Anlegg

Baner

Klubben disponerer seks baner; 4 grusbaner og 2 stk med plexi-pave (hard-court) dekke.

I tillegg har vi 2 barnebaner med asfaltunderlag

Klubbhus

Vi har et eget hyggelig klubbhus med kiosk hvor det selges kaffe, vafler og andre kioskvarer ved arrangementer som tennisskoler, turneringer etc.

Klubbhuset kan også leies for private arrangementer og egner seg godt for klassefester, fødselsdager og andre typer sosiale samenkomster.

Bruk av hardcourt banene samt lån av racketter etter avtale inngår i leien.

Utleie - priser

Uleie-priser

Leie må være innbetalt til konto 1600.13.33597 innen siste virkedag før utleie. Det sendes ikke faktura.

Henting av nøkkel avtales med Gisela Wiese-Hansen på mob 952 07 999

Vask av klubbhus er ikke inkludert i leien.