Bauke & GreetjeWolkom op ús webside
Welkom op onze website


Earste eksimplaar "Stil" foar Wander van Duin

CD "STIL"  € 9,-

     
      
    

   
                    
                                                                      
                                              Bauke en Greetje op Facebook                                                              https://www.facebook.com/baukeengreetje.friestaligeluisterliedjes

            Voor actuele liedjes van de Folkpolitie: 
       zoek op YouTube naar de Folkpolitie 2018