Next concert - Cyngerdd nesaf


 
 
Mozart
 
Requiem

 
Conductor: David Russell Hulme 
Saturday, 16 December 2017, 8.00 pm
Great Hall, Aberystwyth Arts Centre

Rehearsals start on 26 September in
the Old Hall, Old College at 7.30 pm


 
 
 

 
 
Mozart
  
Requiem
 
 
Arweinydd: David Russell Hulme 
Nos Sadwrn, 16 Rhagfyr 2017, 8.00 yh
Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Ymarferion yn dechrau 26 Medi
yn yr Hen Neuadd, Hen Goleg am 7.30 yh.