Ontstaan van de naam

De B in B-asiel staat voor het vroegere dekenaat Beveren. Dit behelst de gemeenten Groot-Beveren en Groot-Zwijndrecht.

Asiel komt van het Griekse woord asulon wat "vrijplaats" betekent: een plaats waar je niet geraakt mocht worden, waar je veilig was, waar niemand je kwaad mocht doen. In de oudheid waren dit vaak tempels of godenbeelden.

Later heeft de katholieke kerk dit gebruik overgenomen. Asiel betekent dus van oudsher een toevluchtsoord, een plek waar je geborgen wordt voor kwaad, in eender welke vorm, dat je van buitenaf bedreigt.

Voor ons betekent asiel veel meer dan het bieden van materieel onderdak en bescherming. Binnen B-asiel willen alle medewerkers in de eerste plaats een grote openheid in hoofd en hart ontwikkelen tegenover alle mensen die in onze omgeving kwetsbaar, tijdelijk op zoek naar bescherming of die in een situatie van armoede terecht gekomen zijn. Wát ook de oorzaak mag zijn. Wij willen zelf dat asiel zijn en elkaar hierin ondersteunen. Dat is onze keuze.

De naam B-Asiel verwijst ook naar de heilige Basilius Hij was een Bisschop uit de IV-de eeuw. Hij werd rond 330 geboren. Hij werd priester gewijd en in 370 werd hij Bisschop van Caesarea in Kappadotië, het huidige Turkije.

De heilige Basilius heeft een heel bijzonder monnikendom in het leven geroepen: niet gesloten voor de gemeenschap van de locale Kerk, maar juist open naar haar toe.

Van God, die liefde is en naastenliefde (amore e carità), bracht Basilius een getuigenis door de bouw van diverse gasthuizen voor de noodlijdenden. Zij staan aan de oorsprong van de moderne ziekenhuis- en revalidatie-instellingen.

Basilius overleed in 397 nog geen vijftig jaar oud. Hij was een mens die werkelijk leefde met de blik gericht op Christus, een mens vol van liefde voor de naaste.

Basilius laat ons zien hoe wij werkelijk christenen moeten zijn.