ΚΕΣΕΝ   ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στη σελίδα της γραμματείας θα βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παρακολούθηση των διαφόρων σχολείων, καθώς και τις ηλεκτρονικές φόρμες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα των σχολείων που έχουν προγραμματιστεί θα το βρείτε στη σελίδα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ". Το πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σπουδαστών - καθηγητών. 

********Οι ενδιαφερόμενοι έχουν  υποχρέωση κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών  πριν την ημερομηνία έναρξης του ειδικού τμήματος.(2 ημέρες)*******

******Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι οι προ-εγγραφές των ειδικών σχολείων θα γίνονται μόνο μέσα από τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες που υπάρχουν στον σύνδεσμο γραμματεία του site και όχι τηλεφωνικά.

***** Οι ενδιαφερόμενοι για τα ειδικά σχολεία, παρακαλούνται σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ειδ.σχολείο που ήδη έχουν εγγραφεί να ενημερώσουν την γραμματεία τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του ειδ. σχολείου

**********Ενημερώνονται οι ναυτικοί  κάτοχοι κυβερνητικών διπλωμάτων ότι η επανεξέταση για  ανανέωση των διπλωμάτων αυτών γίνεται  ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ,     για τις ημερομηνίες  των επανεξετάσεων  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων.

********ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ    ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΤΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  2 ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ  ΈΝΑΡΞΗ  ΤΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΑΛΛΙΩΣ  ΔΕ  ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ  ΣΤΟ  ΕΙΔ.ΣΧΟΛΕΙΟ************

***********ΣΤΟ SITE  ΤΟΥ ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΤΑ  ΧΡΗΣΙΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ   ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΕΙΣΟΔΟ  ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  TEAMS

******

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        *************    ΤΗΛΕΦΩΝΟ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   ΣΧΟΛΗΣ   ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    23920-31891// 23920  34037***********

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21/09/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων  Πλοιάρχων  Β'  Τάξης  , μετατίθεται για τις  02/10/2023  από 25/09/2023  και των Πλοιάρχων Α' τάξης στις  24/10/2023  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού.


12/09/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων  Πλοιάρχων  Β'  Τάξης  , μετατίθεται για τις  25/09/2023  από 18/09/2023  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού.


30/08/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ  ΚΥΚΛΩΝ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Α΄ &  Β'  ΤΑΞΗΣ  για το ακαδημαικό έτος    2023-24


****Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι κατά την ηλεκτρονική προ-εγγραφή τους στους αντίστοιχους κύκλους Πλοιάρχων Α'  &   Β'  Τάξης  καθώς και των ειδικών σχολείων,  τα προσωπικά τους στοιχεία ( τηλέφωνο -email) θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα****26/09/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  ο  ΚΥΚΛΟΣ  Πλοιάρχων Α' τάξης θα ξεκινήσει  στις 10/10/2023  ημέρα Τρίτη.

(Οι ημερομηνίες έναρξης των Κύκλων Πλοιάρχων Α' τάξης μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  Μακεδονίας καθώς και με τον αριθμό των αντίστοιχων αιτήσεων των ναυτικών.)

(Η εγγραφη στους κύκλους Πλοιάρχων Α' τάξης θα πρέπει να γίνει το αργότερο 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των αντίστοιχων κύκλων με κατάθεση όλων των δικαιολογητικών στην Γραμματεία Πλοιάρχων, εάν δεν υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά δεν θα πραγματοποιείται η εγγραφή)


19/08/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  οι  ΚΥΚΛΟΙ  Πλοιάρχων Β τάξης θα ξεκινήσουν  στις 18/09/2023 ημέρα Δευτέρα.

ι ημερομηνίες έναρξης των Κύκλων Πλοιάρχων Β' τάξης μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  Μακεδονίας καθώς και με τον αριθμό των αντίστοιχων αιτήσεων των ναυτικών.)

(Η εγγραφη στους κύκλους Πλοιάρχων Β' τάξης θα πρέπει να γίνει το αργότερο 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των αντίστοιχων κύκλων με κατάθεση όλων των δικαιολογητικών στην Γραμματεία Πλοιάρχων, εάν δεν υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά δεν θα πραγματοποιείται η εγγραφή)19/08/2023

Στα προγράμματα ειδικών σχολείων έχουν αναρτηθεί οι ημερομηνίες  των ειδ. σχολείων για τους μήνες Οκτώβριο,Νοέμβριο ,Δεκέμβριο,Ιανουάριο και Φεβρουάριο   του εκπαιδευτικού  έτους  2023-24, οι ημερομηνίες έναρξης των ειδ. σχολείων μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας καθώς και με τον αριθμό των αντίστοιχων αιτήσεων των ναυτικών.


28/06/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE GAS TANKER  με ημερομηνία έναρξης  στις   04/07/23   δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10  άτομα σύμφωνα με τον κανονισμό)


28/06/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   04/07/2023 θα  γίνει πρωι  στις  1000 πμ. Η εξέταση  για Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και εκσυχρονισμού γνώσεων θα ξεκινήσει  στις  11:00 πμ.


26/06/2023

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι οι  τελικές βαθμολογίες θα αποσταλλούν στα μητρώα στις   04/07/23 μετά το πέρας της εξεταστικής


19/06/2023

Στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής  27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


12/06/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι τα απολέσματα/βαθμολογίες για τους προαγωγικούς κύκλους Β & Γ πλοιάρχων Β' τάξης (σειρά 14) θα αποσταλούν στα Μητρώα στις 15/06 ημέρα Πέμπτη, επίσης την ίδια ημέρα θα γίνει η παραλαβή των πιστοποιητικών RO-RO  από την γραμματεία πλοιάρχων .


07/06/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  τα ειδ.σχολεία  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΣΥΝ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  μεταφέρονται στις  15/06/2023 από 27/06/2023  

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗ : 0945 πμ

ΣΥΝ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ : 1045 πμ


30/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΩΡΩΝ  ΤΟΥ   ΚΥΚΛΟΥ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ     Α  ΤΑΞΗΣ  , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΥΚΛΟΥ   06/06/2023


30/05/2023

Στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής   ΙΟΥΝΙΟΥ 2023  για τους κύκλους  Β & Γ,  Πλοιάρχων Β΄Τάξης με ημερ. έναρξης  20/04/23


29/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   30/05/2023 θα  γίνει απόγευμα  ως  κάτωθι  

1)  BASIC  OIL   TANKER  SAFETY     -      14:15 μ.μ - 15:00  μ.μ  

2)ADVANCED  OIL   TANKER  SAFETY      -     CHEMICAL        15:05 μ.μ - 15:50 μ

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  ειδ.σχολείο  Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και εκσυχρονισμού γνώσεων θα πραγματοποιηθεί στις   30/05/2023  . Η εξέταση  θα ξεκινήσει  στις  16:00.25/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  το ειδ.σχολείο  RO-RO μεταφέρεται στις  06/06/2023 από 19/05/2023  και το ADVANCE OIL TANKER στις  19/06/2023 από 12/05/2023


23/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  θα παραλάβουν  τα  πιστοποιητικά  του  MEDICAL CARE      31/05/2022 (ΤΕΤΑΡΤΗ)


18/09/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  τα ειδ.σχολεία  RO-RO  &  BRM-BTM   με ημερομηνία έναρξης  στις   22/05/23   δεν θα πραγματοποιηθούν  λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών, (τα ειδ.σχολεία  που καταργήθηκαν  θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα ανεξάρτητα από τον αριθμό των σπουδαστών.)


