Een vondst gedaan?


Wat te doen met een (Archeologische) vondst ?

Hieronder vind u het een en ander over het melden van (archeologische) vondsten. volgens de Monumentenwet van 1988 (artikel 53 & 54) moet elke archeologische vondst gemeld worden bij de bevoegde instantie of persoon. Het gebeurd wel eens je vind een voorwerp vind waarvan je denkt, dat is een interessante (archeologische) vondst. Maar je wilt meer weten over de vondst, misschien is deze wel zo belangrijk dat je het moet melden, aan wie kan ik zoiets nu vragen? Je kunt altijd langs komen op de vondsten determinatie dag van het ASP-Sneek tijdens de monumentendag. Maar je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen, en maken een afspraak om de vondsten te bekijken. Moet de vondst gemeld worden bij de bevoegde instantie, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Maar wat is een archeologische vondst?

Meestal denken we bij een archeologische vondst aan tastbare voorwerpen zoals; aardewerk, pijpenkoppen, munten enz., maar je denkt niet meteen aan grondsporen zoals; funderingsresten en opvallende verkleuringen in de bodem. Toch gaat het bij beiden om archeologische resten. Het gaat hierbij altijd om een toeval vondst, die van het oppervlak is geraapt of is aangetroffen bij graafwerkzaamheden.

Waarom is het melden van vondsten zo belangrijk?

Een vondstmelding kan veel informatie geven over de lokale geschiedenis, en zo het verhaal over het verleden completer maken. Maar minstens zo belangrijk is de aanwijzing die deze vondst kan geven over eventuele archeologische resten die in dat gebied te vinden zijn.

Het melden!

Omdat niet iedereen verstand heeft van archeologische vondsten is het soms moeilijk te zeggen wat wel of niet een archeologische vondst is, dit kan een drempel zijn om de vondst te melden. Mocht u iets gevonden hebben recentelijk of al langer geleden (kan jaren geleden zijn). Maar u weet niet zeker of dit gezien moet worden als een archeologische vondst, of er nooit aan gedacht heeft om deze te melden. Neem dan contact met Gilbert Hofstra dan kan die eventueel de vondst(en) bekijken en determineren. Mocht deze vondst toch gemeld moeten worden bij de bevoegde instantie of persoon, dan kan ik dat eventueel voor u doen. Je kan ook naar het Archeologisch Steunpunt in de Openbare Bibliotheek Sneek gaan met je vondsten.

Wilt u een vondst melden probeer dan de volgende gegevens erbij te voegen;

 • naam en adresgegevens van de vinden omschrijving van de vondst

 • adresgegevens van de vindplaats

 • datum waarop de vondst is gedaan

 • materiaal (bijvoorbeeld aardewerk, metaal, enz)

 • vondstomstandigheden (stort, weiland enz.)

 • hoe gevonden (metaaldetector, graafwerk, oogvondst enz)

 • waar bevindt de vondst zich momenteel

 • overige opmerkingen

 • eventueel foto(s), (graag met een liniaal naast het voorwerp)

Nog iets over het eigendom van de vondst

Artikel 43 uit de Monumentenwet 1988 stelt;

 1. Roerende monumenten die gevonden zijn bij het doen van opgravingen en waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen, zijn eigendom van de Staat

 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn roerende monumenten die gevonden zijn bij het doen van wettige opgravingen door een gemeente en waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen, eigendom van die gemeente.

 3. De eigenaar van de grond waarin de roerende monumenten zijn opgegraven, ontvangt van de eigenaar van die roerende monumenten een vergoeding ten bedrage van de helft van de waarde van die monumenten.

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de vinder de vondsten mag houden of kan wegschenken. De vondst dient door de vinder minimaal 6 maanden ter beschikking gehouden te worden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Provinciaal archeologisch depot.

©ArGeoS