvist (kontakt, se under styrelse)                                         se bild på etiketten    det enda du behöver komplettera med är din adressetikett (ca-mått      11 x 32 mm) som klistras i den vita rutan så att aktuell vikt framgår (350 eller 500 g). Antingen gör du adressetiketterna själv i  t.ex. excel och skriver ut på självhäftande A4 och klipper ut eller så beställer du färdiga etiketter hos någon lämplig leverantör.                             Pris per rulle om 500 etiketter: 250:- kr, dvs 50 öre/etikett, viket är otroligt billigt.            För att få köpa etiketten ska honungen ha blivit prövad och godkänd av honung-bedömningskommitten, allt för att hjälpa biodlaren att få fram en prima produkt.

I "bikupan" december- mars:  Bina sitter i vinterklot för att hålla bidrottningen varm så hon inte blir för kall och blir steril samt minska foderåtgången, biodlaren ser till att inga yttre detaljer stör genom skrap av grenar, etc. mot kupan              Ev. kan de flyga ut vid varmare väder för att tömma tarmen eller hämta vatten. De flesta biodlare har tappat sin honung på burk. Någon har bara nersmältning av avtäckningsvax/gamla ramar kvar att utföra parallellt med försäljning. Sedan återstår ju även att planera vad som bör utföras innan kommande säsong: spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/pärrgaller/fodrare, etc., smälta/rena bivax/skicka för valsning, inköp av biodlingssmtrl. , deltagande marknader'/biodlings-förenings-aktiviteter/-kurser i höst/vinter, etc.                                                                                                                                        Eller läsa lite biodlingslitteratur  .......   :-)                                                                                              Vi ser fram emot biodlarföreningens kommande vinterakiviteter efter nyår.

Bivaxsmältare: två styck finns för uthyrning till föreningens medlemmar.       Bokning, se under flik till vänster "Bokning Slunga & Bivaxsmältare"

Bivax: Ta vara på och smält ner allt gammalt bivax ! Det är stor brist i landet och i sommar har leverantörerna varit tvugna att ransonera, vissa beställare har blivit utan. Priset för bivax har därför nära på fördubblats på bara ngt år.                                                                     Du som inte ids att smälta ner ditt gamla bivax, skär ut det ur ramarna, lägg i tät plastsäck och skänk till föreningen, vi tar reda på det så att det kommer till nytta! :-)       Utskutet bivax kan avlämnas till Håkan Gustavsson på föreningslokalen Gamla Hamngatan 5, Gammelstad, eller enl. ö-k. med Håkan.

Tidigare händelser:

2018:

I "bikupan" oktober-november:  Binas aktivitet är mest inne i kupan där de försöker hålla värmen på drottningen så hon inte blir för kall och blir steril. Ev. flyger de vi varmare väder ut för att hämta vatten eller tömma tarmen. De flesta biodlare har slungat klart, ev. pågår deras honungsberedning innan de kan tappa på burk. Någon har bara nersmältning av avtäckningsvax/gamla ramar kvar att utföra parallellt med försäljning. Sedan återstår ju även att röja "lagret"/planera vad som bör utföras innan kommande säsong: spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/pärrgaller/fodrare, etc., smälta/rena bivax/skicka för valsning, inköp av biodlingssmtrl. , deltagande marknader'/biodlings-förenings-aktiviteter/-kurser i höst/vinter, etc.                                                                                 Vi ser fram emot biodlarföreningens kommande höst & vinterakiviteter    :- )

Årsmöte: hölls i föreningslokalen Kronan H3 onsdag 14/11, styrelsen blev omvald, en motion blev antagen och medlemsavgift beslutades höjas med 25: - kr/år. Avtal om ny lokal i Gammelstad har tecknats, flytt sista veckan november.

Ramkokning i Björsbyn: lördag  13 oktober slöt 10-talet medlaemmar upp hemma hos vår ordförande Linda Backlund. Vi bjöds på fika och kokade rent biramar i kaustiksodalösning så att vi slipper smutsiga ramar som riskerar sprida smitta. Trevligt gemyt med mycket bisnack trots tråkigt disig väderlek. 

I "bikupan" september:  Binas aktivitet utanför kupan går oftast ut på att samla pollen för att äta "upp sig"/fylla på fettkroppen inför vintern. Honungsskattningen är avklarad och eventuellt kvarstår att fylla på lite mer foder till ngt bisamhälle så att de har motsvarande 18 kg vinterfoder (torrvikt). Den som slungat klart kanske har nersmältning av avtäckningsvax/gamla ramar kvar att utföra parallellt med honungsberedning/tappning på burk/försäljning. Sedan återstår ju även att röja "lagret"/planera vad som bör utföras innan kommande säsong: spika/tråda/vaxa ramar, rengöra lådor/bottnar/pärrgaller/fodrare, etc., smälta/rena bivax/skicka för valsning, inköp av biodlingssmtrl. , deltagande marknader'/biodlings-förenings-aktiviteter/-kurser i höst/vinter, etc.                                                                                                                                             Listan tar visst aldrig slut   ;- )

I "bikupan" augusti:  veckan efter midsommar hade flertalet bisamhällen "tomt"/vi fick stödfodra, vi hoppades på en "mirakelupphämtning" och något åt det hållet hände under de två veckorna i mitten av juli. Dock fortfarande otroligt torrt. Under augusti återstår skattning/invintring då vi lägger grunden för nästkommande biodlingssäsong samt slungning/honungsbehandling /tappning och försäljning, puhh...  Solvaxsmältaren har nyttjats för fullt denna rekordvarma sommar, nu återstår bara vaxrening samt ramkok.

