Next concert – Cyngerdd nesaf

The 25 April 2020 concert has been cancelled owing to the Coronavirus (Covid-19) outbreak. There will be no more rehearsals until further notice.

Mae’r cyngerdd oedd i’w gynnal ar 25 Ebrill 2020 wedi ei ganslo oherwydd lledaeniad y Coronafeirws (Covid-19). Ni chynhelir rhagor o ymarferion am y tro.