11/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE OIL TANKER  με ημερομηνία έναρξης  στις   15/05/23   δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών


09/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι ορίζεται εμβόλιμη εξεταστική στις 17/05/2023 , ώρα εξέτασης  1100 π.μ  (αφορά σπουδαστές Α' &  Β΄ Τάξης πλοιάρχων που ολοκληρώσαν  τη φοίτησή τους σε όλους τους κύκλους των  ΚΕΣΕΝ και οφείλουν μαθήματα )

02/05/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  SSO  με ημερομηνία έναρξης  στις   02/05/23   δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών


28/04/2023

Στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής   ΜΑΙΟΥ 2023 , Πλοιάρχων Β΄Τάξης, κύκλος Α'


28/04/2023

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  MEDICAL CARE  θα πραγματοποιηθεί  τις συγκεκριμένες ημερομηνίες   15/05  ,  16/05,  17/0518/05 ,   απόγευματινές ώρες , ώρα έναρξης 14:10  ( αφορά τους σπουδαστές  που έχουν ολοκληρώσει  2 κύκλους και φοιτούν στον 3 κύκλο για την αποκτηση του πιστοπ. πλοιάρχου Β' τάξης  ) (Σύνολο :  4  ημέρες)


12/04/2023

*****ΤΟ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ , ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ*****


05/04/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι θα πραγματοποιηθεί   κύκλος  πλοιάρχων  Α'  τάξης με ημερομηνία έναρξης   06/06/2023


05/04/2023

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι οι  τελικές βαθμολογίες θα αποσταλλούν στα μητρώα στις  20/04/23


24/03/2023

Στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023  για τους κύκλους  Β & Γ,  Πλοιάρχων Β΄Τάξης.


16/03/2023

Στα προγράμματα ειδικών σχολείων έχουν αναρτηθεί οι ημερομηνίες  των ειδ. σχολείων για τους μήνες Μάρτιο,Απρίλιο ,Μαιο  εκπαιδευτικού  έτους 2022-23 (οι ημερομηνίες έναρξης των σχολείων μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με την διαθεσιμότητα σπουδαστών)


13/03/2023

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι   ειδ.σχολείο  MEDICAL CARE  θα πραγματοποιηθεί  τις συγκεκριμένες ημερομηνίες   22/03  ,  23/0324/0327/03 ,   απόγευματινές ώρες , ώρα έναρξης 14:10  ( αφορά τους σπουδαστές  που έχουν ολοκληρώσει  2 κύκλους και φοιτούν στον 3 κύκλο για την αποκτηση του πιστοπ. πλοιάρχου Β' τάξης  ) (Σύνολο :  4  ημέρες)


13/03/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  Α ' ΚΥΚΛΟΥ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ     Β  ΤΑΞΗΣ  , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΥΚΛΟΥ 15/03/23


11/03/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι θα πραγματοποιηθεί  ο κύκλος  Α,  πλοιάρχων Β'  τάξης με ημερομηνία έναρξης   15/03/2023. Διαδικτυακές αιτήσεις  προ-εγγραφής  υπάρχουν στο τμήμα του site  "Γραμματεία".


07/03/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι θα πραγματοποιηθεί    απογευματινό  ειδ.σχολείο  ADVANCE OIL TANKER   με ημερομηνία  έναρξης  στις   20/03/2023   (ώρα έναρξης μαθημάτων  14:20, διάρκεια ειδ.σχολείου 10 ημέρες). Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι θα πραγματοποιηθούν οι κύκλοι Β & Γ,  πλοιάρχων Β τάξης με ημερομηνία έναρξης   20/02/2023. 


1/3/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  ειδ.σχολείο  Επανεξέτασης -ανανέωσης πιστοποιητικών  θα πραγματοποιηθεί στις  16/03/2023   . Η εξέταση  θα ξεκινήσει  στις  14:15


1/3/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  ειδ.σχολείο  Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και εκσυχρονισμού γνώσεων θα πραγματοποιηθεί στις   16/03/2023  . Η εξέταση  θα ξεκινήσει  στις  15:15.


1/3/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE OIL TANKER  με ημερομηνία έναρξης  στις   06/03/23  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών15/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι θα πραγματοποιηθεί    απογευματινό  ειδ.σχολείο  BASIC OIL TANKER   με ημερομηνία  έναρξης  στις   20/03/2023   (ώρα έναρξης μαθημάτων 14:30, διάρκεια ειδ.σχολείου 8 ημέρες). Διαδικτυακές αιτήσεις  προ-εγγραφής  υπάρχουν στο τμήμα του site  Γραμματεία.


14/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των κύκλων Β & Γ Πλοιάρχων Β΄ τάξης με ημερομηνία έναρξης  20/02/2023.


13/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι θα πραγματοποιηθούν οι κύκλοι Β & Γ,  πλοιάρχων Β τάξης με ημερομηνία έναρξης   20/02/2023. Ο κύκλος  Α , πλοιάρχων Β τάξης θα πραγματοποιηθεί  με την ολοκλήρωση  της  απανπρόσληψης εκπ/κου προσωπικού( θα ενημερωθείτε μέσω γραμματείας  τηλεφωνικά  για την ημερομηνία έναρξης του κύκλου)


13/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδ.σχολείο  ADVANCE OIL TANKER   με ημερομηνία  έναρξης  στις   16/02/2023  μετατίθεται στις 06/03/2023 λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών.09/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι οι κύκλοι πλοιάρχων Β τάξης με ημερομηνία έναρξης   20/02/2023 μεταφέρονται στις 28/02/2023 λόγω αναμονής πρόσληψης εκπ/κου προσωπικού.


09/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι θα πραγματοποιηθεί    πρωινό  ειδ.σχολείο  ADVANCE OIL TANKER   με ημερομηνία  έναρξης  στις   16/02/2023   (ώρα έναρξης μαθημάτων  08:10, διάρκεια ειδ.σχολείου 10 ημέρες). Διαδικτυακές αιτήσεις  προ-εγγραφής  υπάρχουν στο τμήμα του site  Γραμματεία.


01/02/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι θα πραγματοποιηθεί    απογευματινό  ειδ.σχολείο  BASIC OIL TANKER   με ημερομηνία  έναρξης  στις   13/02/2023   (ώρα έναρξης μαθημάτων 14:30, διάρκεια ειδ.σχολείου 8 ημέρες).


31/01/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι οι κύκλοι πλοιάρχων Β τάξης με ημερομηνία έναρξης 13/02/2023 μεταφέρονται στις 20/02/2023 λόγω αναμονής πρόσληψης εκπ/κου προσωπικού.


26/01/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  ειδ.σχολείο  Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και εκσυχρονισμού γνώσεων θα πραγματοποιηθεί στις   09/02  . Η εξέταση  θα ξεκινήσει  στις  12:00.


24/01/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι θα πραγματοποιηθεί  ειδ.σχολείο  SSO  με ημερομηνία έναρξης στις   07/02/2023  πρωινές  ώρες (ώρα έναρξης  08:15). 

19/01/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  ειδ.σχολείο  Επανεξέτασης -ανανέωσης πιστοποιητικών  θα πραγματοποιηθεί στις  09/02/2023   . Η εξέταση  θα ξεκινήσει  στις  10:00. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


17/01/2023

Στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Πλοιάρχων Β΄Τάξης.


10/01/2023

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι θα πραγματοποιηθεί  έκτακτο  απογευματινό  ειδ.σχολείο  BASIC OIL TANKER   με ημερομηνία  έναρξης  στις   16/01/2023   (ώρα έναρξης μαθημάτων 14:30, διάρκεια ειδ.σχολείου 8 ημέρες).


