Giften

B-asiel rekent op de vrijwillige bijdrage van solidaire mensen.


Zo kan u steunen:
  • door eenmalig een bedrag te storten 
  • door een gift te bezorgen aan één van de medewerkers 
  • door uw bank de opdracht te geven om maandelijks een bedrag over te maken op de rekening van B-asiel. 
  • door ter gelegenheid van een blijde gebeurtenis, een feest, iets over te maken aan B-asiel 

Dankzij het feit dat B-asiel partner is van Caritas Internationaal kunnen er fiscale attesten worden uitgereikt (vanaf € 40 op jaarbasis).


Met fiscaal attest

IBAN BE18 4350 2966 1165
BIC KREDBEBB
van Caritas Internationaal België
Liefdadigheidsstraat 43 1210 Brussel
steeds met vermelding: B-asiel-Vrasene/p166

Zonder fiscaal attest

IBAN BE74 7370 1707 8107
BIC KREDBEBB
van B-asiel
Dorpsdam 42/3 9120 Vrasene