prevádzka Želiezovce - výroba a predaj prírodného hutného ťaženého kameniva

AX Stavas s.r.o.
prevádzka Želiezovce
Schubertova 46
937 01 Želiezovce

tel., fax: 036 7713711

zeliezovce@axstavas.sk
                                                                      
   


Prievidza - sídlo spoločnosti

AX Stavas s.r.o.
Murgaša 1
971 01 Prievidza


tel.:  046 5417204
fax.: 046 5417205

axstavas@axstavas.sk