Startpagina

 
 
 
Met deze site wil ik in de komende jaren proberen een beeld te geven van de oudste geschiedenis van Sneek.
Hiermee bedoel ik de periode vanaf de Steentijd tot rond 1600. De meeste van dezegegevens zijn gebaseerd
op historisch maar vooral archeologisch onderzoek. De site is nog lang niet voltooid, en er zullen in de toekomst
steeds meer hoofdstukken aan worden toegevoegd                                   


 
Wie zit er achter ArGeoS?
  
De persoon achter ArGeoS is de amateur archeoloog Gilbert Hofstra geboren in 1968 te Sneek. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de (oude) geschiedenis van de stad Sneek, vooral de archeologie. De hobby heeft ertoe geleid dat ik archeologie in Groningen heb gestudeerd. Tegenwoordig is de archeologie een hobby en probeer ik zoveel mogelijk de graaf en bouw activiteiten in en om Sneek te bezoeken, op zoek naar nieuwe archeologische resten. Dit gebeurt meestal in overleg met de provinciaal archeoloog G.de Langen en de beleidsmedewerker archeologie van de gemeente. Dit heeft al tot een groot aantal (vondst)meldingen geleid, de oudste sporen zijn vondsten uit het Midden IJzertijd. Daarnaast schrijf ik regelmatig een stukje in de archeologische Kroniek van Fryslân in de Vrije Fries, over de meest bijzondere vondst(en) die er dat jaar in Sneek en omgeving zijn gedaan. Verder ben ik de voorzitter van het Archeologisch steunpunt Sneek (ASP-Sneek) een onderdeel van Vereniging Historisch Sneek e.o.(VHS). Het ASP-Sneek bestaat uit een groep enthousiaste  hobbyisten, die archeologisch onderzoek doen binnen de gemeente en de directe omgeving, dit gebeurt altijd in overleg met de gemeente en de uitvoerders. De werkgroep is verder nog verantwoordelijk voor het Archeologisch Steunpunt dat zich in de Openbare Bibliotheek van Sneek bevind.

 

 

Mocht u wat vinden en u weet niet wat het is of wat u ermee moet doen neem dan kan u altijd contact met mij opnemen
Misschien kunnen we dan uitvinden wat u heeft gevonden, en de vondst dan eventueel melden aan de bevoegde instantie.

  

 
           ASP-Sneek
 
 
  
                 
  
 contact gegevens:
 

Amateur Archeoloog

Gilbert Hofstra

argeos@hotmail.com