Cenník štrku-kameniva

ES - Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301-CPR-0061

Materiál: Prírodné drvené a ťažené kamenivo

Frakcia drveného kameniva v mm


0/1

0/2

1/2

0/4

2/5

4/8

8/16

8/22

16/32

Cena €/t

bez DPH

12,50

12,50

17,50

12,00

16,00

12,50

11,50

11,50

11,50

Cena €/t

s DPH

15,00

15,00

21,00

14,40

19,20

15,00

13,80

13,80

13,80

Frakcia praného kameniva v mm


0/4

4/8

8/16

8/22

Štrkopiesok 0/22

Cena €/t

bez DPH

11,50

9,50

10,00

10,00

11,50

Cena €/t

s DPH

13,80

11,40

12,00

12,00

13,80

Drvené sušené kamenivo KM 0/0,09; P 0/0,8; DK 0,8/2; DK 2/4 - zmluvné ceny

Ostatné výrobky mimo certifikácie

Cena €/t

bez DPH

Cena €/t

s DPH

Záhradné kamenivo

Surovina

Ťažené kamenivo

63/125

0/125

< 300

11,00

8,00

16,50

13,20

9,60

19,80

Záhradné kamenivo

Záhradné kamenivo

Piesok

Drv. kam. andezit

Lomový kameň


Zemina z čistiaceho procesu

22/63

16/22

0/1

0/100

0/22

0/32

32/63

11/22

22/32

22/55

16,00

16,00

14,00

12,00

11,00

11,00

19,00

22,00

19,00

19,00

8,00

19,20

19,20

16,80

14,40

13,20

13,20

22,80

26,40

22,80

22,80

9,60

Platnosť: od 15.2.2022