Nybörjarkurs Biodling startade 2018-02-08 med 8 intresserade deltagare, är slutförd under augusti.

Bevara Surretett samarbete mellan Coop och Svenska Bin. Går ut på att coop-medlemmar kan växla intjänade "medlemspoäng mot bin". Ett sätt att främja den lokala närmiljön på ett konkret sätt genom att öka antalet pollinerande insekter. Under 2017 växlades 500 000 bin och det gav ett flertal nya bisamhällen som  lokala biodlarföreningar sköter, ett bisamhälle sköts av Luleå biodlarförening och finns invid Friluftmuséet Hägnan i Gammelstad. Bina pollinerar i närmiljön och den honung de producerar säljs i den lokala coop-butiken på Storheden. Den som önskar delta i kampanjen för att bli "miljöhjälte" loggar in på   https://www.coop.se/medlem/Poangshop/Valgorenhet/  eller drar sitt kort i butikens Medlemspunkten, väljer Poängshop/Samhällsnytta:                                                            Välj sedan BI HAPPY  (300  eller  100 bin). 

Under lördagen 21 april var föreningen representerad på Stora Coop Storheden där vi informerade om kampanjen och bjöd på lokalproducerad honung Vi hoppas på ett stort gensvar så att det blir ett ytterligare bisamhälle i föreningsbigården!

Foto Stora Coop 21 april

Lördag 28 juli hade föreningen värdskapet för biodlaredistrikets sommarträff, invid Friluftmuseet Hägnan, Gammelstad. Ett 60-tal biodlare från länets olika föreningar deltog och lyssnade på föreläsningar, utbildning, deltog i firande av 70-års jubileum med invigning av ny informations-, instruktions., och föreningsbigård. Lotta Fabricius och Bihälsokonsulent Preben Kristiansen deltog liksom livsmedelsstrateg Jenny Bucht, Länsstyrelsen.  En verkligt lyckad dag med god mat, honungsbedömning och många trevliga kontakter. 

I "bikupan" juli:   En ovanligt "tidig "sommar, det mesta blommar två veckor tidigare än normalt men trots det har vissa samhällen (även fullstora) haft lite foder. Vissa har fodrats så sent som veckan efter midsommar. Vi hoppas på en "mirakelupphämtning" så vi slipper ett ytterligare år med dålig honungsskörd, även om det mesta har blommat över. Vi behöver regn, regn och åter regn, det är otroligt torrt. De som inte har klart all vaxåtervinning har fina dagar med solvaxsmältare framför sig.

I "bikupan" juni:   En ovanligt tidig "sommar, det mesta blommar två veckor tidigare än normalt men många samhällen har haft en tuff vinter och har mkt att hämta igen. Många har lite foder kvar, bäst hålla koll, kanske fodra. Fler samhällen än vanlig har utvintrat och mkt rengöringsarbeten och vaxåtervinning återstår.

I "bikupan" april-maj:   Bina sitter fortfarande i vinterklot men börjar så småningom öka på ämnesomsättningen allt eftersom det blir varmare och de glesar ut och löser upp "klotet.  Så småningom någon varm dag när snön smält undan framför flustret flyger binaentlig koll och vid behov fodra med foderdeg eller hänga in foderramar från i fjol. Det får aldrig finnas mindre är 5 kg foder under våren. Precis när bina syns börja flyga kan man även börja ge dem pollen eller "bibröd" som man samlat in föregående år, genom att knåda in det i foderdegen. Det ger drottningen en "spark i röven" så att äggläggningen kommer igång. Om man inte har pollen/bibröd kan man köpa pollenersättning att lägga ovanpå ramarna eller ge lite ekologiskt sojamjöl ute på en vind/regnskyddad bricka, helst minst 60-70 m från kupan. Det är dessutom mkt viktigt att tillse att det finns vatten inom den närmaste området för bina att hämta. Förhoppningen är att bisamhället snabbt ska utvecklas och växa i antal individer.När säljen börjar blomma i mitten maj har bina både nektar och pollen att hämta ute i naturen och äggläggningen accelererar utefter vilket drag det blir. ut på "rensflygning" och tömmer tarmen, då gäller det att hålla sig undan. De flesta drottningar börjar försiktigt att "yngla" (lägga ägg) och då ökar förbrukningen av foder. Biodlaren måste därefter vid tillfälle kontrollera att samhället har nog med foder i kupan. Enklast är att försiktigt lyfta lådorna och jämföra med tomma skattlådor, då känner man om det verkar vara nog vikt. I början/mitten av maj bör det vara minst 8-10 kg´s vikt utöver kup- & bi-vikten.  Om det är mindre får man hålla ord

Info- & instruktionsbigård invid "prästgården" intill Hägnan, Gammelstad.  Vi fortsätter söka sponsring och bidrag för att komma vidare i vår satsning som är tänkt att hållas öppen för allmänhet och skolor. Våren - sommar 2018, i samband med att föreningen firar 70 år (bildades 1948), planeras invigning av bigården.

