Espai per a l'alumnat de l'Institut XXV Olimpíada

Aquest espai web té una doble finalitat:a) Donar a conèixer quines funcions i objectius té un alumne o una alumna de l'institut.b) Servir d'intercanvi d'informacions, notícies, recursos, agenda cultural, actualitat i totes aquelles dades que el mateix alumnat cregui que és bo compartir amb la resta de companyes i companys de l'institut.Per dissenyar aquest lloc és bo que hi posem els elements claus que tot alumne i tota alumna ha de conèixer:- Caracterització de l'alumnat d'un institut.