Kampioenen galerij

Kampioenen


  1. Ratka, Clubwinner vizslavereniging 1997
  2. Gitta, NL CH., Winster 2001, 2003
  3. Tibor, NL CH., Winner 2007
  4. Dorka NL CH, Jeugdwinster Amsterdam 2003
  5. Csobi, NL CH, VCH
  6. Bink, NL-Int CIE/CIB,BE,DE,LUX CH,VDH
  7. Hussa, NL-Int CIE/CIB,VDH,BE,RO,SRB CH
  8. Joeri, NL CH
  9. Jetta, NL Jeugd, NL CH
  10. Luszi, NL Jeugd CH, NL CH,Jeugd Winster Amsterdam 2015, Belgisch Jeugd CH,Belgisch CH, Bundessiegerin 2016, Herbstsieger 2016, Hannoversieger 2017, Duits CH. Int CIE, Int CIB.

Hussa - Internationaal showkampioen

Hussa - Internationaal schoonheids kampioen

Hussa - Kampioen van Roemenië

Hussa - Kampioen van België

Hussa - Kampioen van Duitsland

Hussa - Kampioen van Nederland

Hussa - Kampioen van Servië