Onsdagsträffar Kronan H3, vintertid normalt kl. 18.30, se dock alltid i flik "Möten och aktiviteter" till vänster enl. ovan. Vi fortsätter med påbörjade projekt, kanske startar vi nya, deltagarna bestämmer om vi ska bygga något eller bara ska förkovra oss t.ex. Fika är dock ett ordinarie inslag, 

Bivaxinsamling pågår tom 15/3, vi måste upp över 100 kg för att kunna få igen vårt eget vax efter valsning. 

I "bikupan" november-mars:   Bina har gått i vinterklot och drar ner på ämnesomsättningen desto tätare de sitter. Biodlaren kan bara försöka förhindra yttre störningar som medför ökad aktivitet inne i kupan och därmed ökad foderförbrukning. Talgoxar kan vara besvärliga men är oftast inget större problem för ett starkt bisamhälle. Den som inte redan smält ner sitt gamla bivax har sysselsättning liksom att underhålla bilådor, ramar, etc. I slutet av mars försöker vi "samla ihop" minst 100 kg av medlemmarnas rena nedsmälta bivax för att gemensamt skicka på uppbearbetning/valsning hos ngn biredskapsfabrikant. Andra trevliga vinteraktiviteter är att tillverka honunssenap, bivaxsalvor och bivaxcerat, verkligt uppskattade julgåvor. För att inte tala om att sätta lite mjöd (honungsvin) på jäsning, blir klart först efter tre til fem års lagring.

Nordbikonferens hölls i Ånge 3-4 mars: vi var fem från Norrbotten som deltog, mkt trevligt och intressanta föreläsningar. se www.nordbi.se 

Biodlaredistriktet´s utbildnings-träff  & Årsmöte hölls i Boden söndag  2018-02-11.

2017:

Årsmöte hölls onsdag 15 november 18.30     Ny styrelse valdes, se fliken högst upp till vänster. 

I "bikupan" oktober:   "Invintringen" är avklarad och bina har täckt fodret som blivit inlagrat i vaxkakorna med vaxlock. Vackra dagar flyger bina efter pollen elller vatten men för det mesta sitter de inne i värmen. Biodlaren har tapppat honungen på burk av det lilla som blev under 2017. Många har redan sålt slut medan ett fåtal har kvar lite honung till salu. 

Uppstart Onsdagsträffar 
Kronan H3, hölls 18 oktober kl. 18.30. Honungsbedömning och honungsberedning. Föreningens egen honung från Hägnan blev årets bästa honung.

Söndag 8 oktober KL 13.00: Bivaxhantering, Ram-kok & varroatest.                                Plats: hemma hos ordförande Linda Backlund, Valles Backe 7, Björsbyn.                                      Varma kläder var viktiga då vi höll till utomhus i blåst och "uppehållsregn"

Slungrum: med slunga, avtäckningbord, etc. finns på Kronan H3 och medlemmar kan hyra in sig, se flik till vänster

Honungsskörd 2017: för det stora flertalet urusel, nu för tredje året i rad mkt under normalskörd. Dcn sena starten på vår/sommar, i snitt ca två veckor senare än normalt medan blomnektarn som vanligt sinat i slutet av juli, har starkt påverkat säsongen. Att dessutom medeltemperaturen varit klart lägre än normalt gjorde inte det hela bättre. De två tidigare dåliga åren hade medfört att många bisamhällen varit starkt försvagade och därför inte "orkat" samla ett överskott, all nektar har gått åt till att återuppbygga samhällena igen.  Närmast kusten låg årets skörd bara runt 8 kg/samhälle, lite in i landet blev det lite bättre.

I "bikupan" september:   "invintringen" är i princip klar och bina täcker med vaxlock allt eftersom fodret blivit "inlagrat" i vaxkakorna. Vackra dagar flyger bina efter pollen, deras protein för att kunna bygga upp "fettkroppen" inför vintern och för att ha pollen lagrat till våren när yngelsättningen kommer igång. Biodlare slungar klart det sista, bereder honung och tapppar på burk av det lilla som blev under 2017. Vissa har redan sålt allt som nyslungat/flytande. Nedsmältning av gammalt bivax är höstens sysselsättning liksom att underhålla bilådor, ramar, etc.

