C E N N Í K 
_______________________________________________________________________________________
              ES - Certifikát zhody systému riadenia výroby  1301-CPR-0061
Materiál: Prírodné drvené a ťažené kamenivo
Frakcia drveného kameniva v mm Cena €/t Cena €/t
bez DPH s DPH
__________________________________________________________________________________________
0/2 12,50 15,00
1/2 15,00 18,00
0/4 10,50 12,60
2/5 14,50 17,40
4/8 10,60 12,72
8/16 9,50 11,40
Frakcia praného kameniva v mm0/4 9,50 11,40
4/8 7,60 9,12
8/16  8/22
7,50 9,00
Štrkopiesok 0/22 9,00 10,80
__________________________________________________________________________________________

Drvené sušené kamenivo KM 0/0,09; P 0/0,8;  DK 0,8/2;   DK 2/4 - zmluvné ceny
__________________________________________________________________________________________
Ostatné výrobky mimo certifikácie
Záhradné kamenivo  63/125 9,60 11,52
Surovina 0/125 5,00 6,00
Ťažené kamenivo  < 300 16,50 19,80
__________________________________________________________________________________________
Záhradné kamenivo
Záhradné kamenivo
22/63
16/22
14,00
14,00
16,80
16,80

Piesok 0/1 11,00 13,20
Drvené kamenivo andezit 0/100 8,70 10,44
0/22 8,20 9,84


Drvené kamenivo kremenec
32/63
11/22
16/32
32/63
13,00
16,50
14,00
14,00

15,60
19,80
16,80
16,80


Zemina z čistiaceho procesu 3,00 3,60
__________________________________________________________________________________________
Platnosť: od 1.4.2017