29/12/2022

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  ΣΑΣ  ΕΥΧΕΤΑΙ   ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ   ΝΕΟ  ΕΤΟΣ   ΜΕ  ΥΓΕΙΑ 

20/12/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι  στις  20/12 θα απουσιάσει ο κ. ΚΟΥΚΑΡΑΣ Π. 


07/12/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι  αύριο  Πέμπτη  08/12 θα απουσιάσει ο κ. ΚΟΥΚΑΡΑΣ Π.


05/12/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  ειδ.σχολείο  Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και εκσυχρονισμού γνώσεων θα πραγματοποιηθεί στις 12/12  . Η εξέταση  θα ξεκινήσει  στις  14:15.


05/12/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  MEDICAL CARE  θα πραγματοποιηθεί  τις συγκεκριμένες ημερομηνίες   08/12  ,  13/12,  14/12,  15/12 ,   απόγευματινές ώρες , ώρα έναρξης 14:10  ( αφορά τους σπουδαστές  που έχουν ολοκληρώσει  2 κύκλους και φοιτούν στον 3 κύκλο για την αποκτηση του πιστοπ. πλοιάρχου Β' τάξης  ) (Σύνολο :  4  ημέρες)


30/11/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι λόγω μειωμένου αριθμού εκπαιδευτικού προσωπικού αναβάλλονται  τα ειδικά σχολεία μηνός Δεκεμβρίου  (αναμένεται σύντομα επαναπροκήρυξη εκπ.προσωπικού).Ειδική μέριμνα θα υπάρξει μόνο για τις ανανεώσεις πιστοποιητικών.


29/11/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των κύκλων Β & Γ Πλοιάρχων Β΄ τάξης με ημερομηνία έναρξης 05/12/2022.


27/11/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι έχει υπογραφεί και αναρτηθεί στην διαύγεια η ΚΥΑ  που αναμέναμε  και  αφορά την επίλυση του προβλήματος που είχε προκύψει με τους ναυτοδιδασκάλους  , έτσι δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουν στις  05/12/2022  οι κύκλοι    Β & Γ,   Πλοιάρχων Β΄ ΤΆΞΗΣ (λόγω μειωμένου εκπαιδευτικού προσωπικού αναμένεται επαπροκήρυξη ).Την Τρίτη θα αναρτηθεί στο site  το πρόγραμμα των ωρών και μαθημάτων.


23/11/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η ΚΥΑ που αφορά τους ναυτοδιδασκάλους, αμέσως μετά την υπογραφή θα ξεκινήσουν  οι κύκλοι  Β & Γ,   Πλοιάρχων Β΄ ΤΆΞΗΣ  λόγω μειωμένου εκπαιδευτικού προσωπικού .Για τα ειδικά σχολεία θα υπάρξει ενημέρωση αργότερα.27/10/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας  λόγω αναμονής της  οριστικής υπουργικής απόφασης που αφορά τους συνταξιούχους ναυτοδιδασκάλους  για τον ίδιο λόγο ακυρώνονται και τα ειδικά σχολεία Νοεμβρίου.  


20/10/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις   31/10/2022  από  24/10/2022  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού


12/10/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις   24/10/2022  από  17/10/2022  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού06/10/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις   17/10/2022  από  10/10/2022  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού


28/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις   10/10/2022  από  03/10/2022  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού


21/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις   03/10/2022  από  26/09/2022  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού


20/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  ότι τα ειδικά σχολεία  Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου  ακυρώνονται λόγω αναμονής πρόσληψης  του εκπαιδευτικού προσωπικού.


13/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδικό σχολείο BASIC OIL TANKER  με ημερομηνία έναρξης 21/09  μετατίθεται στις 27/09 και αντίστοιχα η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤ. /ΣΥΝ. ΙΚΑΝ.  στις 22/09  ακυρώνεται.


12/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις  26/09/2022  από 19/09/2022  λόγω αναμονής  πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύντομα θα αναρτηθεί τροποποιημένο ετήσιο πρόγραμμα  εκπαιδευτικών  κύκλων (πλοιάρχων Α & Β Τάξης). (Η διδασκαλία θα γίνει δια ζώσης)


07/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδικό σχολείο BASIC OIL TANKER  με ημερομηνία έναρξης 19/09  μετατίθεται στις 21/09 και αντίστοιχα η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤ. /ΣΥΝ. ΙΚΑΝ.  από 20/09 μετατίθεται στις 22/09


06/09/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η έναρξη των προαγωγικών κύκλων μετατίθεται για τις  19/09/2022  από 12/09/2022  λόγω αναμονής  προσλήψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύντομα θα αναρτηθεί τροποποιημένο ετήσιο πρόγραμμα  εκπαιδευτικών  κύκλων (πλοιάρχων Α & Β Τάξης).


18/08/2022

Σε συνέχεια προηγούμενου μυνήματος (17-02-2022)  που αφορούσε  την  έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος στις ναυτιλιακές σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας αναρτώ τους συνδέσμους για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα για τυχόν ενδιαφερόμενους από το ΚΕΣΕΝ (Πλοιάρχων και Μηχανικών). Η προθεσμία είναι μέχρι 15.9.2022.   https://www.uom.gr/12013-nea-prothesmia-ypobolhs-aithseon-d-p-m-s-naytilia-kai-thalassies-metafores-oikonomikh-kai-politikh


https://www.uom.gr/11735-prosklhsh-ypobolhs-aithseon-d-p-m-s-naytilia-kai-thalassies-metafores-oikonomikh-kai-politikh26/07/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site  <ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ> έχει αναρτηθεί  ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα 


30/06/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ιουνίου θα αποσταλούν   με email  στα μητρώα των ναυτικών στις  07/07/2022


22/06/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ  ΚΥΚΛΩΝ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄& Β  ΤΑΞΗΣ για το ακαδημαικό έτος 2022-23


16/06/2022

Στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής  ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, Πλοιάρχων Β΄Τάξης.


15/06/2022

ΣΤΑ  ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ  ΤΑ ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟΝ  COVID-19


15/06/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  θα  γίνει   απόγευμα στις  1400 πμ   στις   16/06/2022 

Η εξέταση για το ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ θα ξεκινήσει στις 14:50 πμ  στις  16/06/2022


15/06/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  SSO  με ημερομηνία έναρξης  στις   20/06  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών


02/06/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  ο κύκλος Πλοιάρχων Α΄ τάξης    με ημερομηνία έναρξης  στις   06/06/22  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10 άτομα) .


30/05/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  BASIC OIL TANKER  με ημερομηνία έναρξης στις  01/06 θα πραγματοποιηθεί  πρωινές ώρες (ώρα έναρξης  08:10). Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams , θα αποσταλεί από τον διδάσκοντα καθηγητή link για την είσοδο στο Teams στα email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας maredu. Οι βεβαιώσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού τα αποσταλλούν στα  email μετά τις 15/06.


30/05/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  θα παραλάβουν  τα  πιστοποιητικά  του  MEDICAL CARE    στη γραμματεία  από   τις  15/06/2022


25/05/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ για ανανέωση των Πιστοποιητικών  θα  γίνει   απόγευμα στις  14:10 πμ   καθώς και η εξέταση για το ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ στις   26/05/2022 


17/05/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  MEDICAL CARE  θα πραγματοποιηθεί από τις  24/05 έως 27/05  απόγευματινές ώρες , ώρα έναρξης 14:10  ( αφορά τους σπουδαστές  που έχουν ολοκληρώσει  2 κύκλους και φοιτούν στον 3 κύκλο για την αποκτηση του πιστοπ. πλοιάρχου Β' τάξης  )


17/05/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων έχουν αποσταλεί  με email στα μητρώα των ναυτικών.

