Projecten

B-asiel tracht met kleine en wat grotere projecten zo concreet mogelijk te helpen. 
Deze projecten hebben steeds te maken met basisbehoeften.