PIANO GITAAR EN ANDERE INSTRUMENTALE LESSEN

KLAVIERONDERRICHT ARANYO-WOLFGANG BOLHUIS

DUIFSTRAAT 91 ERMELO

TELEFOON: 0653-759929

EMAIL: wolfgangbolhuis@yahoo.de


INFORMATIE OVER DE PIANOLES EN ANDERE MUZIEKLESSEN

Doel van de lessen:

Het doel van de lessen is de leerling(e) op een zodanige wijze les te geven dat het plezier om een instrument te bespelen gestimuleerd wordt.

De lessen bestaan uit verschillende onderdelen.

Techniek:

Het belangrijkste is om de techniek aan te leren die nodig is om het instrument te bespelen. Zonder een goede techniek wordt een muziekstuk nooit mooi gespeeld. Vroeger werd deze techniek aangeleerd door middel van saaie vingeroefeningen en toonladders. Hierdoor slonk de motivatie van de student als snel. Tegenwoordig wordt de techniek op een prettige manier verwerkt in de lesstof en wordt er ook uitgelegd wat de student aan deze techniek heeft.

Noten lezen:

Je ziet vaak advertenties en sites waarop muziekles wordt aangeboden waarin men vertelt dat noten kunnen lezen niet zo belangrijk is. Vergeet het maar! Beheersen van het notenschrift geeft een voorsprong op het instuderen en spelen van stukken. Vaak leest de student verkeerd.

In de lessen besteed ik aandacht om gemakkelijker het notenbeeld te kunnen lezen en opnemen.

Theorie:

Uitleg van de theorie achter de muziek is ook een eye-opener. Als je begrijpt wat je speelt blijft het beter hangen in je hoofd. Ook hierin voorzien de huidige lesmethoden.

Lesmateriaal:

Smaken verschillen, zo ook in de muzikale wereld. Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de smaak en wil van de student.

Het lesmateriaal dat ik gebruik is van de Amerikaanse uitgever Alfred. Op hun site is veel informatie te vinden over hun uitgaven. www.alfred.com

Voor de aanschaf van de lesboeken en of een instrument kunt U terecht bij de firma Verhoog in Nijkerk, Nieuwstraat 2. Parkeergarage Gasthuisstraat. www.verhoogmuziek.nl Een vertrouwd adres!

De volgende lessen worden gegeven:

PIANO KLASSIEK

VOORBEREIDING CONSERVATORIUM

MUZIEKTHEORIE

KEYBOARD POPULAIR

ACCORDEON POPULAIR EN FOLK

GITAAR KLASSIEK & LEREN BEGELEIDEN

Proefles:

De eerste les is een proefles. Op deze les worden ook de spelregels verteld zoals betaling, opzegtermijn, regeling bij absentie en de vakanties. Bij de kosten van de proefles, €12,50, is het materiaal inbegrepen. Een afspraak kan gemaakt worden via tel. no: 0653-759929 of mail: wolfgangbolhuis@yahoo.de.

De wekelijkse lessen duren 30 minuten, gegeven in Ermelo op de maandag, dinsdag en woensdag.

ZIE VERDER:

TIPS VOOR PIANOSTUDIE

LESTIJDEN EN VAKANTIES 2021/2022

Leuk om te weten:

MUZIEK MAAKT SLIM

"Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.

Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming."

Dit en nog meer kun je lezen op de website van "Muziek maakt slim. http://www.muziekmaaktslim.nl/ Dit geldt niet alleen voor jongeren. Muziek studeren activeert de hersenen, wat je leeftijd ook is en bevordert je sociale vaardigheden Je kunt op elke leeftijd beginnen met muzieklessen!

UW DOCENT

In 1956 begon ik met de pianoles bij mevr. Jacobs in Bussum. Een pedagoge van de oude stempel. Zelfdiscipline om elke dag te studeren en de techniek van het pianospel leerde ik bij haar. En daardoor de liefde voor de piano. Mijn studietijd eindigde op het Zwolsch Conservatorium o.l.v. Epke de Jong.

Eind jaren zestig startte de lespraktijk in Heerde en Epe. En met succes. Door mijn eigen ervaring kon ik mijn leerlingen meer vrijheid geven in de muziekstudie. Een belangrijk punt om de motivatie en het plezier in het muziek maken te behouden.

En zo geef ik nog steeds les. Natuurlijk moet er een technische basis gelegd worden

maar de interesse van elke leerling, en leeftijd, is weer anders.

Niet alleen de "gewone" leerlingen volgde pianoles. Op `s-Heeren Loo in Ermelo gaf ik muziekles aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Dat gaf mij een grote voldoening. Ook leidde ik daar een muziekgroep die vol vuur aan het musiceren waren. Natuurlijk met vooral het Nederlandse repertoire. Ook nu nog volgen leerlingen met een verstandelijke beperking piano en keyboardles bij mij.

Ook leerlingen met dyslectie en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) volgen met goed resultaat mijn lessen.

Christuskirche Klotzse-Dresden

Foto's Christuskirche Klotzsche

Buiten het lesgeven verdien ik als kerkorganist mijn muzikale boterham. Ooit begonnen bij de NPB te Heerde, Via de RK parochie in Hattem en parochie Sterre der Zee in Zeewolde speel ik nu regelmatig bij de oecumenische diensten in het St. Jansdalziekenhuis en de H-Catharina gemeenschap beide in Harderwijk.

Veel plezier heb ik als toetsenist in diverse bands, vooral gericht op de Ierse folk.