C E N N Í K 
_______________________________________________________________________________________
              ES - Certifikát zhody systému riadenia výroby  1301-CPR-0061
Materiál: Prírodné drvené a ťažené kamenivo
Frakcia drveného kameniva v mm Cena €/t Cena €/t
bez DPH s DPH
__________________________________________________________________________________________
0/1 11,00 13,20
0/2 11,00 13,20
1/2 15,50 18,60
0/4 10,80 12,96
2/5 14,80 17,76
4/8 11,00 13,20
8/16 9,80 11,76

Frakcia praného kameniva v mm0/4 10,00 12,00
4/8 7,50 9,00
8/16  8/22
8,50 10,20
Štrkopiesok 0/22 10,00 12,00
__________________________________________________________________________________________

Drvené sušené kamenivo KM 0/0,09; P 0/0,8;  DK 0,8/2;   DK 2/4 - zmluvné ceny
__________________________________________________________________________________________
Ostatné výrobky mimo certifikácie
Záhradné kamenivo  63/125 9,60 11,52
Surovina 0/125 6,00 7,20
Ťažené kamenivo  < 300 16,50 19,80
__________________________________________________________________________________________
Záhradné kamenivo
Záhradné kamenivo
22/63
16/22
14,80
14,80
17,76
17,76

Piesok 0/1 13,00 15,60
Drvené kamenivo andezit 0/100 10,50 12,60
0/22 9,50 11,40


Drvené kamenivo kremenec
32/63
11/22
16/32
32/63
15,50
18,00
14,70
14,70

18,60
21,60
17,64
17,64


Zemina z čistiaceho procesu 4,00 4,80
__________________________________________________________________________________________
Platnosť: od 10.4.2020