Next concert – Cyngerdd nesaf


 

John Rutter

Magnificat

Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine

and

Pavane


Mezzo-soprano

Rebecca Afonwy-Jones

Conductor

David Russell Hulme

with

Sinfonia Cambrensis

 

Saturday, 15 December 2018, 8.00pm

Great Hall, Aberystwyth Arts Centre

 

Rehearsals start on 18 September 2018, 7.30pm

Old Hall, Old College, King Street, Aberystwyth

 
 


 

John Rutter

Magnificat

Gabriel Fauré

Cantique de Jean Racine

a

Pavane


Mezzo-soprano

Rebecca Afonwy-Jones

Arweinydd

David Russell Hulme

gyda

Sinfonia Cambrensis

 

Nos Sadwrn, 15 Rhagfyr 2018, 8.00yh

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Ymarferion yn dechrau ar 18 Medi 2018, 7.30yh

yr Hen Neuadd, Hen Goleg, Heol y Brenin, Aberystwyth