Som una entitat sense ànim de lucre al Baix Llobregat amb l'objectiu de NORMALITZAR L'ÚS DE LA BICICLETA COM A VEHICLE D'ÚS DIARI. Demanem els mateixos drets, seguretat i infraestructures que els altres mitjans de transport. La bicicleta no contamina, és econòmica i bona per a la salut personal i la dels altres, així com per la del nostre món.


Somos una entidad sin ánimo de lucro en el Baix Llobregat, Barcelona, con el objetivo de NORMALIZAR EL USO DE LA BICICLETA COMO VEHÍCULO DE USO DIARIO, con los mismos derechos, seguridad e infraestructuras que los otros medios de transporte. La bicicleta no contamina, es económica y buena para tu salud y la de los demás, así como para la de nuestro planeta entero.


We're a non-profit organization near Barcelona with this aim: TO PROMOTE AND NORMALIZE DAILY BICYCLE USE. We ask for the same rights, security and infrastructure of other means of transport. Bicycles do not pollute the environment, are economic and good for your personal health as well as for the rest of the population's. It's also our planet's health.


AVANTATGES
 PER ALS ASSOCIATS

1- Assegurança de Responsabilitat Civil assessorament per a tothom que circula amb bicicleta.

2- Assessorament jurídic en cas d'accident.

3- Descomptes en material de bicicletes i reparacions en les botigues de la llista.

4- Assessorament per fer sortides i viatges amb bicicleta per Catalunya i la resta del món. 

Quota Anual de Soci: 25 €