Kontakty

Želiezovce - výroba a predaj prírodného hutného ťaženého kameniva

AX Stavas s.r.o.

Schubertova 46

937 01 Želiezovce

tel., fax: 036 7713711

axstavas@axstavas.sk

prevádzka: zeliezovce@axstavas.sk