0. Α.Ε.Ν. Μακεδονίας


       
     
                   



ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ





  ΣΧΟΛΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΣΧΟΛΗ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 ΣΧΟΛΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
   
 
   
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΚΕΣΕΝ
Βοήθεια εύρεσης πλοίου  για πρακτική άσκησηΣτεγαστικό επίδομα 
Μετεγγραφές
Εισαγωγή σπουδαστών
 








ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ


 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ναυτική ικανότητα


Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας  – Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141/2014

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.


αναρτώνται αποφάσεις που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Το Φεβρουάριο του 2015 η ΑΕΝ Μακεδονίας ολοκλήρωσε την ένταξη της στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. 
     
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

http://www.hcg.gr/

%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F.jpg

http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1





https://sites.google.com/site/aenmak/home/GSM.png

https://sites.google.com/site/aenmak/home/cov2pos.jpg