Home / cartref‎ > ‎

Hanes

STORI'R GYMDEITHAS GORAWL

Geraint John - y sylfaenydd a'r arweinydd cyntaf

Geraint John


Cyn 1970 bu sawl côr yn Aberystwyth, a'r mwyaf nodedig ohonynt oedd Cymdeithas Gorawl Bwrdeistref Aberystwyth, a berfformiai oratorios i gyfeiliant organ mewn capeli ac eglwysi lleol, neu yn Neuadd y Brenin, gan gyflwyno'r un gwaith ar ddwy neu dair noson yn olynol. 'Roedd grwpiau â chysylltiad ag Adran Gerddoriaeth  y Brifysgol, fel y cantorion madrigal, a hefyd, yn rhagflaenydd i'r Côr Meibion, yr oedd Gleemen y Swyddfa Bost. Ond erbyn canol y chwedegau yr oedd y côr cymysg wedi marw gan adael bwlch ym mywyd cerddorol y dref.

Cododd y syniad o sefydlu côr newydd yn y dre dros goffi yng nghaffi'r Penguin, hoff gyrchfan aelodau staff yr Adran Gerddoriaeth a'u ffrindiau. Yn gynnar yn haf 1970 penderfynodd Geraint John, chwaraewr soddgrwth ym mhedwarawd llinynnol proffesiynol yr Adran, ac a oedd â phrofiad o arwain côr, ynghyd ag ychydig o ffrindiau oedd yn gantorion brwd, fynd ati i holi a fyddai digon o gefnogaeth. Anfonwyd gwahoddiad ysgrifenedig i gyfeiriadau penodol ynghyd â  gwahoddiad  ychwanegol mwy cyffredinol ar lafar, i gwrdd yn yr hen Ysgol Gymraeg yn Ffordd Alexandra. Yn y cyfarfod agoriadol ar yr 16eg o Fehefin 1970 yr oedd y neuadd yn llawn  ac roedd yn amlwg fod cefnogaeth frwd i'r syniad.

Penderfynwyd yn eitha' buan y dylid cael patrwm o ddau gyngerdd y flwyddyn.  Yn y cyfnod hwnnw cynhelid y cyngherddau yn Neuadd y Brenin. Bu'r perfformiad cyntaf yn y Neuadd Fawr  yn adeilad newydd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth yn Nhachwedd 1975. Parhaodd Neuadd y Brenin yn lleoliad i gyngherddau'r gwanwyn tan fis Mawrth 1979 ac ers hynny bu'r cyngherddau i gyd yn y Neuadd Fawr.

Y perfformiad cyntaf oedd y bythol boblogaidd Messiah gan Handel. Bu Geraint John yn arweinydd y côr o'r cyngerdd cyntaf hwnnw hyd at wanwyn 2002 pan gwblhaodd ei wasanaeth ymroddedig i'r côr gyda pherfformiad olaf o'r Messiah gerbron cynulleidfa luosog.  Parhaodd Geraint i gefnogi’r côr fel Cyfaill i’r Gymdeithas yn ogystal ag fel aelod ffyddlon o’r gynulleidfa hyd at ei farw yn Ionawr 2018.  Gadawodd y côr yn nwylo tra medrus David Russell Hulme.  Mae David yn adnabyddus fel Cyfarwyddwr Canolfan Gerddoriaeth y Brifysgol.  Yn arweinydd proffesiynol, y mae David yn arbenigwr ar waith Gilbert a Sullivan ac mae'n teithio'r byd yn gweithio ym maes ei arbenigedd.

Tra'n dal i neilltuo amser i berfformio'r prif glasuron fel  Messiah ac Elijah, mae'r côr wedi estyn ei repertoire gyda pherfformiadau o Offeren y Coroni a'r Gosberau Sanctaidd gan Mozart, Petite Messe Solenelle a Stabat Mater gan Rossini, Gloria gan Poulenc, Requiem a Magnificat gan John Rutter, Offeren Maria Teresa a Paukenmesse gan Haydn, Carmina Burana gan Orff, Gerontius a Musicmakers gan Elgar a Carmen gan Bizet.

Mae pob un cyngerdd yn arbennig gyda'i atgofion neilltuol i'r rhai fu'n cymryd rhan ynddo. Gobeithiwn fod ein cynulleidfaoedd yn teimlo felly hefyd.


Perfformiadau diweddar

2018 Ebrill

Dvořák Stabat Mater

Vaughan Williams Serenade to Music

2017 Rhagfyr

Mozart Requiem

Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

2017 Ebrill

Tippett A Child of Our Time

Vaughan Williams Toward the Unknown Region

2016 Ebrill

Verdi Requiem

2015 Rhagfyr

Handel Messiah

2015 Ebrill

Rossini Stabat Mater

Mascagni Emyn y Pasg ac Intermezzo Sinfonico o Cavalleria Rusticana

Joseph Parry Cerddoriaeth allan o Blodwen

2014 Rhagfyr

Coleridge-Taylor Hiawatha's Wedding Feast

Vaughan Williams Dirge for two veterans

2014 Ebrill

Mendelssohn Elijah

2013 Rhagfyr

de Lloyd Tu Draw I'r llen

Dvořák Te Deum

Fauré Requiem

2013 Ebrill

Rossini Petite Messe Solennelle

Verdi Stabat Mater

2012 Rhagfyr

Poulenc Gloria

Fauré Pavane

Cantaloube Songs of the Auvergne

Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

2012 Ebrill

Dvořák Stabat Mater

Vaughan Williams Serenade to Music

2011 Rhagfyr

Bach Christmas Oratorio

2011 Mai

Puccini Messa di Gloria

Handel My Heart is Inditing