El Castell de Montsoriu

 
Situació geogràfica i accés.
Ofereix informació sobre la situació i la forma d'accedir per carretera al Castell.
 
Toponímia.
L'origen del nom i les diferents explicacions.
 
Llegendes.
Existeixen moltes llegendes que tenen a veure amb el castell de Montsoriu. Nosaltres n'hem seleccionat unes quantes.
 
Dades històriques.
Un recull de les diferents dades històriques en tota la seva història.
 
Descripció del castell en l'actualitat.
La descripció i dades del castell tal i com el podeu veure ara.
Les fases constructives del castell.
Evolució històrica de les diferents fases constructives que ha tingut el monument.
El castell avui.
Histograma de les persones i institucions que han treballat i treballen per a la consolidació i manteniment del castell en els darrers temps.
La informació d'aquesta plana ha estat extreta del llibre El Castell de Montsoriu.
 
I recordeu que podeu visitar les sales dedicades al castell del Museu Etnològic del Montseny
Comments