Info och instruktionsbigård: planket av tryckimpregnetat har prefabricerat av "Praktiska Gymnasiet"och montage på plats är nära på klart. Bisamhällen finns i de tre trä-ytterhusen. En avläggare från i sommar finns i COOP-kupan, då COOP-medlemmar har "köpt" bin för sina medlemspoäng och Luleå Biodlarförening har blivit tilldelad att sköta ett bisamhälle. Honungen som det producerar kommer att säljas i lokal COOP-butik på Storheden

I "bikupan" augusti:   draget är i princip över och bina täcker med vaxlock allt eftersom honungen blir klar. Biodlaren skattar/tar överskottet för slungning/tappning samt kontrollerar sedan om det finns varroa-kvalster genom "provocerat nedfallstest" mha myrsyrabehandling under 4 timmar. Vid ev. upphittade kvalster kontaktas bitillsynsman omgående. Honungsskörden verka väldigt medioker ännu ett år, många har tomt i skattlådorna och priset rusar i höjden. Nyslungad honung börjar finnas om än i liten omfattning. Invintring med sockerlag sker där inte vinterfodret beräknas räcka, vardera samhälle ska ha ca 18 kg i torrvikt, dvs drygt 21 kg i inlagrat foder. Invintringen börjar direkt efter "skattning" och bör vara klar efter 3 veckor, dvs omkring 1/9

Bifor vinterfoder för bisamhällen har sambeställts av intresserade och fanns fr.o.m. 8 augusti för avhämtning hos Erik Heedman, Luleå. Alla har nu avhämtat sina hinkar.

I "bikupan" juli:   Bisamhällena "drar" så fort vädret tillåter: pollen, nektar och vatten. Utvecklingen till stora, kanske svärmande samhällen, är i snart över. Honungsramar/lådor fylls med nektar vid fin väderlek, vissa dagar med regn krävs för att blommorna ska finnas kvar och ge nektar. Husbina omvandlar nektarn till honung genom att tillsätta olika enzymer, upp till 13 sorters mjölksyrabakterier samt torkar nektarn från 60-70 % vatteninnehåll till 16-17 %. Honung är genom mjölksyra-bakterierna ett syrat livsmedel på samma sätt som t.ex. youghurt.  Honungsskörden verkar inte bli speciellt bra i år men vi tror dock fortfarande på en fantastisk biodlarsommar!

Risken för svärm-ning är störst under veckorna före och efter midsommar. Hjälp med svärm-infångning hittas under fliken "Svärmar & honung" till vänster

Drottningodling: teoridel med tre träffar och 18 deltagare uppdelade på två kurser genomfördes i vinter. Den praktiska delen utfördes under försommaren. Framodlade bidrottningar finns parade i parningskupor och vi tillsätter dessa i samb. med invintring.

I "bikupan" juni:  Våren har varit väldigt sen, myror kan vara ett stort problem fram tills löven slår ut och bladlössen etablerar sig, bäst att se upp! Många samhällen har gått åt pga myror. Övervintringen verkar ha varit väldigt ojämn, en del har haft stora förluster medan andra klarat sig bättre. De som inte rensat bottnar i maj gör bäst i att utföra det omgående, nedfallet sparas i en papperspåse för analys. Bisamhällena "drar" så fort vädret tillåter: pollen, nektar och vatten. Utvecklingen från små övervintrade samhällen till stora, kanske svärmande samhällen, är därmed i full gång. Foderåtgången ökar då och det får aldrig bli mindre än 3-4 kg foder kvar. Vissa har i vår stödfodrat med foderdeg/ /sockerlösning och/eller med pollen / pollenersättning. När två lådor börjar bli fulla sätts skattlåda på. Gärna med 6-8 ramar "mellanväggar" så att ungbin sysselsätts med utbyggnad av vaxkakor, det dämpar svärmlusten. Vi tror på en fantastisk biodlarsommar!

Länsmedlemsträff: Pitedalen bf inbjöd till länsträff i Öjebyn lördag den 17 juni i fint väder med många revliga inslag. Mkt tack för det 

I "bikupan", maj:  Flertalet bisamhällen har varit ut på "rensfykt" och tömt tarmen under varma dagar och drottningen har så smått börjat lägga ägg. Några få samhällen sitter fortfarande stillaDet är nu största risken att samhällena svälter ihjäl eftersom det går mkt. foder för att "ruva" och mata upp yngel. I början/mitten maj brukar ca 3/4 av vinterförrådet ha gått åt. Resterande 5-6 kg behövs under maj/början av juni. Det får aldrig bli mindre än 3-4 kg foder kvar. Vissa biodlare börjar nu stödfodra med foderdeg/sockerlösning och/eller pollen/pollenersättning. Idag sågs bin med de första "pollenbyxorna" i Luleå.

Onsdagsträffarna: i lokalen på Kronan H3 är avslutade för i vår, vi har byggt avläggarlådor, isolerhuvar, högbottnar, foderramar, etc. Vi får fundera över vad som behöver fixas till hösten  :  )

Medlemsträff: Kristihimmelfärds dag torsdag 25/5 kl 11.00 träffades vi vid föreningsbigården på Hägnan. Vi grillade och snackade bin, förmedlade bisamhällen till intresserade och gick igenom bisamhällen i kuporna. Inmätning av placering av informationsbigård påbörjades, erfarenheter bytte "ägare" och alla hade en trevlig dag i vårvädret  .... 

Vinterjobb: om det inte redan är gjort återstår att sortera ut ramar och smälta ner bivax, rensa och underhållaa mtrl.,  förvara lådor med slungade vaxkakor i ett mus- & bi-tätt utrymme, helst ett kallutrymme, spika & tråda nya ramar, etc. 