12/05/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  RO-RO  με ημερομηνία έναρξης στις  16/05 θα πραγματοποιηθεί  απογευματινές ώρες (ώρα έναρξης  14:10). Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams. θα αποσταλεί από τον διδάσκοντα καθηγητή link για την είσοδο στο Teams στα email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας maredu.


07/05/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  ADVANCE OIL TANKER  με ημερομηνία έναρξης στις  09/05 θα πραγματοποιηθεί  πρωινές ώρες (ώρα έναρξης  08:10). Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams , θα αποσταλεί από τον διδάσκοντα καθηγητή link για την είσοδο στο Teams στα email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας maredu.


03/05/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι η είσοδος στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  για την εξεταστική στις  05/05  θα γίνει  χωρίς RAPID TEST  ( αρνητικό RAPID TEST  (1)  μόνο για το  ανεμβολίαστο  εκπαιδευτικό προσωπικό )  . Η  χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους είναι  υποχρεωτική.


21/04/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  ότι  λόγω  μεταφοράς  της  αργίας  της  εργατικής  πρωτομαγιάς στις  02/05 τα μαθήματα των πλοιάρχων Α΄ και Β΄ τάξης  που αφορούν την συγκεκριμένη ημερομηνία θα μεταφερθούν αντίστοιχα στις 04/05 (Τετάρτη)


18/04/2022

*****Η   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  ΣΑΣ  ΕΥΧΕΤΑΙ  ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ!!!!*****

14/04/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι τελευταία μέρα διεξαγωγής μαθημάτων είναι η Παρασκευή 15/04. Πρώτη μέρα έναρξης μαθημάτων μετά το Πάσχα είναι η Τετάρτη 27/04.


12/04/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  θα  γίνει   απόγευμα στις  1400 πμ   στις   14/04/2022 

Η εξέταση για το ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ θα ξεκινήσει στις 14:30 πμ  στις  14/04/2022


12/04/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  της εξεταστικής  Μαιου 2022


12/04/2022

Παρακάτω θα βρείτε το Link για το ειδικό σχολείο SSO  με ημερομηνία έναρξης  13/04/2022

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae247cd5b199f4ac0ba8f218e1d1119ab%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=b2fbf235-6de3-4682-b6fa-c786d6eb980e&tenantId=0272384d-9d6b-4caf-932a-7400e6e7309c


04/04/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του κύκλου Πλοιάρχων Α΄ τάξης  με ημερομηνία έναρξης  05/04/22  ότι τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Σας έχουν αποσταλλεί κωδικοί εισόδου στην πλατφόρμα στα email που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκρονική εγγραφή σας στο  ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας. Στο τμήμα του Site χρήσιμα έγγραφα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο και εγγραφή στην πλατφόρμα του Teams. Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν με φυσική παρουσία. Στο τμήμα του SITE  <προαγωγικοί κύκλοι> θα βρείτε αναρτημένο το πρόγραμμα  μαθημάτων.


04/04/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  BASIC OIL TANKER   με ημερομηνία έναρξης  στις   04/04  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών


21/03/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  SSO   με ημερομηνία έναρξης  στις   22/03  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών


11/03/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΩΝ ΤΩΝ  ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Β΄ ΤΑΞΕΩΣ  (ΑΠΟ  14-03-2022  ΕΩΣ  03-05-2022  (ΚΥΚΛΟΙ  Α΄, Β΄ και Γ΄) )


10/03/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  RO-RO  με ημερομηνία έναρξης στις  14/03 θα πραγματοποιηθεί  απογευματινές ώρες (ώρα έναρξης  14:10). Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams. θα αποσταλεί από τον διδάσκοντα καθηγητή link για την είσοδο στο Teams στα email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας maredu.


10/03/2022

Το ωράριο των  μαθημάτων  των Ειδικών σχολείων (πρωί-απόγευμα)  είναι αναρτημένο στο site  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


03/03/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE   GAS TANKER   με ημερομηνία έναρξης  στις   08/03  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών


24/02/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα   ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Β΄ ΤΑΞΕΩΣ   ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   04/03/2022

Λόγω των έκτακτων μέτρων  που ισχύουν για τον COVID   η είσοδος στο ΚΕΣΕΝ  θα γίνει μόνο με αρνητικό RAPID TEST 48 ωρών  για όλους (εμβολιασμένους και άτομα με πιστοποιητικό νόσησης)


21/02/2022

Προς  ενημέρωση των σπουδαστών   <Ανακοινώθηκε το νέο Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA > Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο τμήμα του SITE χρήσιμα έγγραφα


17/02/2022

Θα ήθελα να  ενημερώσω τους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αναφορικά με την έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος στις ναυτιλιακές σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα χρήσιμα έγγραφα  όπου έχει αναρτηθεί ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

16/02/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE   OIL  CHEMICAL   με ημερομηνία έναρξης  στις   23/02  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών

16/02/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών   22/02/2022 θα  γίνει απόγευμα με φυσική παρουσία από τις 1415- 1500  μμ .Αντίστοιχα η εξέταση συνεχούς Ικανότητας θα αρχίσει στις 1510 μμ. 

Λόγω των έκτακτων μέτρων  που ισχύουν για τον COVID   η είσοδος στο ΚΕΣΕΝ  θα γίνει μόνο με αρνητικό RAPID TEST 48 ωρών  για όλους (εμβολιασμένους και άτομα με πιστοποιητικό νόσησης)


07/02/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  ο κύκλος Πλοιάρχων Α΄ τάξης    με ημερομηνία έναρξης  στις   14/02  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10 άτομα) .


26/01/2022

Ενημερώνονται οι  σπουδαστές  που ολοκληρώνουν και τους 3 κύκλους  Πλοιάρχων Β΄τάξης( είναι στον κύκλο για την απόκτηση διπλώματος)  ότι το ειδ. σχολείο MEDICAL CARE  θα πραγματοποιηθεί στις 07/02 απόγευμα.Το μάθημα είναι διαδικτυακό και οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας MAREDU


25/01/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών   27/01/2022 θα  γίνει απόγευμα με φυσική παρουσία από τις 1415- 1500  μμ .Αντίστοιχα η εξέταση συνεχούς Ικανότητας θα αρχίσει στις 1510 μμ. 

Λόγω των έκτακτων μέτρων  που ισχύουν για τον COVID   η είσοδος στο ΚΕΣΕΝ  θα γίνει μόνο με αρνητικό RAPID TEST 48 ωρών


23/01/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΩΝ ΤΩΝ  ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Β΄ ΤΑΞΕΩΣ  ΑΠΟ  24-01-2022  ΕΩΣ  03-03-2022  (ΚΥΚΛΟΙ  Α΄, Β΄ και Γ΄)

ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ    Α, Β & Γ 17/01/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  BASIC TANKER  με ημερομηνία έναρξης στις  19/01 θα πραγματοποιηθεί  πρωινές ώρες (ώρα έναρξης  08:10). Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams. θα αποσταλεί από τον διδάσκοντα καθηγητή link για την είσοδο στο Teams στα email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας maredu.


