Štrk, štrkopiesok :

    prírodné drvené kamenivo
    vyrábané frakcie:   0/2   1/2   0/4   2/5   4/8   8/16

    prírodné ťažené kamenivo
    vyrábané frakcie:  0/2  2/4  0/4   4/8   8/16  8/22  0/22
 
    prírodné ťažené a drvené kamenivo 
    vyrábané frakcie:  0/2TD  
 
    prírodné drvené sušené kamenivo
    vyrábané frakcie:  KM 0/0,09    P 0/0,8   DK 0,8/2   DK 2/4

Ostatné ponúkané výrobky :
    záhradné kamenivo 45/125
    piesok 0/1
    andezit 0/100   0/22
    zemina z čistiaceho procesu


Ponúkame tiež zemné a rekultivačné práce
a dopravu sypkých materiálov