Op deze site zijn artikelen gepubliceerd welke betrekking hebben op de historie van Sneek en haar omgeving, welke zijn gebaseerd op historisch en archeologische onderzoek                    (zie knopen hieronder) Daarnaast zijn hier historische gegevens over de voormalige gemeente Sneek te vinden, welke afkomstig zijn van de opgeheven gemeentelijk internet pagina.En artikelen over de historie van Sneek,  gepubliceerd  in het het Sneeker Nieuwsblad, door de heer H. Halbertsma Ook zijn hier de artikelen te vinden geschreven door G. Hofstra,  (in het linker menu).
In de toekomst steeds hoop ik nog meer artikelen toe te voegen....               

Archeologische informatie Sneek e.o.

Wie zit er achter ArGeoS?

De persoon achter ArGeoS is de amateur archeoloog Gilbert Hofstra geboren in 1968 te Sneek. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de (oude) geschiedenis van de stad Sneek, vooral de archeologie. De hobby heeft ertoe geleid dat ik archeologie in Groningen heb gestudeerd. Tegenwoordig is de archeologie een hobby en probeer ik zoveel mogelijk de graaf en bouw activiteiten in en om Sneek te bezoeken, op zoek naar nieuwe archeologische resten. Dit gebeurt meestal in overleg met de provinciaal archeoloog en de beleidsmedewerker archeologie van de gemeente. Wat al tot een groot aantal (vondst)meldingen heeft geleid, de oudste sporen zijn vondsten uit het Midden IJzertijd. Daarnaast ben ik de voorzitter van het ASP-Sneek wat een onderdeel van Vereniging Historisch Sneek e.o.(VHS) is. Het ASP-Sneek bestaat uit een groep enthousiaste  hobbyisten, die archeologisch onderzoek doen binnen de gemeente, dit gebeurt altijd in overleg met de gemeente en de uitvoerders. De werkgroep is verder nog verantwoordelijk voor het Archeologisch Steunpunt dat zich in de Openbare Bibliotheek van Sneek bevind. 

 Mocht u wat vinden en u weet niet wat het is of wat u ermee moet doen neem dan kan u altijd contact met mij opnemen. Misschien kunnen we dan uitvinden wat u heeft gevonden, en de vondst dan eventueel melden aan de bevoegde instantie.

©ArGeoS