14/02/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι η είσοδος στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  για την εξεταστική  θα γίνει με αρνητικο RAPID  17/01  και 19/01

13/01/2022

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι η είσοδος στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  για την εξεταστική στις 14/01 θα γίνει μόνο με αρνητικό RAPID TEST , αλλιώς θα απαγορευτεί η συμμετοχή στην εξεταστική.


10/01/2022

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα   ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Β΄ ΤΑΞΕΩΣ   ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   14/01/2022


07/01/2022

Μέχρι την έναρξη των κύκλων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές με κατάθεση όλων των δικαιολογητικών στη Γραμματεία εάν δεν υπάρχουν ολα τα δικαιολογητικα δεν θα πραγματοποιείται η εγγραφή.


22/12/2021

*********ΤΟ  ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΕΥΧΕΤΑΙ  ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΣΕ  ΕΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΣΑΣ  ΚΑΙ  Ο  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΓΕΜΑΤΟΣ  ΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ  ΚΑΙ  ΧΑΜΟΓΕΛΑ **************

20/12/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι τελευταία μέρα διεξαγωγής μαθημάτων είναι η Τετάρτη 22-12. Πρώτη μέρα έναρξης μαθημάτων μετά το νέο έτος είναι η Παρασκευή 07-01-22. 

19/12/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  SSO  με ημερομηνία έναρξης στις  20/12 θα πραγματοποιηθεί  απόγευματινές ώρες (ώρα έναρξης 14:15). Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Teams. θα αποσταλεί από τους διδάσκοντες καθηγητές link για την είσοδο στο Teams στα email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας maredu.


13/12/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  θα  γίνει   απόγευμα στις  1415 πμ   στις   14/11/2021 

Η εξέταση για το ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ θα ξεκινήσει στις 15:30 πμ  στις  14/12/202110/12/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Α΄ ΤΑΞΕΩΣ   ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   15/12/2021


08/12/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  SSO (Α+Β)    με ημερομηνία έναρξης  στις   09/12  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10 άτομα)  


29/11/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  οτι το ειδ.σχολείο  MEDICAL CARE  θα πραγματοποιηθεί στις  07/12 έως 10/12 απόγευματινές ώρες ( αφορά τους σπουδαστές  που έχουν ολοκληρώσει  2 κύκλους και φοιτούν στον 3 κύκλο για την αποκτηση του πιστοπ. πλοιάρχου Β' τάξης  )

18/11/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΩΝ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Α΄ ΤΑΞΕΩΣ   ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  24/11/2021


16/11/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΩΝ ΤΩΝ  ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ   Β΄ ΤΑΞΕΩΣ  ΑΠΟ 18-11-2021  ΕΩΣ  13-01-2022  (ΚΥΚΛΟΙ  Β΄ και Γ΄)

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ Β & Γ 


09/11/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  SSO    με ημερομηνία έναρξης  στις   09/11  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10 άτομα)  ,το επόμενο ημερολογιακά  αντίστοιχο ειδ.σχολείο θα γίνει και με  2 σπουδαστές βάση κανονισμού.


01/11/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές της ΑΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)  που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση στο ειδ.σχολείο SSO ότι για την παραλαβή της βεβαίωσης που θα προσκομισθεί στα Μητρώα Ναυτικών (για την απόκτηση του πιστοποιητικού SSO ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)  , θα πρέπει να αποστείλουν στην γραμματεία του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Διπλώματος Γ’ τάξης Ε.Ν. σε ισχύ.

2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Φωτοτυπία από Ναυτικό Φυλλάδιο (σελίδες 1 – 4 – 5 ).

# Για ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ , απαιτείται και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ότι εργάζεται ‘η ότι πρόκειται

να εργαστεί ως Υπεύθυνος Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (S.S.O.).


27/10/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  στο τμήμα του site των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής Νοεμβρίου 2021 για τους Πλοιάρχους Β΄ τάξης.


25/10/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι στο τμήμα του site  "χρήσιμα έγγραφα" εχει αναρτηθεί η  υπουργική απόφαση για την κατ' εξαίρεση  εγγραφή χωρίς  προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης  από την ΑΝΥΕ για τον κύκλο Πλοιάρχων Α΄τάξης με ημερ. έναρξης 24/11 και Πλοιάρχων Β΄τάξης με ημερ. έναρξης 18/11


20/10/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  και ο κύκλος πλοιάρχων Β΄ τάξης που ξεκινάει στις 18/11/21 καθώς και τον Πλοιάρχων Α΄ τάξης  που ξεκινάει στις 24/11/21 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.11/10/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών   14/10/2021 θα  γίνει απόγευμα με φυσική παρουσία από τις 1410- 1455  μμ .Αντίστοιχα η εξέταση συνεχούς Ικανότητας θα αρχίσει στις 1500 μμ. 

Η είσοδος  στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ -ΚΕΣΕΝ-ΣΣΠΜ  γίνεται μόνο με την επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού εμβολιασμού  ή νόσησης ή με rapid test (48 ωρών).


08/10/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  ο κύκλος Πλοιάρχων Α΄ τάξης    με ημερομηνία έναρξης  στις   19/10  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10 άτομα)  ,το επόμενο ημερολογιακά  αντίστοιχο ειδ.σχολείο θα γίνει και με ένα σπουδαστή βάση κανονισμού.


30/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE   OIL TANKER   με ημερομηνία έναρξης  στις   04/10  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών (10 άτομα)  ,το επόμενο ημερολογιακά  αντίστοιχο ειδ.σχολείο θα γίνει και με ένα σπουδαστή βάση κανονισμού.


27/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  είσοδος  στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ -ΚΕΣΕΝ-ΣΣΠΜ  γίνεται μόνο με την επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού εμβολιασμού  ή νόσησης ή με rapid test.


27/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι λόγω προβλημάτων με  τους κωδικούς  teams θα αποσταλούν  αντίστοιχα  link  μαθημάτων από τους καθηγητές  


25/09/2021

Στο τμήμα των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα ωρών  καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα με τους συμμετέχοντες για την έναρξη των κυκλων στις 28/09. Θα εμφανιστούν τα μαθήματα στο teams  όταν θα περαστούν τα ονόματα των σεμμετεχόντων από τους καθηγητές βάση παρουσιολογίου. Εναρξη μαθημάτων 08:10 π.μ


24/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι  Δευτέρα 27/09  ολοκληρώνονται οι προσλήψεις εκπ/κού προσωπικού για το Κεσεν Πλοιάρχων και  η έναρξη των μαθημάτων (κύκλοι  Α,Β,Γ πλοιάρχων Β΄τάξης)  θα γίνει Τρίτη 28/09  διαδικτυακά. Για τα ειδικά σχολεία θα υπάρξει ανακοίνωση  την επόμενη εβδομάδα .

Το πρόγραμμα των μαθημάτων καθώς και τα τμήματα θα αναρτηθούν σήμερα το απόγευμα.


21/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι έχουν αποσταλεί  στα email  που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους κωδικοί  για το teams( σε περίπτωση που δεν  φαίνονται στα εισερχόμενα θα πρέπει να αναζητηθούν  στα spam) .

Σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την γραμματεία άμμεσα. 

Σπουδαστές που δεν έχουν προσκομίσει υπηρεσία από ΔΕΚΝ  δε θα γινουν δεκτοί στους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων.


20/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  οτι για την εγγραφή τους στους κύκλους  Πλοιάρχων Β΄ τάξης που θα ξεκινήσουν 27/09  θα πρέπει να αποστείλουν έγκαιρα στην γραμματεία(πριν την έναρξη των μαθημάτων) το αποδεικτικό υπηρεσίας από ΔΕΚΝ ,αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί στους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων.