I "bikupan", april:  Flertalet bisamhällen sitter fortfarande i "vinterklot", vissa har varit ut på "rensfykt" och tömt tarmen under varma dagar och har så smått börjat röra på sig, flertalet sitter dock ganska stilla. Någon drottning kan ha börjat "stifta" (lägga ägg) i liten omfattning. I slutet av april/mitten maj brukar ca 2/3 av vinterförrådet ha gått åt. Resterande 7-8 kg behövs under maj/början av juni för att kunna hålla temperaturen i bikupan samt till mat, bl.a. för larver och drottning. Det får aldrig bli mindre än 3,5 kg foder kvar. Vissa biodlare börjar planera för stödfodring efter sista rensflykt i maj.

I "bikupan", december-mars:  Bisamhällena är invintrade och bina sitter i "vinterklot" för att hålla drottningen varm, det blir oftast inte under + 20 gr. C i centrum där hon sitter.  Nu tillser vi att inte någon gren e.dyl. kan ligga och slå mot kuporna i vinden, att inte fåglar, möss eller snöskotrar, etc. kan störa bisamhällena och att "vintermössan" sitter säkert hela vintern m.h.a. spännband e.dyl. Eventuellt kan något bisamhälle flyga ut och "tömma tarmen" om det blir några varma dagar i slutet av februari, eller under mars. I slutet av mars brukar ca hälften av vinterförrådet om 20 kg kg foder (honung eller socker)  ha gått åt. Resterande 10 kg kommer bina behöva för att höja temperaturen i bikupan och till mat, bl.a. för larver och drottning, då hon börjar lägga ägg framåt våren.

Invigning Föreningslokal: Vi hade invigning av vår nya föreningslokal i Kronan H3 (ett av de gamla Lv7-logementen) på onsadg 2017-02-22 kl. 18.30.                                                       Vi söker fortfarande "lämplig lokal" för bivaxsmältning: del i grovgarage, etc.

Biodling Nybörjare:  studiecirkel startade tisdag  21/2. 2017 kl.18.00 med 11 entusiastiska deltagare. Ny utbildningsledare: Ylwa Christoffersson

2016:

Föreningslokal: Då förening erhållit en donation till ändamålet beslöt årsmötet att ordna föreningslokal med slungrum.. Vi har därför tecknat hyreskontrakt med Rikshem för lokaler i Kronan H3 (ett av de gamla Lv7-logementen), inflytt årsskiftet 2016/2017. Lämpliga möbler efterlyses. Förhoppningsvis blir detta början till en ny era för biodlingen i Luleå!  Vi söker fortfarande "lämplig lokal" för vaxsmältning: del i grovgarage, etc.

I bikupan, oktober-november:  Säsongen är över. Snittet för skörden hamnade mellan 50-60 % av normalskörd, det varierar lite beroende på "lokal", sämre utåt kusten/bättre inåt landet. Försommaren gav en mkt snabb blomning och redan andra veckan i juli "hade alla blommor blommat över" med nektarbrist som följd. Bisamhälllena hann inte med i den snabba utveclingen. Honungspriset i Luleå ligger kvar på 120: -kr/500 g burk. 

Bisamhällena är nu invintrade och ska ha motsvarande 20 kg "socker i torrvikt" indraget i bikupan (väger ca. 24 kg netto + övrig vikt för bin, ramar, lådot, etc.)  Avläggare som inte vuxit till sig under sommarens nektarbrist har "slagits samman".

Om det inte redan är gjort återstår att sortera ut ramar och smälta ner vax, rensa och underhålla mtrl.,  förvara lådor med slungade vaxkakor i ett mus- & bi-tätt utrymme, helst ett kallutrymme, spika & tråda nya ramar, etc.

OBS! Ta vara på och smälta ner bivaxet ! Det är stor brist i landet och i sommar har leverantörerna varit tvugna att ransonera, vissa beställare har blivit utan. Priset för bivax har därför nära på fördubblats på bara ngt år. Smält ner och sälj (eller skänk bivaxavfallet till föreningen) så att det kommer till nytta!   :-)

Varroabrickan bör nu tas bort inför vintern och granskas nogsamt. Om du misstänker varroa, kontakta bitillsynen, se:     Bitillsynen Norrbotten

Info- & instruktionsbigård: är tänkt vara öppen för allmänheten, att nyttjas för besök/information om pollinerande insekter för skolklasser, företag, övriga intresserade.    Vi har markupplåtelseavtal med Svenska Kyrkan, Nederluleå församling, har tillstånd från Länsstyrelsen (fornminnesmark) att med vissa förbehåll få ställa upp info-bigård invid Friluftsmuseet Hägnan, har  bygglovet beviljat. Info-kupa och två nya kup-ytterhus är nymålade, plank av tryckimpregnetat med skärmtak ska prefabriceras av "Praktiska Gymnasiet" under vintern. Två bisamhällen finns invintrade. Leverans av 18 omgångar färgglada biskyddsoveraller för barn, att användas vid visning i instruktionsbigård, har anlänt från "BB Wear Limited" och verkar vara av hög kvalitet. 

