C A L E N D A R I

En aquest calendari trobareu les nostres sortides i activitats, així com aquelles

que puguem difondre d'altres entitats o associacions relacionades amb els nostres objectius.