Lestijden en vakantieweken

DE LESSEN WORDEN OP DE VOLGENDE DAGEN GEGEVEN:

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG


VAKANTIE

De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties van het primaironderwijs in Ermelo