Föreningslokal: Vi söker med "ljus och lykta" efter en lämplig lokal till rätt pris: hyra, inköp eller annan lösning. Vi har behov av tillgång till el, minst rinnande "sommarvatten" samt toalett, ev. samlingslokal och förråd vore ett plus. Vår tanke är att få till en honungs- och bivax-hanteringslokal, helst med möjlighet att kunna ställa upp en snickarbänk, etc. , ett biodlingsbibliotek, kunna samlas och ha gemyt, kanske som "samarbetslokal" tillsammans med ngn annan. Kanske del i större grovgarage kan nyttjas för vaxhantering ? Vi är öppna för alla lokal-förslag!

Medlemsenkät bland medlemmarna visar att de önskar lokaler för (i löpande ordning)  Honungs- & vaxhantering                                                                                                           Möteslokal med "fackbibliotek"                                                                                                   Grovlokal för tex. snickeriarbeten / förråd / etc

Årsmöte hölls tisdag 15 Nov. hos SV-Luleå. Vi fick en ny styrelse med ny ordförande: Lind Backlund. Till årets bästa Honung korades Sven Pettersson för andra året i rad av honungbedömningskommitten. Årets Bidrottninglotteri drogs bland de inlämnade årsrapporterna och vinnare blev Lale Andrea, Råneå.

SBR Föreningsdag lördag 12 Nov., hölls i Luleå med information, föredrag och gemenskap.  Programet som var hittar du här.  Drygt 30 deltagare deltog under dagen som lyssnade på de sex representanter från SBR.

I bikupan, september:  Säsongen är i stort över. Vi har skattat och vissa har slungat klart, nu återstår bl.a. invintring samt att bereda honungen innan den tappas på burk. Det är många som vill köpa flytande nyslungad honung

Samtidigt pågår att lägga grunden för nästa sommar: att invintra, dvs. biodlaren kollar att bisamhället är invintringsdugligt, har tillräckligt med honung kvar samt ger dem lite sockerlösning vid behov. De bör ha minst motsvarande 20 kg "socker i torrvikt" indraget i bikupan innan hösten inträder (väger ca. 24 kg netto + övrig vikt för ramar, låda, etc.) samt man bör vara säker på att alla vaxkakor i övre yngellåda är helt fyllda (inte har "hål" efter utkrupet yngel). När dessa "hål" är utfyllda kan oftast infodringen avslutas. Avläggare som inte vuxit till sig under sommarens nektarbrist kan behöva "slås samman"

Sockerdebatten verkar ha tagit den vändning som alla vi biodlare känt på oss: socker är det enda alternativet som är rimligt, i alla fall f.n. Det har ju fungerat i över 150 år så varför skulle det ha blivit skadligt just nu ?  Tur att vår biprofessor samt biodlingskonsulenten "röt till för att få ordning på torpet". Ingen blir betjänt av att bisamhällen svälter ihjäl i vinter. 

Varroabrickan kollas löpande för ev. varroanedfall och ev. kanske genomförs ett "provocerat nedfallsprov" mha. myrsyra i början/mitten av månaden. Om du hittar varroa, meddela bitillsynen omgående! 

"Fler pollinerande insekter": lördag 24 och söndag 25 sept 2016 fanns vi hos COOP Forum - Storheden för att informera om de pollinerande insekternas stora betydelse. Vi bjöd även på smakprov av årets honungsskörd samt sålde någon burk. Vi uppmärksamm-ade många COOP-medlem,ar på deras unika möjlighet att bli "miljöhjälte" genom att växla in COOP-poäng mot bin, och intresset var väldigt stort. Vi hoppas att det snart är nog många poäng inväxlade för att biodlarföreningen ska få ett bisamhälle av COOP/Svenska Bin så att den lokala pollineringen ökar och så att lokalproducerad honung kan säljas i COOP-butik.

I bikupan, augusti:  dragsäsongen är i stort över, i alla fall det som kan påverka i ngn större omfattning. Nu återstår det stora jobbet med att snarast skatta/slunga/bereda honung. Det var spännande att få smaka på årets skörd, rinnande honung över yoghurt eller på ett rostat bröd, eller över jordgubbar, eller .........  Mums!   

Priset verkar ligga kvar på 120: -kr/500 g burk eftersom årets skörd inte verkar komma upp till normal nivå. Avläggare har behövt fodras för att bli invintringsdugliga.

Samtidigt återstår att lägga grunden för nästa sommar: att invintra bisamhällena. Och lite senare materielvård med att sortera ut och smälta ner vaxkakor, etc. Finns hur mkt som helst att göra just nu, tur att semestern är avklarad så man får ngt gjort  :-)

Invintring: biodlaren kollar att bisamhället är invintringsdugligt, har tillräckligt med honung kvar samt ger dem lite sockerlösning vid behov. De bör ha minst motsvarande 20 kg "socker" i torrvikt indraget i bikupan när september inträder samt man bör vara säker på att alla vaxkakor i övre yngellåda är helt fyllda. 

Varroabrickan kollas löpande för ev. varroanedfall och ev. kanske genomförs ett "provocerat nedfallsprov" mha. myrsyra i mitten/slutet av månaden. 

