Next concert – Cyngerdd nesaf


 

Joseph Haydn

The Creation


Conductor

David Russell Hulme

with

Sinfonia Cambrensis

 

Saturday, 27 April 2019, 8.00pm

Great Hall, Aberystwyth Arts Centre

 

Rehearsals start on 15 January 2019, 7.30pm

Old Hall, Old College, King Street, Aberystwyth

 
 


 

Joseph Haydn

Y Greadigaeth


Arweinydd

David Russell Hulme

gyda

Sinfonia Cambrensis

 

Nos Sadwrn, 27 Ebrill 2019, 8.00yh

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Ymarferion yn dechrau ar 15 Ionawr 2019, 7.30yh

yr Hen Neuadd, Hen Goleg, Heol y Brenin, Aberystwyth