16/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι ειδικά σχολεία του μηνός  Σεπτεμβρίου 2021 ακυρώνονται λόγω καθυστέρησης στην πρόσληψη εκπ.προσωπικού

13/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  τα μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  για την πρώτες σειρές κύκλων ( Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2021) καθώς και των ειδ.σχολείων  θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και οι αντίστοιχες εξετάσεις των μαθημάτων με φυσική παρουσία στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  


13/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι  λόγω καθυστέρησης στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπ.έτος  2021-22 η έναρξη των κύκλων πλοιάρχων Β' Τάξης καθώς και των ειδ.σχολείων μετατίθεται για τις 27/09/2021    από 20/09/21                                                                                                                                                                                                                                                                                (οι ημερομηνίες έναρξης των σχολείων μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας)13/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE  TANKER   με ημερομηνία έναρξης  στις  20/09/21  καθώς και το ειδ.σχολείο SSO   με ημερομηνία έναρξης  στις  22/09/21 δεν θα πραγματοποιηθούν  λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών ( 10 άτομα) 


06/09/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι  λόγω καθυστέρησης στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπ.έτος  2021-22 η έναρξη των κύκλων πλοιάρχων Β' Τάξης καθώς και των ειδ.σχολείων μετατίθεται για τις 20/09/2021    από 13/09/21                                                                                                                                                                                                                                                                                (οι ημερομηνίες έναρξης των σχολείων μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας)

Αναμένεται η υπουργική απόφαση  που θα καθορίζει εάν τα μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ ΜΑΚ  θα γίνουν με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.


09/08/2021

Στα προγράμματα ειδικών σχολείων έχουν αναρτηθεί οι ημερομηνίες  των ειδ. σχολείων για τους μήνες Σεπτέμβριο,Οκτώβριο,Νοέμβριο και Δεκέμβριο   εκπαιδευτικού  έτους 2021, οι ημερομηνίες έναρξης των ειδ. σχολείων μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας καθώς και με τον αριθμό των αντίστοιχων αιτήσεων των ναυτικών.


07/08/2021

Στο τμήμα του SITE των προαγωγικών κύκλων  έχουν  αναρτηθεί  οι ημερομηνίες   των   κύκλων   Πλοιάρχων  Α'  &  Β΄  ταξης   για  το εκπαιδευτικό  έτος  2021-22,  επίσης  εχει αναρτηθεί η  υπουργική απόφαση για την κατ' εξαίρεση  εγγραφή χωρίς  προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης  από την ΑΝΥΕ,   την  επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν   οι ημερομηνίες  των  ειδικών  σχολείων.


06/07/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές των Κύκλων  Α' , Β', Γ  Πλοιάρχων Β' τάξης   καθώς  και  Πλοιάρχων  Α'  τάξης   ότι στο  τμήμα των "προαγωγικών κύκλων" έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες της εξεταστικής   Ιουνίου  2021 06/07/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  της ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Μακεδονίας οτι οι λίστες των ονομάτων για την συμμετοχή στο ειδ.σχολείο SSO  είναι συμπληρωμένες και κανένα νέο όνομα δεν θα προστεθεί (τα ονόματα που απαρτίζουν τα τμήματα  υπάρχουν στο τμήμα του site  " χρήσιμα έγγραφα") νέες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.


05/07/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι το ειδικό σχολείο ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  με ημερομηνία  06/07/21 θα είναι απογευματινό και η  έναρξη της εξέτασης  θα είναι 1430 μμ30/06/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  της ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Μακεδονίας  οτι το ειδ.σχολείο  SSO  για το  1ο Τμήμα   θα γίνει 01-02   ΙΟΥΛΙΟΥ  και για το  2ο Τμήμα    στις   05-06    ΙΟΥΛΙΟΥ  και για το 3ο Τμήμα στις  08-09  ΙΟΥΛΙΟΥ . Ολα τα τμήματα θα είναι πρωινά με  με ώρα έναρξης  08:10. Για την είσοδο στο TEAMS θα σας αποσταλούν κωδικοί στο email. Στο τμήμα του site χρήσιμα έγγραφα θα βρείτε τα τμήματα με τις λίστες ονομάτων για την συμμετοχή σας στα ειδ. σχολεία SSO.


30/06/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE  CHEMICAL TANKER   με ημερομηνία έναρξης  στις  01/07  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του  ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών 


25/06/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  τα  ειδ.σχολεία  SSO   με ημερομηνία  έναρξης 28/06  καθώς  και το  SSO (ANT+PIRACY)   με ημερομηνία  έναρξης στις 30/06  δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω  μη συμπλήρωσης  του  ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών 


11/06/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE  OIL TANKER   με ημερομηνία έναρξης  στις 14/06  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του  ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών 


11/06/2021

Στο τμήμα των προαγωγικών κύκλων  έχει  αναρτηθεί  το πρόγραμμα της  εξεταστικής  περιόδου  Ιουνίου  2021   Πλοιάρχων  Α'   και  Β'    ταξης


07/06/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι το ειδικό σχολείο ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  με ημερομηνία  08/06/21 θα είναι απογευματινό και η  έναρξη της εξέτασης  θα είναι 1430 μμ


28/05/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του κύκλου Πλοιάρχων Α΄ τάξης  με ημερομηνία έναρξης 31/05/21 ότι τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Σας έχουν αποσταλλεί κωδικοί εισόδου στην πλατφόρμα στα email που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκρονική εγγραφή σας στο  ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας. Στο τμήμα του Site χρήσιμα έγγραφα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο και εγγραφή στην πλατφόρμα του Teams.


25/05/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι  το ειδ.σχολείο MEDICAL CARE για τους απόφοιτους κύκλων  πλοιάρχων Β΄ τάξης θα πραγματοποιηθεί στις   03/06/2021-08/06/2021   , έναρξη μαθημάτων  στις 1430


19/05/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι το ειδικό σχολείο ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  με ημερομηνία  20/05/21 θα είναι απογευματινό και η  έναρξη της εξέτασης  θα είναι 1430 μμ


17/05/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του Σ4.2  ότι το παρακάτω link  αφορά το ειδ.σχολείο  SSO  με ημερομηνία έναρξης 17/05 και ώρα έναρξης 1430

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45b082cd5a9444a8bf3b0265ecb1ec4b%40thread.tacv2/conversations?groupId=7948bdf5-cb4f-4cf1-9c28-f197c01bcd61&tenantId=0272384d-9d6b-4caf-932a-7400e6e7309c 


13/05/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του Σ4.1  ότι το παρακάτω link  αφορά το ειδ.σχολείο  SSO  με ημερομηνία έναρξης 13/05 και ώρα έναρξης 1430


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45b082cd5a9444a8bf3b0265ecb1ec4b%40thread.tacv2/conversations?groupId=7948bdf5-cb4f-4cf1-9c28-f197c01bcd61&tenantId=0272384d-9d6b-4caf-932a-7400e6e7309c


07/05/2021

Στο τμήμα των προαγωγικών κύκλων  έχουν  αναρτηθεί  τα πρόγραμματα   μαθημάτων - ωρών για τους  κύκλους   Πλοιάρχων   Β΄  ταξης  με ημερομηνία έναρξης   10/05/2021  καθώς   και Πλοιάρχων  Α΄  τάξης  με ημερομηνία έναρξης  31/05/2021


07/05/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  το ειδ.σχολείο  ADVANCE  CHEMICAL   με ημερομηνία έναρξης  στις 10/05  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών 


28/04/2021

Το προσωπικό του ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εύχεται σε όλους τους σπουδαστές και τις οικογένειες τους καλές γιορτές και καλή Ανάσταση με υγεία και ευτυχία!!!!28/04/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές των Κύκλων  Α' και Β'  Πλοιάρχων Β' τάξης ότι στο  τμήμα των προαγωγικών κύκλων έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες της εξεταστικής Απριλίου 


28/04/2021

Σας ενημερώνω ότι  θα  υποδεχθούμε διαδικτυακά την Τετάρτη 12-05 και ώρα 08.10  τον κ. Νικόλαο Πενθερουδάκη επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Shipbrokers  στο meeting που έχουμε οργανώσει μέσω της πλατφόρμας teams για τους τελειόφοιτους Πλοιάρχους σπουδαστές ΑΕΝ και τους Πλοιάρχους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ με θέμα Chartering - Brokering workshop 

Η διάρκεια θα είναι δύο διδακτικές ώρες δηλαδή η λήξη προβλέπεται στις 09.45.