I bikupan, juli:  Största risken för svärmning för svärmning är nu över men kan förekomma ändå. Bäst förhindras svärmning genom att vi håller unga drottningar samt alltid har byggramar i skattlådan. Drottningodlingen pågår för fullt. Skattlådorna börjar nu bli fulla, kanske dags att ställa på en ny ?  Eller ta ut några täckta honungsramar och hänga i  nya byggramar? Snart har sommaren passerat och vi börjar så smått förbereda för skattning och invintring. 

Att löpande kolla varroabrickan för ev. varroanedfall är ett givet inslag, ev. kanske genomförea ett "provocerat nedfallsprov" mha. myrsyra. Om du hittar varroa, meddela bitillsynen omgående! 

Vi hoppas som vanligt på en bättre skörd än i fjol.

Biodlarträff 2/7:  alla länets biodlare  var inbjudna av Arvidsjaur´s Biodlarförening till  biodlaträff i Raivoberg, Moskosel, lördag den 2 juli. 35 hade hörsammat inbjudan och dök upp på plats. Vi fick mkt information och hade även en "frågestund" för biodlarfrågor där alla fick vara med och besvara frågorna. Även frågesport för att "lära mer", ett mkt omtyckt inslag Sedan var det även skogslunch och kaffe. Vi kunde bese årets drottningodling med alla dess parningskupor. Vi hoppas på ett gott slutresultat!

Samköpt mtrl: har levererats, betalninghar skett. Även insänt bivax för särbehandlad valsning är utlämnat.

I bikupan, juni:  OBS! Risk för svärmning då det varit fint väder ngn vecka med bra drag och mycket yngel. Nu då det blivit kallt under flera dagar tvingas alla bin sitta i kupan och det blir mkt trångt, svärmdriften ökar markant. Om du inte har satt in några "mellanväggar" för utbyggnad så att de unga bina har "fullt upp" börjar de ofta att mata upp nya drottningar. 

Nu flyger bin för fullt efter att sälg och maskros och alla andra blommor kommit med nektar och pollen. Drottningen behöver mkt utrymme för sin äggläggning, skattlådor ska på och vi måste hålla koll på ev svärmtendens. Se till att de har nya ramar att bygga ut, det dämpar svärlusten. Dessutom måste vi kolla ev. varroa-kvalster genom provocerat nedfallsprov med varroabricka under. Om du hittar varroa, meddela bitillsynen omgående!

Samköp honungsburkar: fram till den 6/6 kunde intresserade anmäla önskemål om antal förpackningar till sekreteraren, särskilt mail i frågan utsänt.

I bikupan, april--maj:  Många bisamhällen har nu helt eller delvis rens-flugit (bina har varit ut och tömt tarmen efter en lång vinter i kupan). Vi rengör/byter bottnar under April och tar reda på nedfallet i papperspåse för ev. senare varroakontroll (märk påsen med kupans beteckning), alternativt bränner eller komposterar nedfallet. Vissa drottningar börjar lägga ägg lite försiktigt i början april och temperaturen i kupan höjs, det börjar därför förbrukas mycket foder och bina får behov av bra vattentillgång i närheten. Ett tecken på en äggläggande drottning är den temperaturhöjning som kan kännas med handel ovanpå lådans täckning under toppisoleringen. Tillse att bikupan är ordentligt "ombonad" (isolerad). Biodlaren kontrollerar även i början av april att det finns lagom med foder kvar, 4-5 vaxkakor, dvs 8-10 kg. Har du "plasttäckning" ser man ganska enkelt genom plasten hur mycket som finns kvar. Annars kan man lyfta försiktigt på "kupan" och jämföra vikten med en "tomlåda".  Om det är mer än 10-12 kg foder (>4 ramar)  i början av maj bör någon foderram bytas ut mot en tom utbyggd ram (som sätts in i kanten av yngelklotet) så att drottningen får plats att lägga ägg. Annars finns risk att man får en "sockersvärm" tidigt på våren pga att drottning begränsas i sitt arbete. Ev. uttagen foderram sparas till avläggare (delning av starkt samhälle till fler samhällen) under juni månad. Om det är mindre foder hålls koll så att de alltid har minst 2,5 ramar = 5 kg foder. Om mindre och du vet att samhället rensflugit ordentligt,  fodras med 50%-igt  sockervatten. Om du inte vet om de rensflugit ordentligt lägger man snabbt in foderdeg ovanpå ramarna i bikupan eller på botten (om det är "högbotten") alternativt ställer en "uppochned"-vänd honungsburk över foderhålet (foderkoppen tas bort) som ombonas ordentligt ovanpå.                                             Då temperaturen uppgår till minst +12 gr . C & det är vindstilla kan en snabb vårgenomgång av samhället utföras. Helst bör det vara uppåt +14 gr. C. Vi tittar då mkt. snabbt efter ägg/larver (= fungerande drottning finns), ev. sjukdomssymtom, ev. mögliga vaxkakor som i så fall byts samt att det finns foder/utrymme för äggläggning. Vi genomför genomgången under så kort tid som möjligt så att inte ynglet "förkyls". 

