Štrk-kamenivo

Štrk, štrkopiesok :

prírodné drvené kamenivo

vyrábané frakcie: 0/2 1/2 0/4 2/5 4/8 8/16

prírodné ťažené kamenivo

vyrábané frakcie: 0/2 2/4 0/4 4/8 8/16 8/22 0/22

prírodné ťažené a drvené kamenivo

vyrábané frakcie: 0/2TD

prírodné drvené sušené kamenivo

vyrábané frakcie: KM 0/0,09 P 0/0,8 DK 0,8/2 DK 2/4

Ostatné ponúkané výrobky :

záhradné kamenivo 45/125

piesok 0/1

andezit 0/100 0/22

zemina z čistiaceho procesu

Ponúkame tiež zemné a rekultivačné práce

a dopravu sypkých materiálov