Next concert - Cyngerdd nesaf


 
 

Dvořák

Stabat Mater

 Vaughan Williams

Serenade to Music

Sally Harrison (Soprano)

Angharad Lyddon (Mezzo-soprano)

David Webb (Tenor)

Sion Goronwy (Bas Bass)


Conductor: David Russell Hulme

 
Saturday, 28 April 2018, 8.00 pm
Great Hall, Aberystwyth Arts Centre


Rehearsals start on 16 January 2018, 7.30 pm
the Old Hall, Old College, King Street,
Aberystwyth SY23 2AX


 
 
 


 

Dvořák

Stabat Mater

 Vaughan Williams

Serenade to Music
 

Sally Harrison (Soprano)

Angharad Lyddon (Mezzo-soprano)

David Webb (Tenor)

Sion Goronwy (Bas Bass)


Arweinydd: David Russell Hulme

 
Nos Sadwrn, 28 Ebrill 2018, 8.00 yh
Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth


Ymarferion yn Dechrau 16 Ionawr 2018, 7.30 yh
yr Hen Neuadd, Hen Goleg, Heol y Brenin,

Aberystwyth SY23 2AX