To link στο Teams είναι το κάτωθι :https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3fbf2cb201944ea09f5893a8bbde01d8%40thread.tacv2/1619592087402?context=%7b%22Tid%22%3a%221103a700-262e-47a5-84a9-0230c53620d9%22%2c%22Oid%22%3a%22d146844e-0f3c-47b4-a031-0e42023af334%22%7d 


22/04/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  της ΑΕΝ  Μακεδονίας  οτι το ειδ.σχολείο SSO  για το Τμήμα Σ4.1 θα γίνει 13-14   Μαίου  και για το Τμήμα Σ4.2  στις  17-18   Μαίου  με ώρα έναρξης 1430


21/04/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   22/04/2021 θα  γίνει   πρωί (διαδικτυακά)  ως  κάτωθι  

1)  ADVANCED  OIL   TANKER  SAFETY     -    CHEMICAL       -   08:30 μ.μ - 09:15  μ.μ  

2) BASIC  OIL   TANKER  SAFETY      -         09:45 μ.μ - 10:30 μ


13/04/2021

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ THN ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΥΕ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ.1Β ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (Ε) ΣΧΕΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΚΥΚΛΟΥΣ.****** ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΧΡΗΣΙΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΘΑ  ΒΡΕΙΤΕ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ   ΛΟΓΩ  ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ


08/04/2021

Στο τμήμα των προαγωγικών κύκλων  έχει  αναρτηθεί  το πρόγραμμα της  εξεταστικής  Απριλίου  2021  για τους  κύκλους  Α  και  Β   Πλοιάρχων   Β΄ταξης


07/04/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  της ΑΕΝ  Μακεδονίας  οτι το ειδ.σχολείο SSO  για το Τμήμα Σ3.1 θα γίνει 12-13 Απριλίου  και για το Τμήμα Σ3.2  στις  15-16 Απριλίου  με ώρα έναρξης 1430


06/04/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές  της ΑΕΝ  Μακεδονίας  Τμήμα Σ2.2 οτι το ειδ.σχολείο SSO θα γίνει 08-09 Απριλίου αντί 07-08 Απριλίου την ίδια ώρα έναρξης 1430

31/03/2021

Ανακοινώθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική απόφαση που αφορά την  Παράταση ισχύος  αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιςτοποιητικών  επάρκειας  και πιστοποιητικών επικυρωσης (endorsements) που πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από  01.04.2021 έως 30.9.2021. Σε αυτά χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Θα βρείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο τμήμα χρήσιμα έγγραφα για Ναυτικούς.


30/03/2021

Σχετικά με το ειδ.σχολείο SSO (για σπουδαστές  της ΑΕΝ  Μακεδονίας  που φοιτούν στο τελευταίο εξάμηνο μαθημάτων) , για τους σπουδαστές του τμήματος Σ2.1   η έναρξη του σχολείου  που αφορά το τμήμα θα είναι  στις  05/04  ώρα1430. Η έναρξη του σχολείου για το τμήμα Σ2.2  θα είναι στις 07/04  στις 1430. Η διάρκεια του σχολείου είναι 2 ημέρες. Η εγγραφή γίνεται μέσα από την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα ( SSO για σπουδαστές) που θα βρείτε στο τμήμα της γραμματείας του site. Για τα υπόλοιπα τμήματα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση


26/03/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι  το ειδ.σχολείο SSO  με ημερ.έναρξης  29/03/2021  θα ξεκινήσει  στις 1430

24/03/2021

Σχετικά με το ειδ.σχολείο SSO (για σπουδαστές  της ΑΕΝ  Μακεδονίας  που φοιτούν στο τελευταίο εξάμηνο μαθημάτων) , για τους σπουδαστές του τμήματος Σ1.1   η έναρξη του σχολείου  που αφορά το τμήμα θα είναι  στις  30/03  ώρα1430. Η έναρξη του σχολείου για το τμήμα Σ1.2  θα είναι στις 01/04  στις 1430. Η διάρκεια του σχολείου είναι 2 ημέρες. Η εγγραφή γίνεται μέσα από την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα ( SSO για σπουδαστές) που θα βρείτε στο τμήμα της γραμματείας του site. Για τα υπόλοιπα τμήματα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.


22/03/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι  το ειδ.σχολείο MEDICAL CARE  με ημερ.έναρξης  22/03/2021  θα ξεκινήσει  στις 1430  

12/03/2021

1) /// ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ THN ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΥΕ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ.1Β ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (Ε) ΣΧΕΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΚΥΚΛΟΥΣ:/// 

• ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 297, ΕΝΑΡΞΗ 23-03-2021) ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΡΕΝΤΗ)/// 

• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 297, ΕΝΑΡΞΗ 12-03-2021) ΚΕΣΕΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΡΕΝΤΗ)///

  ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 4, ΕΝΑΡΞΗ 30-03-2021) ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ///  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ Α.6, ΕΝΑΡΞΗ 17-03-2021) ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/// 

2) /// ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΙ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ (Δ) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ (Ε) ΟΜΟΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΥΕ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ /// ΥΠΟΥΡΓΟΣ //- 

3) Κάθε ενδιαφερόμενος σπουδαστής θα πρέπει, πέραν των  ανωτέρω  απαιτούμενων  δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  να αποστείλλει  στη γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.)  υπόδειγμα  της οποίας υπάρχει  στο τμήμα των χρήσιμων εγγράφων 12/03/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   16/03/2021 θα  γίνει απόγευμα (διαδικτυακά)  ως  κάτωθι  

1)  ADVANCED  OIL   TANKER  SAFETY     -       14:45 μ.μ - 15:30 μ.μ  

2) BASIC  OIL   TANKER  SAFETY   και   CHEMICAL    -       15:45 μ.μ - 16:30 μ


10/03/2021

Ενημερώνονται  οι  σπουδαστές  οτι  το  ειδ.σχολείο   MEDICAL CARE   μεταφέρεται στις 22/03  και  θα  είναι  απογευματινό.


01/03/2021

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ THN ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΥΕ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.1Β ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (Ε) ΣΧΕΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ  ΚΥΚΛΟΥΣ


• ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 3, ΕΝΑΡΞΗ 15-01-2021) ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β ́ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 4, ΕΝΑΡΞΗ 05-03-2021) ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ.

                                                                                              

28/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι το ειδικό σχολείο ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  με ημερομηνία  02/03/21 θα είναι απογευματινό και η  έναρξη της εξέτασης  θα είναι 1445 μμ

 

28/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι το ειδικό σχολείο TANKER BASIC  με ημερομηνία έναρξης 01/03/21 θα είναι απογευματινό  και τα μαθήματα θα ξεκινάνε 1430 μμ.


