0. Α.Ε.Ν. Μακεδονίας

                    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ                                                                                                  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI

ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ HELMEPA 2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (ΚΙΝΑ)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ !!!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ !!!!

ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ

ΤΗΛ. 2313-330839

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ναυτική ικανότητα

Θεώρηση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα μετο ΝΑΤ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 54/2016

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας  – Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141/2014

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.

Στο 7. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

αναρτώνται αποφάσεις που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Το Φεβρουάριο του 2015 η ΑΕΝ Μακεδονίας ολοκλήρωσε την ένταξη της στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. 

     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