Styret 2022

Sak14 Valg

14.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Espen Vhile (gjenvalg 1 år) Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av nestleder:

Toril Skjetne (gjenvalg 1 år) Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av øvrig[e] styremedlem[mer]:

Eileen Rosenlid kasserer (gjenvalg 1 år) Heidi B. Eggesbø (gjenvalg 1 år)

Morten Bergmann Taraldsen (gjenvalg 1 år) Knut Moen (2 år)

Tommy Lund Andersen (2 år)

Valg av varamedlem[mer]:

Gisela Wiese-Hansen (gjenvalg 1 år) Fredrik Birkheim Arnesen (2 år) Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomiteen

Styret gis fullmakt til å utnevne valgkomite. Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 15 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Jon Even Christiansen (gjenvalgt) Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


BTK styret 2013