Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022-23

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι αιτήσεις προεγγραφής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Μέχρι την έναρξη των κύκλων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές με κατάθεση όλων των δικαιολογητικών στη Γραμματεία.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν τους κύκλους Α', Β', Γ' με όποια σειρά επιθυμούν και όπου υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.

Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση κύκλων σε διαφορετικά ΚΕΣΕΝ (ΡΕΝΤΗ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ].

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, θα θέλαμε να αξιολογήσετε τις εμπειρίες σας από τη συνεργασία με την υπηρεσία μας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, εκτιμώντας την ικανοποίησή σας στους ακόλουθους τομείς

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας / Πλοιάρχων λειτουργούν τα ακόλουθα ειδικά τμήματα εκπαίδευσης:

1. Τμήμα βασικής εκπαίδευσης στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY

2. Ειδικό τμήμα εκπαίδευσης επιβατηγών πλοίων

3. Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου / SHIP SECURITY OFFICER (SSO), Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης ασφάλειας πλοίου για ναυτικούς με ανάθεση καθηκόντων ασφάλειας SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES A-VI/6, Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης για όλους τους ναυτικούς στην ασφάλεια του πλοίου διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων & λιμενικών εγκαταστάσεων / INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS CODE) IMO STCW

4. Τμήμα εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής μέριμνας (MEDICAL CARE)

5. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα ADVANCED OIL TANKER SAFETY

6. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY

7. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY

Βιβλία Ιδρύματος Ευγενίδη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