Cenník štrku-kameniva

 ES - Certifikát zhody systému riadenia výroby  1301-CPR-0061

Materiál: Prírodné drvené a ťažené kamenivo

Frakcia drveného kameniva v mm


0/1

0/2

1/2

0/4

2/5

4/8

8/16

8/22

16/32

Cena €/t

bez DPH

13,50

13,50

18,00

12,50

17,00

13,50

12,50

12,50

12,50

Cena €/t

s DPH

16,20

16,20

21,60

15,00

20,40

16,20

15,00

15,00

15,00

Frakcia praného kameniva v mm


0/4

4/8

8/16

 8/22

Štrkopiesok                                       0/22

Cena €/t

bez DPH  

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

Cena €/t

s DPH

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Drvené sušené kamenivo KM 0/0,09; P 0/0,8;  DK 0,8/2;   DK 2/4 - zmluvné ceny

Ostatné výrobky mimo certifikácie

Cena €/t

bez DPH

Cena €/t

s DPH

Záhradné kamenivo 

Surovina

Ťažené kamenivo

63/125

0/125

 < 300

11,00

9,50

16,50

13,20

11,40

19,80

Záhradné kamenivo

Záhradné kamenivo

Piesok

Drv. kam. andezit
Lomový kameň22/63

16/22

0/1

0/100

0/22

32/63

11/22

22/32

22/55

19,00

19,00

15,50

12,50

14,00

23,00

26,00

20,50

20,50


22,80

22,80

18,60

15,00

16,80

27,60

31,20

24,60

24,60


Platnosť: od 1.2.2023