Història de la Banda

LA BANDA DE MÚSICA DE L'ATENEU MUSICAL

 

La Banda de música dins el poble de Ferreries té ja més de cent anys de tradició. Ha passat però per mals moments, sobre tot i més recentment dins la dècada 1980-1990. Per aquest motiu al 1991 es va crear l'Agrupació de la Banda de Música de Ferreries per intentar donar-li una major estabilitat i intentar promoure la música dins el poble. Al 2000, amb la creació de l'Ateneu musical i la integració de la Banda dins d'ell, es dona l'empenta definitiva per assegurar el futur de la banda i de la música en general dins Ferreries. 

 

Des de l'any 1991 la Banda ha anat creixent i passant per distintes etapes, de forma que podem dir que avui està plenament consolidada i que ha aconseguint assolir un destacable nivell musical difícil d'adquirir per una banda amateur. Actualment la Banda està formada per uns 60 músics. 

 

La primera notícia de l'existència d'una Banda pròpia de Ferreries data de l'any 1861. És destacable que durant els anys 1899 a 1908 coexisteixen a Ferreries dues Bandes: La Republicana i la Conservadora. Les dues van protagonitzar durant aquests anys constants enfrontaments i polèmiques fins que al 1909 va desaparèixer la Banda Republicana. La Conservadora va aguantar fins al 1933 dirigida per Mestre Gabriel Cardona. Des de 1934 a finals dels 60, es van formant tot una sèrie de Bandes del poble dirigides entre d'altres per Antoni Florit Coll, Gabriel Cardona, Antoni Camps i Vicent Janer. Al 1975 i després de 6 anys sense tenir Banda pròpia es va formar una nova formació dirigida per Josep Tortosa. Des de principis dels 80 fins arribar a l'any 1991 van passar per Ferreries bastants Directors aconseguint amb el seu esforç i el d'altres músics més veterans que la Banda no desapareixes. Entre aquest directors es de destacar la feina d'en Toni Florit Coll.

 

Al 1991 comença l'actual etapa de la Banda de Ferreries que dura fins avui. Aquest any es va formar l'Agrupació de la Banda de Música de Ferreries baix la Direcció de Ricard Ramisa. A finals del 1998 la Direcció va passar a mans de Josep Mercadal.

 

A finals del 2001 agafà la direcció de la Banda de l'Ateneu Musical de Ferreries Josep Agustí Colom Colom, que continua a dia d'avui essent el director.
 
Amb aquests darrers anys, la Banda ha destacat per el seu nivell, assumint la interpretació d'obres d'alta densidat com "El triangulo de las Bermudas" de José SAlberto Pina, "Gene-sis" del compositor Arnau Bataller, o l'estrena a nivell mundial de "The Island Of Light" encàrreg de la mateixa banda en motiu del seu 150 aniversari i editada per la prestigiosa editorial holandesa Molenaar.