Bestyrelsen

 
Navn Telefon Email Hverv
 
Jørgen Bargisen 2169 9556

joergenatbargisen.dk  

formand
Flemming Lefevre 2661 1043

staehr.lefevreatgmail.com

sekretær
Troels Knudsen 2166 5521

tkatdgi-huset.dk

kasserer
Viggo Jonasen 6171 2219

viggojonasenatgmail.com

næstformand
Ivan C. Petersen


Christopher Malmos  
6177 4146     


60198015
 
ivancpathotmail.dk

Chris.malmos@gmail.combestyrelsesmedlem


bestyrelsesmedlem

Konstitueret på bestyrelsesmøde den 4. april 2017.

Viser 3 punkter
Extension
Sorter 
 
Extension
x0003 
x0001 
x0002 
Viser 3 punkter
Comments