C E N N Í K 
_______________________________________________________________________________________
              ES - Certifikát zhody systému riadenia výroby  1301-CPR-0061
Materiál: Prírodné drvené a ťažené kamenivo
Frakcia drveného kameniva v mm Cena €/t Cena €/t
bez DPH s DPH
__________________________________________________________________________________________
0/2 12,80 15,36
1/2 15,50 18,60
0/4 10,80 12,96
2/5 14,80 17,76
4/8 11,00 13,20
8/16 9,80 11,76

Frakcia praného kameniva v mm0/4 9,80 11,76
4/8 7,70 9,24
8/16  8/22
8,00 9,60
Štrkopiesok 0/22 9,50 11,40
__________________________________________________________________________________________

Drvené sušené kamenivo KM 0/0,09; P 0/0,8;  DK 0,8/2;   DK 2/4 - zmluvné ceny
__________________________________________________________________________________________
Ostatné výrobky mimo certifikácie
Záhradné kamenivo  63/125 9,60 11,52
Surovina 0/125 5,00 6,00
Ťažené kamenivo  < 300 16,50 19,80
__________________________________________________________________________________________
Záhradné kamenivo
Záhradné kamenivo
22/63
16/22
14,80
14,80
17,76
17,76

Piesok 0/1 13,00 15,60
Drvené kamenivo andezit 0/100 9,50 11,40
0/22 9,00 10,80


Drvené kamenivo kremenec
32/63
11/22
16/32
32/63
14,00
17,00
14,70
14,70

16,80
20,40
17,64
17,64


Zemina z čistiaceho procesu 4,00 4,80
__________________________________________________________________________________________
Platnosť: od 1.3.2019