I mitten/slutet maj: om samhället är invintrat på en låda blir det nu dags att ställa på ytterligare låda för drottningen att lägga ägg i. Ett bra sätt är att flytta ramen med ägg som drottningen går på till "centrum" av den nya lådan med en utbyggd ram på vardera sida med foderramar närmast och ställa denna nya låda under den gamla, där en utbyggd ram sätts in i s.f. den urtagna "drottning/äggramen.                                                                        Om samhället är invintrat på två lådor kan en liknande manöver behövas för att få ner drottningen till nedre lådan (= bilda större yngelklot) men ordningen (övre/undre) behålls då oftast. Övre/undre låda kan då ofta med fördel skiftas två veckor senare.

Vårträff: 28/5  med arbetsinsats/efterföljande grillfest hölls i vår nya föreningsbigård invid Hägnan (gamla prästbostället), Gammelstad. Vi blev bara ett drygt 10-tal men hade tur med vädret och passade förutom att grundmåla på att ha vårgenomgång av vårt bisamhälle. Hamburgarna och fikat var utsökt, tack för det!
Info-kupan

I bikupan, oktober-mars:  invintringen, som nu är avslutad (att ge bina sitt vinterfoder), lägger grunden för nästa års aktiviteter, det gäller att börja i tid (senast 15/8) så att bina hinner lägga på sitt vaxlock över indraget foder, annars kan fodret börja jäsa. Efter invintringen, från mitten september kan bina gärna få sitta lite svalt, utan extra isolering, fram till november då man "ombonar" kuporna med vinterisoleing. På så sätt avslutar bina säsongen snabbare, går i "vinterklot" och det åtgår mindre foder, dvs. det blir mindre belastning i deras tarmsystem fram mot vårkanten, innan de äntligen kan komma ut och göra sina behov utan att frysa ihjäl. 

I oktober-november tillser vi att:                                                                                                      - fåglar inte kan hacka på kupa/fluster för att locka ut vaktbin (som då ätes upp) t.ex.             hönsnät framför fluster, insvep med vindduk eller t. ex. en "kråkbulvan" på bikupan för att skrämma bort fåglarna                                                                                                                       - att ev. yttre störmoment inte blir ett problem under kommande vinter, kanske ta bort en gren som kan skrapa mot kupan eller att förtöja kupa/tak mot vindens framfart  eller spärra av närområdet mot snöskotertrafik så att bikuporna inte blir överkörda                                       Under vintern:                                                                                                                                        - delta i föreningens årsmöte och övriga aktiviteter, gärna komma med goda idéer och             hjälpa till att genomföra dessa, det är medlemmarna som "gör föreningen"                                  - smälta ner täckvax och gamla ramar, rengöra och reparera så att du har klart då våren         nalkas, kanske bygga en visningskupa med glasväggar eller något för din drottningodling   - läsa igenom "Bihusesyn" och tänka genom vad som kan förbättras inför nästa säsong och     genast vidta åtgärder för detta                                                                                                              - köpa in/låna lite ny eller antik bi-litteratur för att lära mer/fräscha upp minnet                  Under vårvintern:                                                                                                                                              - tillse att flustret inte fryser igen, pga. upprepade varma och kalla växlingar, så att bina          alltid har tillgång på frisk luft. Nätbottnar har visat sig fungera mkt bra.


Medlemsmöte hölls söndag 3/4 kl. 18-20 i Gammelstads Baskets lokal, Stadsötorget 3, Gammelstad. Vi var 17 av drygt 60 medlemmar och det informerades om vad som skedde på Nordbi-konferensen och på Beecome. Dessutom fastslogs att vår-/arbets-träff/grillfest  sker lördag 28/5 kl. 9.30 -17 c:a, i den nya föreningsbigården invid Hägnan, Gammelstad. Först arbetar vi med att färdigställa så mycket som möjligt i bigården, sedan grillar vi hamburgare och umgås/snackar bin. Alla medlemmar är Välkomna!                                                                Mer detaljerad kallelse senare via mail.

Vi var 4 biodlare från länet som åkte till Nordbi-konferensen i Ånge den 5-6/2 2016, vilket var en mycket trevlig och gemytlig tillställning. För mer info: se:  www.nordbi.se 

Beecome, Malmö 11-13/3  vi var 4 från länet som åkte till den 4é Europeiska Beecome-kongressen i Malmö 11 till 13 Mars 2016, en otroligt stor mässa, lördag hade närmare 1500 deltagare, mkt hög kvalite på föreläsningar, etc. 

Nybörjarkurs Biodling 2016: startade tisdag 23/2 och omfattar minst 40 lektioner, kostnad 1500:- kr/person + litteraturkostnad 397:-/omgång. 16 personer har lämnat intresseanmälan, 13 har slutligt anmält sig. Vi håller därför två parallella cirklar. 

Biodlaredistriktet höll årsmöte i Älvsbyn 13/februari, i princip omval av alla förutom ett fyllnadsval på 1 år. Mats F. blev ordf. 2016 och distriktet planerar uppta NDK´s nedlagda verksamhet under "sina vingar". De efterlyser förslag till komplettering av deras versamhetsplan för året. Ev. kommer sommarträffen hållas i Raivoberg hemma hos Mats.


För tidigare händelser: klicka på fliken "Äldre notiser" ovan till vänster