26/02/2021

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ    ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΤΑ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ   ΤΟΥΣ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  2 ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ  ΈΝΑΡΞΗ  ΤΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΑΛΛΙΩΣ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔ.ΣΧΟΛΕΙΟ.

22/02/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές των κύκλων πλοιάρχων Α και Β τάξης ότι στο τμήμα των Προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικης  κύκλων  από 26/02   έως   04/03.


18/02/2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές των κύκλων πλοιάρχων Α και Β τάξης ότι θα γίνουν οι αναπληρώσεις των ωρών του κ. Μπερμπεράκη απόγευματινές ώρες. Παρακαλώ επικοινωνηστε με τον κ.Μπερμπεράκη για διευκρινήσεις.


08/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί  που παρακολοθούν τους κύκλους Πλοιάρχου Α΄  και Β ΄ τάξης , ότι ο κ. Μπερμπεράκης Ν. θα απουσιάζει αύριο 09/02, 'οσον αφορά τις ώρες των μαθημάτων  που θα χαθούν θα γίνει αναπλήρωση.


04/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδικό σχολείο  OIL  TANKER  BASIC   θα πραγματοποιηθεί  08/02/2021  διαδικτυακά και θα είναι πρωινό,  θα σας αποσταλεί στα  emails  σας link  μέσω της πλατφόρμας Teams για να παρακολουθήσετε το σχολείο.


04/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το πρόγραμμα μαθημάτων/ωρών του κύκλου Πλοιάρχων Α΄ τάξης που θα ξεκινήσει στις 05/02/21  έχει αναρτηθεί στο τμήμα  των προαγωγικών κύκλων


02/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδικό σχολείο SSO  θα πραγματοποιηθεί  02/02/2021  διαδικτυακά και θα είναι πρωινό


01/02/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   02/02/2021 θα  γίνει  ως  κάτωθι  (διαδικτυακά)

1) BASIC  OIL   TANKER  SAFETY     -       09:00 π.μ - 10:00 π.μ

2)  ADVANCED  OIL   TANKER  SAFETY     -       10:15 π.μ - 11:15 π.μ


29/01/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι οι εξετάσεις  για επανεξέταση πιστοποιητικών θα πραγματοποιηθεί  02/02/2021 , 1445 μμ

29/01/2021 

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδικό σχολείο MEDICAL  CARE  θα πραγματοποιηθεί  Δευτέρα  01/02/2021 και θα είναι πρωινό.


18/01/2021 

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  οι εξετάσεις ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά 19/01/2021  14.45 μμ 


07/01/2021

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι στη σελίδα των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των κύκλων Πλοιάρχων Β΄ τάξης με ημερομηνία έναρξης  15/01/2021 (διαδικτυακά)


07/01/2021

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ


17/12/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι στη σελίδα των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων του Β΄ κύκλου πλοιάρχων Β΄  τάξης  ( Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά).


14/12/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι έχουν αναρτηθεί οι ημερομηνίες ειδ.σχολείων μέχρι το Μάιο 2021.


10/12/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι στο MAREDU στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  στα έγγραφα του μαθήματος εξεταστική , έχει αναρτηθεί το έντυπο με τα αποτελέσματα της εξεταστικής Νοεμβρίου 2020  του Α΄κύκλου πλοιάρχων Β΄τάξης.


01/12/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  o  κύκλος πλοιάρχων Α τάξης με ημερομηνία έναρξης  στις 03/12  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  μη συμπλήρωσης  του ελάχιστου αριθμού  σπουδαστών καθώς  και λόγω αναμονής  πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού 

20/11/2020 

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι στη σελίδα των προαγωγικών κύκλων έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων του Α΄ κύκλου πλοιάρχων Β΄  τάξης . 


19/11/2020 

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι οι εξετάσεις του Α΄ κύκλου Πλοιάρχων Β΄τάξης θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από τις  25/11/20 έως 02/12/20. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων θα είναι 1600 . Αύριο θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.


17/11/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι το ειδ.σχολείο SSO  στις 24/11  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω  διαδικτυακών εξετάσεων κύκλου πλοιάρχων Β΄τάξης


12/11/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι οι  εξετάσεις του προηγούμενου  Α΄ κύκλου (πλοιάρχων Β τάξης ) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά όταν ετοιμαστούν  οι πλατφόρμες του Maredu  και TEAMS  για τα αντίστοιχα μαθήματα. Οι εξετάσεις θα γίνουν απόγευμα μετά το πέρας των μαθημάτων .Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.


06/11/2020

Στη σελιδα προαγωγικών κύκλων  έχει αναρτηθεί   το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Β΄ ΚΥΚΛΟΥ   ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ


06/11/2020 

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  Β΄ ΚΥΚΛΟΣ   Πλοιάρχων Β τάξης θα ξεκινήσει στις 11/11 αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας  12/11.


02/11/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι  λόγω των πρόσφατων μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 δεν θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι ειδικά σχολεία του μηνός Νοεμβρίου 2020

1) Συνεχούς ικανότητας  05/11/20

2) Επανεξέταση πιστ/κων  06/11/20

3) ADVANCE CHEMICAL  09/11/20


24/09/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   25/09/2020  θα  γίνει  ως  κάτωθι :

1) ADVANCED /BASIC  OIL   TANKER  SAFETY     -       09:55 π.μ - 10:40 π.μ


24/09/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι το ειδικό σχολείο RO-RO  με ημερομηνία έναρξης 12/10/2020 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης καθηγητή


22/09/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι ολοκληρώθηκε σήμερα η πρόσληψη ορομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ  Πλοιάρχων και αύριο 23/09/2020  0810 πμ θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του Α΄κύκλου πλοιάρχων Β΄τάξης καθώς και τα ειδικά σχολεία σύμφωνα με το πρόγραμμα.

καλή αρχή σε όλους

 

21/09/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί οτι τα μαθήματα του εκπαιδευτικού κύκλου πλοιάρχων Β΄ τάξης, δεν θα ξεκινήσουν αύριο 22/09 λόγω μη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για την νέα ημερομηνία έναρξης


18/09/2020

Ενημερώνονται οι ναυτικοί ότι η επανεξέταση για ανανέωση των Πιστοποιητικών  στις   23/09/2020  θα  γίνει  ως  κάτωθι :

1) ADVANCED   OIL   TANKER  SAFETY     -       09:55 π.μ - 10:40 π.μ

2) ADVANCED  CHEMICAL  TANKER  SAFETY  -      10:55 π.μ - 11:40 π.μ04/09/2020

Στα προγράμματα ειδικών σχολείων έχουν αναρτηθεί οι ημερομηνίες  των ειδ. σχολείων για τους μήνες Σεπτέμβριο,Οκτώβριο,Νοέμβριο  εκπαιδευτικού  έτους 2020-21, οι ημερομηνίες έναρξης των σχολείων μπορεί να τροποποιηθούν  ανάλογα με το χρόνο πρόσληψης ή και διαθεσιμότητας του  εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας29/08/2020

Από Δευτέρα  31/08/2020  θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής στους  κύκλους πλοιάρχου Α & Β για το εκπαιδευτικό έτος 2020-21.  Ο αριθμός των ατόμων  για κάθε κύκλο (και τμήμα) θα εξαρτηθεί από τις οδηγίες  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λόγω των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.