Reunions de pares

Coneixem la inquietud dels pares en vers la desconeixença de l'estructura dels ensenyaments musicals i d'on es poden cursar. Per aquest motiu s'han iniciat un seguit de reunions per tal que els pares esteu ben informats de com son els ensenyaments musicals, quins d'aquests ensenyaments donem a l'escola de música, quins no donem i a on es podrien cursar, com son els estudis musicals...

En aquesta línia ja fa uns anyets que realitzem aquestes reunions informatives de pares i les separem en dos nivells, segons el nivell musical dels alumnes: 

  • Música i Moviment, Educació Sensorial i Descobriment del Llenguatge: aquesta reunió està pensada per els pares que s'inicien en l'aventura de l'educació musical. S'explica l'estructura dels ensenyaments musicals a la nostra escola i fora de la nostra escola, l'inici de l'instrument, les diferents assignatures que es poden cursar al nostre centre i l'evolució dels estudis musicals. 
  • 4t i Prova de Grau Elemental: Aquesta reunió es realitza a final de curs de 3r, a aquells alumnes que el curs següent han de cursar 4t. En aquesta reunió s'explicà bàsicament les sortides que tenen els alumnes una vegada finalitzen el l'últim curs del Grau Elemental i obligatori a la nostra escola. 
  • Preliminar: En aquesta reunió es concreta el funcionament d'aquest curs de Llenguatge Musical, ja que té unes característiques organitzatives diferenciades de la resta de cursos de Llenguatge Musical. Com ja vam explicar a la reunió, aquest curs és experimental, una vegada finalitzat el curs haurem de valorar l'aprenentatge i la vivencia dels alumnes. 

En aquestes reunions van assistir-hi també les professores encarregades de cadascun d'aquests cursos per tal de concretar la programació que es duur a terme dins l'aula amb els alumnes i de quina manera es treballen aquest continguts de la programació. 

* hem penjat les projeccions que es van passar a les reunions per tal que les pugueu consultar sempre que volgueu.      
ć
Laura Barrera Marquès,
29 d’ag. 2017, 2:12
ć
Laura Barrera Marquès,
29 d’ag. 2017, 2:12
Comments